Cijnsboek alle cijnzen 1622

Klik op het folionummer om het betreffende cijnsgoed te openen. U treft daar ook de gerelateerde vermeldingen in oudere cijnsboeken aan.

U vindt hier een lijst van toponiemen die voorkomen in de cijnsboeken. Voor elk toponiem krijgt u een lijst van cijnsgoederen waarin het toponiem voorkomt.

Ter informatie: 1 stuiver = 4 oorden = 72 Brabantse mijten. Ter vergelijking: in 1618 kostte een paar schoenen 45 stuivers. (archief Plantin-Moretus)

Wij nodigen u uit om de inleiding bij de publicatie van deze documenten te raadplegen, waarin belangrijke aanvullende informatie te vinden is.

OmschrijvingCijns
1astede met huis, hof, land, toebehoren en inslag ca 2,5 L gelegen in Huffel, O Jan van Ditfort en Cornelis Peeter van den Bruijnenberch Z de nonnen van st margrietendael W de akkerstraat N de palinckstraat6 st 1,5 oort
1been V zaailand genaamd de 'cuijtshoff' in Huffel, O de waterlaat Z Jan Hendericx de Crom en zijn zelfs W zijn zelfs N de heer van Loenhout7,5 oort st
1cstede met huis, hof, land en toebehoren ca een half B in Huffel in de palinckstraat, O de waterlaat Z sheeren strate W zijn zelfs N Cornelis Peeter van den Bruijnenberch3,5 oort st 4,5 mijten
2ahuis, hof en toebehoren ca 0,5 L zaai in Huffel, O en Z sheren strate W zijn zelfs N Jan Peeters den kooman30 mijten br
2bhuis, hof en toebehoren groot ca een half L in Huffel, O sheren strate Z Jan Hendericx de Crom W de waterlaat N zijn zelfs leen30 mijten br
2ceen inslag waar de dorsvloer van zijn schuur op ligt in Huffel, O, Z en N sheren strate W zijn zelfs leengoed waar zijn schuur op staat2 oort st
2ehuis, hof en toebehoren ca 20 roeden in Huffel, O sheeren strate Z Cornelis Antonis Goris W en N de waterlaat22,5 mijten
2deen weinig erfs waar de hoek van zijn huis (van Jan van Ham) op staat genaamd de leeuw, vercijnsd ten tijde van de schout Diepenbeeck1 oort st
3ahuis, hof, dries en toebehoren ca 1 L in Huffel, O de waterlaat Z Jan Nijs van Tichelt en Marie van Vorspoels W sheeren strate N de waterlaat en huffeler heide1,5 st
3bhuis, hof en toebehoren ca 7 roeden in Huffel, O en Z zijn zelfs erve W sheeren strate genaamd de coijsstraet N Cornelis Peeters van den Bruijnenberch9 mijten br
3chuis, hof en toebehoren ca 5 roeden in Huffel, O de kapel van O L Vr Z de pastorie en de nonnen van st margrietendael W het kerkpat N Jan Michiel van Elsackere9 mijten br
3dhuis, hof en toebehoren ca 9 roeden in Huffel, O Cornelis Antonis Goris Z zijn zelfs W de veemerct N Michiel van Elsackere1 st
4aschalienhuis met hof en toebehoren ca 7 roeden in Huffel, O Cornelis Antonis Goris Z en W Michiel Jan Michielssen van Elsackere N sheeren strate2 st
4been inslag waar het huis waar 'antwerpen' uithangst eensdeels op staat in Huffel, O en Z zijn zelfs W Jan Peeter Christiaens N sheeren strate2,5 oort st
4ceen inslag om een 'tijl' bomen te planten gelegen tegen zijn hof, O, W en N sheeren strate N zijn zelfs hof in Huffel bij de pastorie1 st
4dhuis, hof en toebehoren ca 1 L in Huffel, O zijn zelfs Z sheeren strate W het straetken van huffeler heide N huffeler heide7,5 oort st 2 mijten
5ahuis, hof en toebehoren ca 1 L in Huffel, O Jan Jacops de Ruijter W en N zijn zelfs Z sheeren strate7 st 8 mijten
5bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca een vierendeel bunder genaamd het goed 'te perre' in Huffel aan het oosteneinde, O de perrestraat en Cornelis Adriaen Diels Z zijn zelfs W de h geest N sheeren strate3 st 21 mijten
5cstede met huis, hof, inslag en toebehoren 5 L in Huffel, O Antoni Wouters Z sheeren strate W Jan van Dale N zijn zelfs2 oort st
5dhuis, hof en toebehoren ca 1 L met een inslag ca 8 roeden in Huffel, O Goossen Aerts Z zijn zelfs W de perstraete N sheeren strate4,5 st 7 mijten
6astede met huis, hof, land en toebehoren met een inslag ca 2,5 L in Huffel, O, W en N Adriaen van Aecken Z sheeren strate2,5 st
6been inslag wezende een driesken in Huffel, O zijn zelfs Z de herstrate W en N Anthonis Wouters nomine Marie Adriaenssen waarvan moeder was Klaerken Klaes Cornelis van Aerts dr18 mijten
6ceen weide ca 4 L in Huffel, O het molenbos Z en W Adriaen Laureijs van Aecken N huffeler heide1 oort st 4,5 mijten
6dland tegen zijn garsdries en eensdeels tegen zijn huis gelegen, tussen de wagenweg en de waterlaat in de koijstrate beginnend aan het gat van de heijken waar zijn garsdries begint strekkende naast Casus Heuffkens gracht om 18 of 19 heesters te planten18 mijten
7abeemd de 'schorbempt' ca 0,5 B bij den huffel, O de beek Z Cornelis Cornelis Verboven W en N zijn zelfs2,5 st 15 mijten
7bde helft in het geheel van een stuk land en beemd ca 1,5 B, O de beek Z en W zijn zelfs N Staes Dirricx nomine uxoris1 oord 4,5 mijten
7ceen beemd groot een derdedeel B bij de breede beek, O Cornelis Verboven en Peeter van Aerde erfgenamen Z de beek W Jan Jacops de Ruijter N de borchstadt1 st 12 mijten
8aeen beemd ca 0,5 B bij de breede beek, O Adriaen Janssen Koeck Z sheeren strate W de kinderen Gooris Gabriels N Laureijs Cornelis Reijns2,5 oort st
8bland en beemd 1 B genaamd 'de winckele', O Adriaen Verboven larenbeemd Z de kapel van O L Vr W huffeler heide N de erfgenamen Laureijs Reijns1 st 3,5 oort
8cbeemd een half B op straelge, O de beek Z Jan Nijs en Willem Pauwels Aerts kinderen W Baeijen Hovelmans N Jan Deurens2 st 1 oort 5,5 mijten
8dcnodders bempt ca een B bij de winckels, O Peeter Anthonis Wackers en meer andere W Cornelia Peeters van Elsackere dr N Baijen Hovelmans2,5 st
9ade muntenbeemd ca een B, O en N de beek Z Jan Jacops de Ruijter W Jan Deurens3 kgld 10 st
9bde muntenbempt ca 5 vierendeel B, O en Z de beek W en N Joos Cornelis van Bavel en Jacop Voets weeskinderen4 kgld 10 st
10astede met huis, land, hof, groes en toebehoren een B bij de kerk, O de solheuvel en kerkpad Z Cornelis Anthonis Goris en meer1 st 15 mijten
10bstede met huis, hof, land en toebehoren ca 2 L bij de kerk, O sheeren strate en Laureijs Cornelis Reijns Z Jan Peeterssen Kooman W en N sheeren strate3 oort st
10chuis, hof, land en toebehoren groot ca 50 roeden bij de kerk, O de erfgenamen Laureijs Cornelis Reijns Z Cornelis Anthonis Goris W de molenstraat N Christiaen Vorsselmans1,5 oort st
10dhuis en hof samen ca 6 roeden bij de kerk, O, Z en N sheeren strate W de heer van Loenhout heining, behoudelijk die hier op woont mag maar 2 hennen houden3 st
11astede met huis, hof, land en toebehoren ca een half V met een inslag bij de kerk, O zijn zelfs leengoed en h geest van Loenhout Z sheeren strate W en N de weduwe en kinderen Anthonis Adriaenssen1,5 st
11bhuis en hof met toebehoren groot ca 8 of 9 roeden bij de kerk, O en N mr Hendrick van Erffrenten W de tiendeschuur Z de solhovel1 st
11chuis, hof en toebehoren ca 10 roeden bij de kerk, O Lenaert Tuens Z de solhovel W Aert Janssen Block N haar zelfs3 oort
11deen stuk erven ca een B achter de kerk, O Anthonis Goris Z Wouter Jan Rombouts W Peeter Hendericx van Staijen N de gemeen straat5 st
12aeen beemd ca 2 gemet genaamd 'den breedenbempt', O de beek Z heur zelfs W Cornelis Laureijs Reijns N Joos van Bavele3 kgld
12been beemd genaamd 'den breedenbempt', O en Z de beek W Cornelis Laureijs Reijns N hun zelf28 st 3,5 oortr
14astede met huis, hof, land, grond, inslag en toebehoren wat meer dan 2 B in Popendonk, O zijn zelf en Peeter Jan Jans Z Peeter Joris Cristiaens W sheeren strate7 st 1 oort
14been stuk ervan ca 2 B in Popendonk, O sheeren vroente Z het nieuw bos van de heer de konijnsberg W heeren erve de cruijsheuvel N de vroente en de straat14 st
14ceen eusel ca een B in Popendonk, O sheeren vroente Z zijn zelfs W sheeren strate N Joos Cornelis van Bavel3,5 st 4 mijten
15a2 B erven in Popendonk, O sheeren vroente Z Cornelis zijn zelfs W sheeren strate N Peeter Janssen zijn zelfs5 st
15bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1,5 B in Popendonk, O de heren van Loenhots bos en Adriaen Jans Verboven Z Cornelis Aernouts Wagemaker W zijn zelfs inslag N Peeter Joris Christiaens7 oort st 2 mijten
15ceen heiblok 4 B in Popendonk, O sheeren strate Z Cornelis Verboven Janszoon W het schoubos N Jan Wilms van Staijen erfgenamen1 st 10,5 mijten
15dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 8 L in Popendonk, O en Z sheeren strate W Peeter Janssen N Peeter Joris Christiaensen3,5 st 3 mijten
16astede met huis, hof en toebehoren groot samen met een inslag 2 L in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Lenaerts W de beek N Cornelis Adriaen Geerit Wouters2,5 st
16been half V land in aerts acker, O Cornelis Nuijten Z hun zelfs en Adriaen Lenaerts W de kinderen Adriaen Peeter de Hoon N Adriaen Verboven3 oort 6 mijten
16cstede met huis en hof groot met de duivenschoot en inslag samen ca 5 L in Popendonk, O de beek Z de aertsche dijck W en N zijn zelfs6 st 2,5 oort 1,5 mijten
16duit de vs cijns (cfr 16c) van 6 st 2,5 oort 1,5 mijten daer Cornelis Nuijten op staat is Aernout van Ostaeijen schuldig te betalen1 st 1 oort 9 mijten
17aeen weide groot een L in Popendonk O en N sheeren strate Z zijn zelfs W de beek2 oort st 3 mijten
17bstede met huis, hof, land en toebehoren 3 L in Popendonk, O en N zijn zelfs Z sheeren strate W aerts acker3 st
17ceen stuk land in Popendonk groot een V geheten 'de hofstadt', O hun zelfs Z, W en N sheeren strate3 oort st
17dstede met huis, hof en toebehoren ca een half V in Popendonk, O de weeskinderen van de oude en de jonge Jan Huijbs Z en W de akkerstraat N de erfgenamen Jan Michiels van den Elsacker1 oort st
18astede met huis, hof, land, grond en toebehoren met een inslag groot 4 B in Popendonk, O en N Cornelis Aernout Wagemaecker Z de hontstraet W sheeren strate8 st 1 oort 3,5 mijten
18been klein inslag waar het nieuwe woonhuis met het west einde op staat, O hun zelfs Z, W en N scheren straet2 oort st
18cstede met huis, hof, Land, grond en toebehoren 7 L in Popendonk, O zijn zelfs leen Z hun zelfs W sheeren strate N de hontstraet3 oort
18deen derdedeel B land in Popendonk, O sheeren vrunte Z de franse straete W en N hun zelfs2 st
19adrie vierendeel B land geheten 'de nadervenne' in Popendonk, O Michiel Jordaaens Z de franse straete W sheeren strate N hun zelfs3 oort
19been heiblok 3 B in Popendonk, O en N sheeren vrunte Z langs de rijt W de erfgenamen Cornelis svan Dongen4,5 st
19cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren groot met de inslag 4 B in Popendonk, O sheeren strate Z Jan Coecx W hun andere erven N leemans dijck2 st 3 oort 4,5 mijten
19deen weide ca een half B in Popendonk, O en Z hun andere erven W Peeter Joris Christiaens W leemans dijck3 oort 6 mijten
20aeen halve B moer en een inslag in Popendonk, O sheeren moer Z, W en N sheeren vrunte15 mijten
20bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een half B in Popendonk, O sheeren strate Z leemans dijck W de beek N Adriaen Lenaertssen3 st 3 oort 1,5 mijten
20c1,5 B weide in Popendonk, O en Z zijn zelfs W Jan Cornelis Lippens N Matijs Jan Cleijs Jans2 st 6 mijten
20d9 L zaailand in Popendonk, O de weeskinderen van de oude en de jonge Jan Huijbs Z Joos Cornelis van Bavel W en N Cornelis Aernouts Wagemaecker3 oort 13,5 mijten
21aeen beemd groot 10 voeder hooimaden bij de watermolen, O en Z zijn zelfs en Cornelis Adriaen Geerit Wouters van Zundert W de beek N de dijk van de watermolen30 mijten
21been heiblok ca 2 B in Popendonk in de laren, O de heren van Loenhout Z Adriaen Jans Verboven W Peeter Aerts langen bempt N de nonnen van st margrietendaal bempt3 oort 6 mijten
21ceen heiveld genaamd 'dlaer' een B in Popendonk, O Jan Ooms Janssen Z zijn zelfs W Cornelis Jans Verboven N Rummen Cornelis Rummens30 mijten
21deen heiveld ca een half B in Popendonk in de laren, O de heren van Loenhout latbosch Z en W Adriaen Verbovcen N Rummen Cornelis Rummens30 mijten
22aeen heiblok ca een half B in Popendonk, O de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen Z Michiel jan Michielssen van Elsacker W Adriaen Lenaerts N Adriaen Verboven30 mijten
22been heiveld ca een half B in Popendonk, O Matijs Jan Cleijs van Aerde Z Cornelis Aernouts Wagemaecker W de gemeen straat N Peeter Diericx erfgenamen 'laeren'30 mijten
22ceen heiblok een B in Popendonk, O de heer van Loenhout heibeemd Z Adriaen Verboven W en N Peeteer Aerts Sgraven3 oort 6 mijten
22deen heiblok een half B in Popendonk, O de heer van Loenhout Z Peeter Joris Christiaens W Adriaern Verboven N Rummen Cornelis Rummen30 mijten
23aeen heiveld ca een B in Popendonk in de laren, O Adriaen Lenaerts Z Michiel Janssen van Elsackere W Peeter Jan Janssen N Adriaen Verboven2 oort st
23bkopij van de beschikking ex cijnsboek juni 1566geen
25aeen hoeve met huis, hof, land en toebehoren samen 2,5 B genaamd 'thesschot' in Terbeek, O sheeren strate Z en W jonker Jan de Herde andere erven N desselfs en de erfgenamen Jan Vuijst9 st 3 oort 15 mijten
25bheiblok en weide samen 1,5 B genaamd de 'stertrijt' in hesschot, O vs jonker Jan de Herde erve Z en W de erfgenamen Jan Michielssen van den Elsackere heesterman N vs Jan de Herde en Joos Beijtels3,5 boort 4,5 mijten
25ceen heiblok 0,5 B in hesschot, O Jan Oom Janssen Z en W sheeren strate N de erfgenamen Jan Vuijst1 st 1 oort 7,5 mijten
26astede met huis, hof, land, grond en toebehoren onder land, weide en heide groot, het leen daarin begrepen, 5 B, gelegen in Terbeek, O, W en N sheeren strate Z Jan Oom Janssen en jonker Jan de Herde5 st 12 mijten
26been inslag aan vs stede in Terbeek, O en Z sheeren strate W het heiken N hun huis, vs stede is onderpand1 st
26cstede met huis, hof, land, weide, heide en toebehoren ca 2 B in Herseling, O en N Lenaert Adriaen Mens Z de hollandse straat W de hesselinckse straat19 st 1,5 oort 7,5 mijten
26deen B weide in het hesschot, O jonker Jan de Herde W, Z en N jonbker Jan de Herde als boven1 st 1 oort
27aeen weide 'de hulsdongelen' een half L in Terbeek, O Peeter Janssen Bode Z de erfgenamen Adriaen Vermeeren W de erfgenamen Laureijs Reijns N Matijs Goosens2,5 oort 7,5 bmijten
27been heiblok 3,5 B in de fuijenaert, O de vlaeminckstraat Z de kinderen mr Geert Luijcx en Baijen Hovelmans W jonker Jan de Herde N de erfgenamen Jan van Aerde3 st 2,5 oort
27cstede met huis, hof, land en toebehoren (zover het erven is en geen leen) samen 14 L in Terbeek, O sheeren strate Z Cornelis Verboven W Peeter Janssen N de weeskinderen Cornelis Jan Peeter Mertens1,5 st 12 mijten
27dstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren (zover het erve is en geen leen) samen 8 L in Terbeek, O sheeren strate Z Peeter Janssen Bode W Jan Peeter Huijben N Lambrecht Lambrecht Broomans en van den leemputten en van den rijt5,5 st 6 mijten
28aeen weide 'de hovinghe' 3,5 L in Terbeek, O Peeter Jan Janssen Z, W en N zijn zelfs en Lambrecht Broomans2,5 st
28b'de hoolenbemde' een half B, O zijn zelfs Z Adriaen Cornelis Deckers W Jan Deurens N de beek2 st 6 mijten
28ceen heiblok 2 B in de buijtenblocken, O Adriaen Vermunten en Peeter van Aerde W Gosen Cornelis Goossens cum suis N sheeren vruente2,5 st
28deen beemd ca 2 B in Terbeek, O Cornelis Verboven Z de erfgenamen Adriaen Vermeeren W de beek N Buijen Matijs Hovelmans cum suis, jonker Jan de Herde, Jan van Ditfort en meer anderen6 st 1,5 oort 6 mijten
29a1,5 B land 'den drieschacker' in Terbeek, O hun zelfs Z Matijs Gosen Lemmens de jonge W de bemptstraat N Cornelis Aernouts Wagemaecker2 oort 1,5 mijten
29b2 B heide bij de munte, O Peeter Jordaens en andere Z Frans Peeter Imbrechts cum suis W Lenaert Mens N sheeren strate en vroente2,5 st
29cstede met huis, hof, land, grondf en toebehoren samen 1 B in Terbeek, O sheeren strate Z Matijs Gossen Lemmens de jonge W en N Jan Peeter Huijben11,5 st
29dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 1,5 B in Terbeek, O sheeren strate Z de erfgenamen Adriaen Vermunten W Peeter Hendericx van Aerde N Peeter Janssen Bode21 st
30aeen halve B land in Terbeek in de ackere, O de erfgenamen Adriaen Vermeren W zijn zelfs Z de erfgenamen Cornelis Jan Peeter Mertens N Peeter van Aerde11 st 1 oort 3 mijten
30been half B weide achter becxackere, O en Z hun zelfs W Peeter Pauwels Geens N hun zelfs2,5 st
30ceen weide en eusel een half B in Terbeek, O Cornelis Verboven Z de erfgenamen Jan Vuijst W Peeter Jan Bode en anderen N Huijbrecht Jan Huijben5 oort st
30d2 B heide op de brant, O de vlaminckstraat Z de erfgenamen Jan Vuijst W zijn zelfs22,5 mijten
31astede met huis, hof, land en toebehoren samen 2 B in Terbeek, O sheeren strate Z, W en N hun zelfs10 st 4 mijten
31bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Terbeek, O sheeren strate Z Adriaen Vermeren W de boschstraat N jonker Jan de Herde2 st 3 oort 4,5 mijten
31ceen blok en weide genaamd 'den smeel' 2 L gelegen in Terbeek, O sheeren strate Z hun zelfs W en N jonker Jan de Herde3,5 oort st 4,5 mijten
31deen blok onder heide en bos 1,5 B bij het hesschot, O Jan Aerts der Weuwen Z de erfgenamen Jan Michielssen van den Elsackere W Peeter Janssen Bode N Frans Imbrechts3 st 3 oort
32astede met huis, hof, land en inslag en toebehoren samen 3 B in Terbeek, O Lambrecht Jan Janssen Z en W sheeren strate N zijn zelfs5 st 12 mijten
32been kleine inslag voor zijn stede in Terbeek, O zijn zelfs Z, W en N sheeren strate1 st
32ceen B land in Terbeek in de akker genaamd 'thesschot', O en Z jonker Jan de Herde W hun zelfs N Matijs Gossen Lemmens, item een weide 1 B in Terbeek, O Adriaen Vermunten Z Jan Oom Janssen W hun zelfs N de rijt2 st 1 oort
32d2 B heide 'den hesselinck' op de hesselinck, O Lenaert Ments Z de hollantsche strate W en N de erfgenamen Jan Vuijst1 st 3,5 mijten
33aeen inslag ca 7 roeden in Terbeek, O zijn zelfs Z, W en N sheeren strate3 st
33been weide genaamd 'delst' ca 1 B aan de ackerstraete van aerts acker, O en Z de kinderen Adriaen van Ostaeijen W Lambrecht Broomans N Adriaen Jan Coecx1,5 st 4,5 mijten
33ceen stuk land 1 V in Terbeek, O Lambrecht Broomans Z, W en N Cornelis Verboven2,5 oort 7,5 mijten
33dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1 B in Terbeek, O de rijt Z sheeren strate W Jan Oom Janssen N Adriaen Cornelis Vermunten1 st 10,5 mijten
34astede met huis, hof, en toebehoren 70 roeden in Terbeek, O en Z Cornelis Jan de Backer n.u. W de rijt N de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen2 oort 1,5 mijten
34bstede met huis, hof, land en toebehoren 3 B in Terbeek, O Adriaen Jan Coecx cum suis en sheeren vrunte Z Lambrecht Jan Janssen W de rijt N sheeren vrunte5 st
34cstede met huis, hof, land en toebehoren 2 B in Terbeek, O Adriaen Jan Coecx cum suis Z de kinderen Cornelis Jan Peeter Mertens W de aertrijt N Peeter Janssen Bode2,5 st
34dstede met huis, hof, land, weide en toebehoren samen ca 4 B in Terbeek, O Jan Peeter Huijben en Adriaen Koeck Z hun zelfs leengoed W hun inslag N Lambrecht Jan Janssen7 st 1,5 oort 3 mijten
35astede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 1,5 B op de hesselinck, O en Z Lenaert Mens W en N de erfgenamen Cornelis van Aerde1 st 1 oort
35been heiblok 1 B op de hesselinck O Franchoijs Imbrechts cum suis Z zijn zelfs W de hesselinckse strate N Jan Peeter Huijben daaronder: O Jan Peeter Huijben en Peeter Janssen Bode Z zijn zelfs W Jan Peeter Huijben N Adriaen Jans Coeck1 st 12 mijten
35ceen blok 2 B op de hesselinck, O Frans Peeter Imbrechts cum suis Z zijn zelfs W de hesselincxse strate N zijn zelfs en Jan Peeter Huijben1,5 oort 3 mijten
35dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren op de hesselinck, O Lenaert Adriaen Mens W de hesselincxse strate N de erfgenamen Jan Vuijst3 oort 2,25 mijten
36astede met huis, hof, land en toebehoren 2 B opte hesselinck, O Jacop Crock Z Lenaert Mens en Jacop Janssen Crock W en N sheeren strate2,5 oort 2,5 mijten
36bstede met huis, hof, land en toebehoren 1,5 B op de hesselinck, O de erfgenamen Jan Vuijst Z de hollantsche strate W de gemeen strate N Jacop Janssen Crock3 oort 3 mijten
36ceen heiblok 4,5 B opte vossingers, O Jak(ob)us Loemans Z hoenderen moer W en N sheeren strate10 st 1 oort 4,5 mijten
36dstede met huis, hof, land en toebehoren samen 8 B opte vossingers, O Jakop Loemans Z en N sheeren strate en vrunte W zijn zelfs9,5 st 1 mijte
37aeen sturk erven 2 B opte vossingers, O de erfgenamen Peeter van Aecken Z sheeren strate W Peeter van Ham N Jacop Janssen Crock2,5 oort 2,5 mijten
37been stuk land ca 1 B opte vossingers, O en Z sheeren vrunte W Jacop Janssen Crock N sheeren strate3 st 3 oort
37cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 5 B opten hesselinck, O sheeren strate Z de vruente W Peeter Geerts erfgenamen N sheeren strate5 st 3 oort
37deen inslag 9 of 10 roeden voor aan vs stede (cfr record 130) zo dit stuk van vs stede afgepaald is1,5 oort
38aeen inslag ca 2 L opten hesselinck, O en Z sheeren strate W Jan Aerts der Weuwen erfgenamen N Adriaen Michielssen en zijn zelfs1 st
38bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2,5 B genaamd 'den ste(e)rt' opten hesselinck, O de hesselincxse strate Z Jacop Crock W sheeren strate N Jan Oom Janssen2,5 st
38cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 4 B gelegen opten hesselinck, O de herstraete Z Jacop Janssen Crock W jonker Jan de Herde N de erfgenamen Jan Vuijst8 st 1,5 mijten
38deen heiblok genaamd 'den willaert' 1,5 B opte vossingers, O Cornelis Arnout Nops W Jacop Janssen Crock en Lenert Mens N Peeter Cornelis van Ham2 st 1,5 oort 1,5 mijten
39a4 B heide in Terbeek, O (de erfgenamen) Peeter Jan Bode Z Adriaen Vermunten en Cornelis Verboven W Peeter Janssen Bode N sheeren vruente5 st
39been B eusels opten hesselinck, O Anthonis Cornelis Wackers Z zijn zelfs W en N sheeren strate1,5 oort
39ceen heiblok 1 B achter de vossingers, O, Z, W en N sheeren vrunte1 st 1 oort
39deen heiblok 2 B opten brant, O de vlaminckstraat Z Aerts der Weuwen erfgenamen W de erfgenamen Jan Vuijst N Adriaen Vermeeren2 oort
40a3 B heide opten hesselinck, O de erfgenamen Jan Vuijst Z de hollantsche strate W Lenaert Mens N Jan Oom Janssen1 st 3,5 oort
40bheiblok 3 vierendeel B opten hesselinck, O Adriaen Vermunten, Cornelis Verboven en meer anderen Z en W Lenaert Adriaen Mens N het straatken uitkomende aan het hesselincx heijlaer2 oort 13,5 mijten
40c'de leemputten' die in handen heeft gehad en gebruikt Wouter van den Broecke2,5 oort
40deen lapken moer gelegen rondom in mijns heere van Loenhout moer op de 'beecxse heijde' waarvan hij jaarlijks zal geven tot het moer uitgegraven is2 oort
41aeen lapken moers op de beecxse heijde, O en Z mijn heere van Loenhouts moer, zal hiervan jaarlijks geven tot het moer uitgegraven is2 oort
41been lapken moers op de beecxse heijde O en Z sheeren moer W en N de gemeijnte, waarvan hij jaarlijks zal geven tot het moer afgegraven is2 oort
41ceen lapken moers op de beecxse heijde O en W sheeren vruente Z ingezeten van Hoogstraten moer N sheeren van Loenhout moer, de cijns dient betaald tot het moer uitgegraven is1 st
41deen lapken moers op de beecxse heijde bij mijn heer van Loenhouts moer rondom in de vruente3 oort
42aeen lapken moers op de beecxse heijde O en Z sheeren moerte W de vruente N heer Jan Leest2 oort
42bstede met huis, hof, lans en toebehoren 1 B in Terbeek, O en Z sheeren gemeijnte W de rijt N Lambrecht Jan Janssen12 st
42cvan de vs stede (42b) een hoeksken tot cijns ingenomen van de schout en rentmeester Jan van Jan van Vollenhove, O en Z de vruente W de rijt N zijn zelfs2 st 1 oort
42dde helft van de 'mere' en van het heiveld waarin de 'mere' gelegen is opte vossingers zo men naar Hoogstraten gaat gelijk die gekocht is van de rentmeester op 05.03.15737,5 st
43a12 roeden erven uit de gemene vrunten in Terbeek aan de rijt tgo de akker van Jacob Janssen de Backer, de eerste cijns te betalen st mertensmisse 16605st
43binslag in Popendonk aan zijn stede, O en N sheeren strate Z en W zijn zelfs, eerste betaling allerheiligen 16625st
43cinslag aan stede in Terbeek groot ca 7 roeden O sheeren strate Z zijn zelfs W en N sheeren strate, eerste betaling martini 16871 st
48ahoeve met huis, hof, land, weide en toebehoren 6 B in één veld behalve dat Cornelis, Joos en Adriaen van Elsacker daarin 8 L hebben, in Sneppel, O Jan van Ditfort ea Z de straat W Adriaen Dielis Hend van Elsacker en andere N heijlaer en Claes van Dael9 st 1 oort 7 mijten
48bzelfde als voren (48a)3 st 3 oort
48ceen beemd 1 B in Sneppel in de dorent, O de beek Z Matijs Gossens W Cornelis Stoops N de weduwe en erfgenamen Laureijs Reijns2 st 6 mijten
48d2 B hooimaden opte blaeckt in de 'alaren', O Jan van Dael Z Jan van Ditfort W Cornelis Willem Huijps N Daniel Buijcx, schout5 st
49aeen half B hooimaden en wat meerder in de straelge, O Henderick Adriaenssen Z huffeler heijde W Adriaen Theim (ook Thuen) Loijcx, Peeter Tijs Larien e.a. N Matijs Hovelmans2,5 st
49been blok onder land en weide ca 2 B genaamd den 'willaert' in Sneppel, O Anthonis van den Bruijnenberchs Z sheeren strate W het klooster van st michiels N Peeter van Bavele1,5 st 4,5 mijten
49cstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren een half B 12 roeden in Sneppel, O de beek Z en W zijn zelfs N sheeren strate4 st
49dstede met huis, hof en grond 1 B in Sneppel, O Peeter van Bavel Z Claes van Dale W de beek N sheeren strate Nota: er wordt nog een klein stukje erven bijgevoegd, cijns 1 oort, onduidelijk of dit bij dit perceel dan wel het vorige is1 st 6 mijten
50aeen inslag, O de beek Z en Wzijn zelfs N de rijt2 oort
50been kleine inslag bij zijn huis, O zijn zelf Z en N de gemene weg2 st
50cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel, O het straetken van Peeter van Aecken Z Claes van Daele W Anthoni Wackers N sheeren strate1 st 15 mijten
50deen heiveld genaamd 'tscnodders' in Sneppel, O sheeren vruente Z Cornelis Leenaerts W Huijbrecht Eskens N zijn zelf5 oort st
51astede met huis, hof, land en toebehoren 9,5 L zaai in Sneppel, O Aernouts van Ostaeijen en Claes van Dael Z Peeter van Aken W de weg N sheeren strate2 st 9 mijten
51bstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren wat groter dan 1 B in Sneppel, O Jan Lenert Luijcx Z sheeren strate W en N Anthoni Wackers7,5 st 8 mijten
51ceen stuk land 2 L in Sneppel, O en Z hun zelf W en N Cornelis Peeter van Bavel3 oort
51d'de evenbloke'1 st
52ahuis, hof, land en toebehoren 1 L in Sneppel, O, Z en W sheeren strate N hun zelf4 st
52bstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren 1 B in Sneppel, O Peeter van Aecken Z sheeren strate W de rijt en beek N Wouter Jan Rombouts13 st 4 mijten
52chuis, hof, land en toebehoren 1 B in Sneppel, O Anthonis Cornelis Wackers, Z Peeter en Jan Wouter Rombouts (doorgehaald) W de rijt N Laureijs Reijns erfgenamen (doorgehaald) zijn zerlfs3,5 oort
52dstede met huis, hof, land en toebehoren een half B in Sneppel, O Peeter Jan Wouter Rombouts Z zijn zelfs W de rijt N Laureijs Cornelis Reijns erfgenamen5 oort
53aeen stuk erven een half V zaai in Sneppel, O Cornelis Verbuijten Z Peeter Jan Rombouts W de rijt N zijn zelfs inslag5 oort
53been stuk erven een V zaai in Sneppel, O Cornelis Adriaen Verbuijten Z en W Wouter Jan Wouter Rombouts N de erfgenamen Laureijs Cornelis Reijns5,5 oort
53cstede met huis, hof, land en toebehoren een V zaai in Sneppel, O, Z en W de gemeen rijt en het heilaar N Catelina Hendericx van Elsacker8 st 3,5 oort 1 mijt
53dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1,5 B in Sneppel, O de rijt Z Jan Leenaert Luijcx W het heilaar N de gemeen strate5 st 15 mijten
54aeen V zaailand 'dnieuwlant' in Sneppel, O zijn zelfs Z, W en N het klooster van st Michiels2 st 3 oort 4,5 mijten
54been heiblok een B in Sneppel, O de kinderen Jan Engelen Z de donckervoort straat W Anthonis Cornelis Wackers N sneppel heiken2 st 6 mijten
54cstuk erven onder wiede en heide 'de mosvoort' een half B in Sneppel, O jonker Jan de Herde Z en W Cornelis van Elsackere N Claes van Dael2 st 4,5 mijten
54d2 beemden groot 1 B 'den pulman' in Sneppel in de mosvoorden, O Laureijs Reijns erfgenamen en anderen 'doijenbempt' Z Peeter van der Cloot W Peeter Jan Bode en Michiel Jan van Elsackere N Peeter Jan Bode2 st 1,5 oort 1,5 mijten
55aeen eusel 2 L in Sneppel, O het heilaar Z Jan Lenaerts W de beek N Anthonis Verbuijten1 st 1 oort
55been stuk erven 2,5 L in Sneppel, O de rijt Z, W en N zijn zelfs5 oort
55ceen inslag ca 14 roeden in Sneppel, O en Z zijn zelfs W het heilaar N sheeren strate1 st
55dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel, O en W de erfgenamen Aernout van Ostaijen Z hun zelfs N Michiel Jan Michielsen van Elsacker2,5 oort
56aeen halve B beemd 'den hontschoot' in Sneppel, O zijn zelfs Z de kinderen Aernout van Ostaeijen W Catelijn Mathijs O de beek N zijn zelfs4,5 st 6 mijten
56bca 12 roeden land in Sneppel, O Cornelis Adriaen Verbuijten Z zijn zelfs W de rijt N sheeren strate1 st 10,5 mijten
56ceen halve B land in Sneppel, O, W en N de ackerstraat Z hun zelfs2,5 oort
56dstede met huis, hof, land en toebehoren 2 B in Sneppel, O het heilaar Z Hendrick van Elsacker W de beek N zijn zelfs14,5 st 14 mijten
57a5 L land in Sneppel in 'buijtelaer acker', O en Z het klooster van st Michiels W en N Cornelis Cornelis van Elsackere nu Anthonis Verbuijten3 st 1,5 oord 7 mijten
57berven onder land en heid 1 B waarvan Hendrick van Elsacker het vierendeel toebehoort in Sneppel in 'buijtelaer acker', O de erfgenamen Cornelis van Dongen Z het klooster W Jan Jan Neeffs N Peeter van Aecken (nota: abuus en staat f°79)2 st 9 mijten
57cstede, stuk erven onder bos en weide ca een B op Hoenderen, O sheren strate Z Hoenderen heide W Cornelis Jan Wirrocx N hun zelfs2 st 16 mijten
57dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een B in Sneppel, O het heilaar Z Antoni Verbuijten W de beek N de erfgenamen Laureijs Reijns2 st 9 mijten
58abeemd een half B 'de dorent' en heide in 'buijtelaer acker' in Sneppel, O de beek Z zijn zelfs W Cornelis Jan Stops N Matijs Gossen Lemmens4 st 1 oort
58been stuk land 1,5 B in Sneppel achter 'den smeel', O Anthoni Verbuijten Z Jan Neeff Janssen W en N Cornelis Adriaen Diels1 oort st
58cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel, O het heilaar Z Adriaen van Ostaijen kinderen W de beek N de kinderen Cornelis van Dongen2 st 3 oort 4,5 mijten
58deen B land 'den smeel' in Sneppel, O Anthoni Wackers Z Michiel Michiel van Elsackere W zijn zelfs N de weduwe Cornelis van Dongen3 st
59aerven een B 'nieuwblock' in de mosvoorden, O de kervelaerstraat Z Cornelis van Elsackere W zijn zelfs N Peeter van den Cloote3,5 oort 3 mijten
59berven onder land en heide 5 L in Sneppel in buitelaer ackere, O Peeter van Aecken Z Jan Jan Neff W het klooster van st michiels N de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen2 st 6 mijten
59cheiblok een B 'tcnodders' in Sneppel, O Jenneken Cornelis Peeter Nouts Z sheren vroente W zijn zelfs ZN Huijbrecht Peeter Eskens en andere1,5 st
59dstede met huis, hof, land, grond, en toebehoren een B in Sneppel in buijtelaer acker, O Jan Lenert Luijcx Z het klooster van st michiels W Jan Anthonis Engelen N sneppel heiken2,5 st 4,5 mijten
60astede met huis, hof, land en toebehoren een B in Sneppel in buijtelaer ackere, O en Z het klooster van st michiels W Anthoni Wackers N sneppel heiken2 st 1 oort 10,5 mijten
60been stuk land 'het cleij' 2 L in Sneppel, O Caerl van der Meer erfgenamen Z Matijs Laureijs Rombouts W Henderick van Staijen alias sluijters N de weduwe Cornelis van Dongen en Aert Peeter Aerts5 st 1,5 oort 3 mijten
60ceen inslag komende van Claes Heijlen ca 5 of 5 roeden in Sneppel voor zijn huis en leen, O en Z sheeren strate W zijn zelfs leen N de erfgenamen Jan van Vollenhoven3 oort
60deen half B eusels in Sneppel, O hun zelfs Z sheeren strate W de beek N de kinderen Peeter Bernaert Nouts3 oort 12 mijten
61astede met huis, hof, land, inslag en toebehoren ca 7,5 L in Sneppel, O de keijvelaertstrate Z sheeren strate W hun zelfs N de erfgenamen Peeter Nouts Bernaerts1 st 3,5 oort
61been stuk erven onder land en heide een B in Sneppel, O Peeter Janssen Bode Z Cornelis Geertssen van Elsackere W de keijvelaerstrate N Peeter Geerts Verbuijten3 oort 10,5 mijten
61cstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren een B in Sneppel, O Jan Lenaert Luijcx Z en W sheeren strate N zijn zelfs27,5 st 9,5 mijten
61dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 7 L in Sneppel, O Anthonis Cornelis Wackers Z Wouter Jan Wouter Rombouts W Laureijs Cornelis Reijns N sheeren strate6 st 15 mijten
62aeen stuk erven 'den schuerhof' 3 L in Sneppel, O, Z en N sheeren strate W de beek2,5 st
62bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel, O sheeren strate Z Jan Lenaert Luijcx W Peeter van Aecken N Cornelis Adriaens Verbuijten3,5 st 10,5 mijten
62cstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren ca 16 L in Sneppel, O Mari Heijnderick Leijs Roboutsdr Z sheeren strate W Anthoni van den Bruijnenberge N zijn zelf8 st 1 oort
62deen stuk erven 'de stertrijt' 1,5 B in Sneppel, O Peeter Janssen Bode Z de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen W jonker Jan de Herde N Jan van Dael cum suis3,5 oort 4,5 mijten
63aeen weide een B in Sneppel in 'de steert', O Frans Imbrechts cum suis W Jan van Dael Z de erfgenamen Jan Michielssen van den Elsackere N Jan Michiels erfgenamen1,5 oort
63bstede met huis, hof, land en toebehoren ca 7 L in Sneppel, O sheeren strate Z zijn zelfs W en N de erfgenamen Jan Aerts der Weuwen3 st 1,5 oort
63ceen heiblok 1,5 B 'den wolfsberch' in Sneppel op hoenderen, O zijn zelfs Z Johenne Cornelis Nouts dr W hoenderen moer en de vroente N de erfgenamen Jan Michielssen van den Elsackere3 oort 6 mijten
63dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 6 B in de katerstraat, O sheeren vroente Z Jenne Peeter Nouts dr W de weduwe Cornelis van Dongen en Mari Henderiock Leijs dr N sheeren strate11,5 st 3 mijten
64astede met huis, hof, land, grond en toebehoren 18 L in Sneppel in de katerstraat, O de erfgenamen Jan Michielssen van Elsackere Z Mari Henderick Leijs dr W Jan Naes Janssen N sheeren strate15 st 2,5 oort
64been stuk erven onder land en weide samen 4 L in Sneppel, O de erfgenamen Cornelis van Dongen Z de erfgenamen Lambrecht Engelen W Adriaen Bertholomeeussen tommelberch N sheeren strate7,5 oort
64ceen halve B weide 'het bolderblock' in Sneppel voor de ast, O zijn zelfs Z sheeren strate W Peeter van Aken N Anthoni Wackers7 st 8 mijten
64deen inslag in Sneppel, O en N sheeren strate Z en W zijn zelfs1 st
65aeen inslag 6 of 7 roeden daar zijn schuur met een eind op staat (cfr 64d)2 oort
65bstede met huis, hof en toebehoren en nog heide samen 8 B in Sneppel, O sheeren strate Z Adriaen Jan Theus W Jan van ditfort N Claes van Dael5 st
65cstede met huis, hof, land en toebehoren 10 L in Sneppel in de hoenderstraat, O sheeren strate Z Johenne Cornelis Peeter Nouts W Jan Lippens N hun zelfs10 st 1,5 oort
65dde kinderen Peeter Bernaert Nouts hebben voor aan de straat nog vercijnsd om hun huis op te timmeren te weten op de hoek toe van het vs steken1 st 1 oort
66aeusel en weide 'den puthoff' een half B in Sneppel aan de heikant, O sheeren strate Z hun zelfs W Jan Cornelis Lippens N Adriaen Straetmans3,5 st 4 mijten
66been heiveld een B 'cnodders' bij hoenre (hoenderen) in Sneppel, O Cornelis Jan Wirrocx Z en W de erfgenamen Huijbrechts Eskens N Johenne Cornelis Peeter Nouts dr3 st 9 mijten en 3 mijten
66cstede mert huis, hof, land grond en toebehoren samen 19 L in Sneppel, O sheeren strate Z de vriese straat W Baijen Hovelmans N Adriaen Adriaen Wouters6 st 1,5 oort
66deen heiblok een V in Sneppel, O Adriaen Matheussen Z Niclaes van Dael W de vriesestraat7,5 oort
67astede met huis, hof, land, grond en toebehoren 3 B in Sneppel, O, W en N sheeren strate Z Peeter Bernaert Nouts4 st
67bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 6 B in Sneppel, O, W en N sheeren strate Z de kinderen Peeter Bernaert Nouts4 st 1 oort 3 mijten
67cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 2 B in Sneppel, O de erfgenamen Jan Michielssen van Elsackere Z Cornelis Jan Wirrocx W sheeren strate N Peeter Bernaert Nouts1,5 st
67deen L land in Sneppel op de ast, O zijn zelfs W sheeren strate Z de kinderen Peeter Bernaert Nouts N Adriaen Berholomeeussen9 mijten
68astede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel, O en N sheeren strate Z Claes Segers W Cornelis Wirrocx3 st 1,5 oort 4,5 mijten
68bstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren samen 2 B in Hoenderen, O en N sheeren strate Z de erfgenamen Laureijs Reijns2 st 1,5 oort
68ceen stuk erven een half B in Sneppel, O Adriaen Jan Anthonissen Z sr Jasper de Hase W Jan van Ditfort N sheeren strate3 oort
68dbos en heiveld 3 vierendeel B 'scnodders bos' in Sneppel in hoenderen, O sheeren strate Z hun zelfs W Cornelis Jan Wirricx N JOhenne Peeter Nouts dr2 st 13,5 mijten
69astede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Sneppel in de hoenderstraat, O sheeren strate Z Jan Cornelis Wirrocx W Peeter Nouts N zijn zelfs8 st 16 mijten
69bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 5 L in Sneppel op hoenderen, O Peeter Meus W Matijs Goossen Lemmens W en N Peeter Bernaert Nouts (nota: er staat 2 x westwaerts)2 st 1,5 oort 6 mijten
69ceen heiblok een B 'scnodders' in Sneppel, O de erfgenamen Jan Michielssen Z Adriaen Diels W Anthonis Verbuijten N Jenne Peeter Nouts dr2 st 3,5 oort 3 mijten
69dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een B in Sneppel op hoenderen, O en Z sheeren vruente W Peeter Meus N Jenne Peeter Nouts dr3 st 3 oort
70aeen stuk erven onder land, weide en heid samen 2 B 'het blomblock' op hoenderen, O de erfgenamen Jan Michielssen Z en W Cornelis Jan Wirrocx N vs erfgenamen4 st 4,5 mijten
70bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen 9 of 10 B 'de middelaer' in Sneppel op hoenderen, O sheeren vruennte Z Anthonis Cornelis Wackers W sheeren strate 'de leemstrate' N sheeren vruente en jonker Jan van den Wijngaerde22 st 1 oort 7 mijten
70ceen stuk erven onder land, weide en heide samen ca 2 B op hoenderen, O Johenne Peeter Nouts dr Z Merck Bertholomeussen W Adriaen der Weuwen N sheeren vruente2,5 oort
70d2 steden samen 2,5 B op hoenderen, O sheeren vruente Z en W sheeren strate N Jan Oom Janssen6 st 1 oort
71astede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen met de inslag 2 B 40 roeden in Sneppel, O Cornelis Jan Wirrocx Z zijn zelfs W sheeren strate N Jenne Peeter Nouts dr3 st 3,5 oort
71b2 B heide in Sneppel bij hoenderen, O Jan Oom Janssen Z Adriaen der Weuwen W zijn zelfs N sheeren vruente2,5 oort
71ceen heiblok in Sneppel een B, O sheeren strate Z en W de erfgenamen Jan Michielssen van Elsacker N Jenne Peeter Nouts dr1 oort
71dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een B in Sneppel op hoenderen, O hun zelfs Z, W en N sheeren strate5 oort
72aeen weide een B in Sneppel, O sheeren strate Z Cornelis zijn zelfs W en N Peeter Bernaert Nouts3,5 stuiver
72been beemd in de donckervoort een half B, O de beek Z Jacop Vercaert W Jan Laureijs Deckers erfgenamen N Jan van Ditforts2,5 oort
72cstede met huis, hof, land, heide 'scnodders' en toebehoren samen 7 en een vierendeel B in Sneppel in de berenstrate, O de kinderen Peeter Bernaert Nouts Z Cornelis Lenderts W sheeren strate N Jan Lippens9,5 st 2,5 mijten
72d4 B heide in Sneppel over hoenderen moer, O NIclaes Wachtmans, secretaris van Brecht en Joossen Z sheeren vruente W hoenderen moer N de vruente10 st
73astede met huis, hof, land, grond en toebehoren 4 B in de beerenstrate, O sheeren strate Z Jan Lippens, Lenert Matijs Jan Cleijs en andere W het beekje N Jan Dielis Luijcx item land, beemd, weide en heide 5 B in de beerenstrate, O sheeren strate...8 st 13,5 mijten
73bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 8 L in Sneppel in de beerenstrate, O sheeren strate Z Jasper de Hase W en N Jan Dielis Luijcx6 st 11,5 mijten
73clande, beemden en heiden 'het hencxbroeck' ca 3 B in Sneppel, O sheeren strate zijnde de beerenstrate Z Jan Cornelis Lippens W de kinderen Adriaen Jans van Ostaijen N Jasper de Hase2 st 9 mijten en 2,5 oort
73dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen 10 B in Sneppel in de beerenstrate, O zijn zelfs inslag Z de erfgenamen Jan Michielssen van Elsacker en Adriaen Peeter de Hoon W het klooster van st Michiels N Jan Cornelis LIppens10 st 1,5 oort 3 mijten
74aeen inslag waar hij heesters geplant heeft gelegen in de beerenstraat, O, Z en N sheeren strate W zijn andere inslag2 st
74been stuk erven onder bos, land en heide ca 1,5 B in Sneppel in de beerenstrate, O en Z Huijbrecht Eskens erfgenamen W Jan Lippens N Claes Segers2 oort 1,5 mijten
74ceen heiblok 2 B in Sneppel in de beerenstrate, O Leenaert Mathijssens Z de vruente W en N Huijbrecht Eskens3,5 st 4 mijten
74dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1,5 B in Sneppel in de beerenstrate, O sheeren strate Z de efgenamen Jan Michielssen en Adriaen Peeter de Haen W zijn zelfs N Cornelis Lenaert Luijcx3,5 st 17 mijten
75aeen stuk erven 'de munte' 3,5 B in Sneppel, O Johenne Cornelis Peeter Nouts dr Z smetsers illaert W sheeren strate N Cornelis Jan Wirrocx4 st 3 oort 6 mijten
75been heiveld ca een B 'de willaert' in Sneppel in de beerenstrate, O de erfgenamen Huijbrecht Eskens Z Cornelis Leenaerts W hun inslag N hun andere erve3 oort 6 mijten
75c11 of 12 roeden erven in de beerenstrate waar huis en hof op staan, O sheeren strate Z Cornelis Lenaert Luijcx W hun zelfs N Jan Cornelis Lippens1 st
75dstede met huis, hof, land en toebehoren 0,5 B in de beerenstrate, O sheeren strate Z en W Claes Segers N Adriaen Jan Matheeussen5 oort 7,5 mijten
76aeen stuk land, heide en weide 2 B in de beerenstrate, O de erfgenamen Peeter Aernout Bernaerts Nouts Z Claes Segers W sheeren strate N Adriaen Anthonis Straetmans2 st 1,5 oort 6 mijten
76bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 10 l in Sneppel, O en N sheeren strate Z juffr de Hase WAdriaen Adriaen Wouters cum suis3 st 4,5 mijten
76ceen block 'het hasen block' 1,5 B in Sneppel in buijtelaer acker, O de beek Z Cornelis Merx en Jan van Staijen W het klooster van st Michiels N Cornelis Lenaert Luijcx1 st 3,5 oort
76deen weide 'de undele' 1 gemet in Sneppel, O Adriaen Matheussen Z Cornelis Geerts van Elsackere W en N hun zelfs1,5 oort
77aeen heiblok een B in Sneppel, O het klooster van st Michiels Z Jan van Ditfort W de beek N Cornelis Adriaen Diels7,5 oort
77been heiveld een B in Sneppel, O en Z Anthonis Cornelis Wackers W de erfgenamen Cornelis van Dongen N sneppel heiken1 st 1 oort
77ceen beemd 'de perrebempt' een B in Sneppel, O de beek Z Peeter Janssen Bode W sneppel acker N Michiel Michielssen van Elsacker7,5 oort
77deen weide 1,5 B in Sneppel in de mosvoorden, O Jan Peeter Huijben en Peeter Janssen Bode Z Antoni van den Bruijnenberge W Peeter van den Cloot3 oort 10,5 mijten
78aeen weide een gemet 'de hulsdongele' boven het schoorblock, O de beek Z Peeter Jan Janssen W Gossen Cornelis Gossen N Cornelis Cornelis Verboven1,5 oort 3 mijten
78been B land in sneppelaer ackere, O Anthoni Gossens en Michiel Michielssen van Elsackere perrebempt Z Jan Antonis Goris N de kinderen mr Geert Luijcx1 st 1 oort
78c2 L land in Sneppel, O Cornelis Peeter Joos Z Adriaen Matheussen W hun zelfs N Peeter Jan van Bavele3 st 3 oort 8 mijten
78deen heiblok een B met het bos, O de erfgenamen Laureijs Reijns Z en W het klooster van st Michiels N Jan Jan Neven5 st 2,5 oort
79aeen half B land in Sneppel 'deevenblock' met een beemdeken op de beek aan het cleij, N Jan Neffs, samen groot ca 3 B, gelegen vs land O en W Mari Heijnderick Leijs Z Cornelis Luijcx vijfhoek N sheeren strate1 st
79bheide en weide 'de mosvoort' 1,5 L in Sneppel, O jonker Jan de Herde Z Aernout van Ostaijen erfgenamen W en N zijn zelfs gekomen van Joos Beijtels2 st 4,5 mijten
79ceen stuk erven 10 L in Sneppel in de hoenderstraat, O Cornelis Jan Wirrocx Z sheeren strate W en N de erfgenamen Peeter Bernaert Nouts3,5 st 4 mijten
79deen stuk erven onder land en heide een B waarin Henderick van Elsacker het vierendeel behoort gelegen in 'buijtelaer acker', O en N Catelijn Hendericx van Elsackere Z het klooster van st michiels W Maes Cornelis tot Brecht2 st 9 mijten
82ade waterputten staande op sheeren strate voor zijn hof12 mijten
82bvan het drinkwater staande ook op sheeren strate voor zijn hof9 mijten
82ceen eusel een half B, W de blaakt O de boschstrate Z Antoni Wouters N de erfgenamen Adriaen Vermeeren en andere2,5 st
83aeen eusel 'den ossenschoot' 5 L in Neerven, O Cristiaen Raets en andere Z Anthoni Peeter Denis W en N zijn zelfs2,5 st 1 oort 4,5 mijten
83bstede met huis, hof en toebehoren aan de donckstraete, O en Z sheeren strate W en N sheeren erven3 st
83ceen V land in Kesselbeek, O de heren van Loenhout Z zijn zelfs W sheeren strate N Cornelis Peeter Joos2 st 3 oort 3,5 mijten
83deen inslag voor de stede in Kesselbeek, O haar zelfs leengoed Z en W haar zelfs N sheeren strate1 st
84astede met huis, hof, land, grond en toebehoren een V in klein Neerven te Kesselbeek, O hun zelf Z en W Michiel Michielssen van Elsacker N sheeren strate en schapers dijk1,5 st
84been inslag voor zijn huis waar hij alleen bomen mag planten en gelegen klein Neerven, O sheeren strate Z de waterlaat W sheeren strate N zijn broer Daniel Jan Wouters9 mijten
84ceen inslag W den voorgaande ook alleen om bomen te planten, O de voorgaande inslag Z de waterlaat W sheeren strate zo men van de donck en kesselbeek naar Neerven gaat N zijn zelfs erve gekomen van Adriaen Engelen1 oort
84deen inslag 2 roeden waar de schuur met een eind op staat in Neerven voor haar stede, O en Z sheeren strate W en N haar zelfs2 oort
85ahuis en hof ca 6 roeden in Neerven, O sheeren strate Z, W en N hun zelfs1 st
85been inslag waar het koehuis op staat samen 5 roeden voor hun stede in Neerven, O, Z, W en N sheeren strate1 st 1 oort
85c2,5 roeden inslag uit de straat tot Neerven komende O zijn zelfs Z, W en N sheeren strate en waarop hij een eind van zijn schuur wil zetten1 st 1 oort
85dstede met huis, hof en toebehoren een L in Neerven, O zijn zelfs leengoed Z de weduwe en kinderen Cornelis Philips W sheeren strate N Jan van Dael; en van de inslag waar zijn huis op staat2 st 1,5 oort 1 mijte
86aeen weide een half B in Neerven, O Jan Engelen Z de erfgenamen Cornelis Philipssen W zijn zelfs N Jan van Dael13,5 st
86bweide ca 50 roeden in Neerven, O en N Jan van Dael Z en W hun zelfs N2 oort
86ceen inslag in Neerven, O en Z hun zelf W sheeren strate N Jan van Dael2 st
86dhuis met hof en toebehoren een half L in Neerven, O sheeren strate Z Jan Jan Neeff W zijn zelfs N de boschstraat1 st
87astede met huis, hof, land en toebehoren samen 2 L in Neerven, O sheeren strate Z Laureijs Wouter Rombouts W Antonis Wouter Rombouts N Peeter Geert van der Buijten10 st 2 mijten
87been eusel een half V in Neerven, O sheeren strate Z Aert Anthonis Aerts W het goorken N Laureijs Janssen alias tuijteler2,5 st 1,5 oort 3 mijten
87ceen inslag ca 5 roeden in Neerven, O sheeren strate Z, W en N zijn zelfs1 st
87deen V land en inslag in Neerven, O en N hun zelfs Z de herstrate W Wouter Ant Rombouts n.u.1 st 3 oort 4,5 mijten
88aeen inslag waar hun huis met schuur en toebehoren op staat in Neerven, O hun zelfs Z en W Wouter Rombouts n.u. N sheeren strate1,5 st
88bstede met huis, hof, land, inslag en toebehoren 1,5 B in Neerven, O sheeren strate Z Jan van Ditfort W en N Jan Hendericx van Gastel2 st 1 oort 7 mijten
88cstede met huis, hof, inslag en toebehoren in Neerven, O sheeren strate Z sheeren strate en de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde 'biesven' W hun zelfs leengoed N de weduwe en kinderen Cornelis Philipssen8 st 1 oort
88dstede met huis, hof, grond en toebehoren 2,5 L in Neerven, O Jan Jan Neeff Z Peeter Denis goorken W zijn zelfs N sheeren strate21 st
89astede met huis, hof en inslag ca 2,5 L en de watering op sheeren strate bij vs stede in Neerven, O sheeren strate Z Peeter Denis W hun andere erve N Jan Jan Neef (nota: nog 1 st voor een nog een hoekske van 1,5 roeden tot aan de jonge heesters)2 st 3 oort 4,5 mijten
89been B weide in Neerven, O de erfgenamen Sijmon Kesselmans Z de erfgenamen Jan Engelen W de blaakt N de erfgenamen Jan de Decker1 st 1 oort
89cstede met huis, hof, land en toebehoren 3 L in Neerven, O sheeren strate Z en W de kinderen Jan Laureijs Nouts N de weeskinderen Aert Antonis Aerts1 oort
89dstede met huis, hof, land en toebehoren een B in Neerven, O sheeren strate Z zijn zelfs W Jan Hendericx van Gastel N de kinderen Sijmon Cornelis Kesselmans en Rombout Wouter Rombouts6 st 9 mijten
90aeen inslag om een wagenhuis te stellen langs zijn zelfs erve, O sheeren strate Z/W zijn zelfs N de boschstraat1,5 oort
90bstede met huis, hof, land en toebehoren 2 B in Neerven, O sheeren strate Z de weduwe en kinderen Jan Engelen W Laureijs Wouter Rombouts N Peeter Denissen5 st
90cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1,5 B in Neerven aan stapelheide, O sheeren strate Z hun zelfs W jonker Jan van den Wijngaerde N de boschstraet26 st
90deen half B land aan stapelheide, O sheeren strate Z en W zijn zelfs N Anthoni Jan Rombouts24 st
91aeen weide 4 L 'de gagelschoot' in Neerven, O sheeren strate Z Jan Jan Neeffs W WIllem Jan Rombouts of de blaakt N Anthoni Jan Rombouts2 st 6 mijten
91been stuk erven met de boschstraet een B in Neerven, O sheeren strate Z en N zijn zelfs W Anthoni Wouter Rombouts n.u. en Jan Laureijs Nouts weduwe en kinderen9 mijten
91cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 5 L aan stapelheide, O en N Peeter Denis Z sheeren vroente W sheeren strate25 st
91dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 5 L in Neerven aan stapelheide, O de ravensteijn N Jan Laureijs Nouts kinderen W sheren strate26 st
92aerven onder land, weide en heide samen 2 B in Neerven, O aan stapelheide Z hun zelfs W Geeraert van Raecke en Willem Jan Rombouts N jonker Jan van den Wijngaerde heibeemd27 st 2 oort
92bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1,5 B in Neerven, O, W en N sheeren strate Z Peeter Denis24 st
92ceen beemd 3,5 L in Neerven bij 'marum voort', O Jan Jan Jan Neefs Z marum voort W Jan Pellens tot Brecht N Lenaert Thijs Putcuijps2,5 st
92dstede met huis, hof, land en toebehoren 2 L in Neerven aan stapelheide, O en N Anthoni Adriaenssen van Baerl Z en W sheeren strate6 st
93astede met huis, hof, land en toebehoren 8 L in Neerven aan stapelheide, O en Z Anthoni Adriaenssen van Baerl W en N sheeren strate20 st
93been stuk erven 7 L 'de ravensteijn' bij stapelheide, O en Z sheeren voente W Henderick Jan Engelen N Jan Laureijs Nouts19 st
93cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een half V in Neerven, O stapelheide Z sheeren strate W zijn zelfs N de erfgenamen Jan Claessen10 st
93dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 4 L in Neerven aan stapelheide rondom sheeren strate en vroente18 st
94aeen stuk erven 2 gemet bij stapelheide, O de erfgenamen Jan Laureijs Nouts, Peeter Denis en andere Z Anthoni zijn helft W sheeren strate N Anthoni Wouter Rombouts24 st
94been heiblok een B bij de donckervoort, O Jacop Vercaert en Jan van Ditfort Z Jan Wouter Wilts tor Brecht W Aert Henderick Mous en Cornelis Laureijs Reijns N sheeren strate1,5 st
94ceen beemd een vierendeel B bij de donckervoort, O de beek Z Maes Cornelis tot Brecht W Jan Nouts N zijn zelfs2,5 oort
94deen heiblok 1,5 B in de heechtse acker, O het klooster van st Michiels Z en W Lambrecht Engelen N Cornelis Goris Kinderen1 st 3,5 oort
95aeen beemd een half B aan de docnkervoort, O de beek Z Jacop Vercaert W de erfgenamen Jan Laureijs Nouts N het 'voortveken'2 st 2,5 oort
95been beemd bij de donckervoort een half B, O Anthoni van der Buijten Z en N het klooster van st Michiels1 st 1 oort 2 mijten
95ceen heiblok een B in Neerven, O Anthoni Verbuijten Z de weeskinderen Cornelis Cornelis Goris W de ackerstrate N Cornelis Jan Stops1,5 oort 3 mijten
95deen beemd 2,5 gemet in de donckervoort, O het klooster van st Michiels Z de beek W de donckervoirt N Cornelis Lambrechts5 st 2,5 oort
96aeen L land 'het gorsebroeck' in de hechtse acker, O de herwech Z zijn zelfs W Cornelis Lambrechts N zijn zelfs15 mijten
96been heiblok 3 B in Hecht, O het klooster van st Michiels Z Jan van Ditfort W de gemeen strate N Cornelis Lambrechts15 mijten
96c2 steden samen 8 L in Hecht, O sheeren strate Z stapelheide W Cornelis vs N Cornelis Jan Stoops cum suis7 oort 2 mijten
96deen inslag 11 of 12 roeden in Hecht, O zijn zelfs Z Cornelis Stops W stapelheide N de kinderen Peeter Denis1,5 st
97aeen weide een half B in Hecht, O de kinderen Sijmon Kesselmans Z de ackerstrate W jonker Jan van den Wijngaerde erfgenamen N Cornelis Peeter Denis5 oort 7,5 mijten
97b2 weiden samen 2 B voor 'de dorent', O het klooster van st Michiels Z hun zelfs W de jonge Jan Huijps N Michiel Jan Michielssen, Franchois Imbrechts en anderen1 st 3 mijten
97ceen beemd 'de kelcxbempt' een half B, O Jan Jan Neven Z het klooster van st Michiels W zijn zelfs heiblok N Cornelis Cornelis Aerts5 oort
97deen beemd 2 gemet 'den kelcxbempt', O het klooster van st Michiels en de beek Z Hans van Gierle W deszelfs Hans heiveld N Jacop Vercaert2,5 oort
98aeen weide 'de varendonck' ca 3 vierendeel B op 'de boedonck', O Jan Tijs en Peeter Aernout Bernaerts kinderen Z de kinderen Adriaen van Oostaijen N Cristiaen Vorsselmans1 st 3,5 oort
98been weide een half B 'de varendonck' op 'de boedonck', O het klein beeksken Z de kinderen Peeter Arnout Bernaerts W Cristiaen Vorsselmans N Boudewijn Matijs Hovelmans en de kinderen mr Geert Luijcx1 st 3,5 oort
98ceen stuk erven een half B 't helcxbempt' in 'de weehage', O de beek Z zijn zelfs W Peeter Jordaens cum sui N Jan Wouter Wilts1 st 3,5 oort
98deen inslag ca 8 roeden in Neerven, O hun zelfs Z de ackerstrate W sheeren strate N hun zelfs4 st
99a1,5 roeden op straaat om een huis op te zetten, O, Z en W sheeren strate N Jan Nijs van Dijck, vercijnsd 16971 st
101a2 B hooimaden op blaakt, O Jan Nijs van Tichelt Z de erfgenamen Cornelis Betten W Cornelis Peeter Denis N de kinderen Lenaert de Bruijn4 st 1 oort 6 mijten
101b2 B hooimaden op blaakt, O hun zelfs Z Cornelis Lambrecht Engelen W het klooster van st Michiels N het klooster van Facons2,5 st
101c2 B hooimaden in blaakt, O Anthoni Wouter Rombouts Z Jacop Teuns W Cornelis Willem Huijps N de erfgenamen Jan Verhesen4,5 st 6 mijten
101deen vierendeel B beemd 'den cruijshovel' in 'de boeckheester' op blaakt, O Peeter Verrijt en Joos Huijbrecht Joos en meer andere Z hun zelfs N W de beek1 st 5 mijten
102aeen gemet hooimaden in blaakt, O Jan Laureijs Nouts Z Willem Jan Rombouts W het klooster van Tongerloo N de h geest van Brecht2 oort 1,5 mijten
102been gemet hooimaden op blaakt, O de erfgenamen Jan Engelen Z de pastorie van Brecht W het klooster van Tongerloo N Cornelis Jan Henselmans2 oort 1,5 mijten
102ceen halve B hooimaden op blaakt, O de erfgenamen Jan Engelen Z Cornelis Henselmans W de erfgenamen Jan Jacops Verdijck en Anthoni Geleijns N Hans Casus weduwe en kinderen2 st 6 mijten
102deen gemet hooimaden op blaakt, O de erfgenamen Jan Laureijs alias decker Z Bartholomeus de Lantttere (landmetere ?) erfgenamen W het klooster van Tongerloo N de pastorie van Brecht2,5 oort
103aeen vierendeel B hooimaden op blaakt, O Lijnken Cornelis Maes Z Peeter Dermuijden W Jan Pellens van Brecht N Willem Jan Rombouts3,5 oort
103been B beemd op blaakt, O Adriaen Thomas van Aecken Z zijn zelfs W Aert Anthonis Aerts N Michiel Jordaens2 st 13,5 mijten
103ceen vierendeel B hooimaden op blaakt, O Jan Jan Neve gagelschoten Z Peeter Dermuijen W Jan Pellens N Willem Jan Rombouts3,5 oort
103deen vierendeel hooimaden op blaakt, O Jan Jan Neve Z h geest van Brecht W Jan Pellens N Matijs Laureijs Rombouts kinderen3,5 oort
104aeen B beemd op blaakt, O Michiel van Elsackere bisvenne Z Geeraert van Raecke W de nonnen van st magrietendael N de weduwe en kinderen Cornelis Philipssen2,5 st
104been halve B beemd op blaakt, O Peeter Isendonck Z jonker Jan van den Wijngaerde W Cornelie mr Jan Hecx N Cornelis Anthonis Goris1 st 9 mijten
104c2 B beemd op blaakt, O Anthoni Wouter Rombouts Z Jan Lippens W jonker Jan van den Wijngaerde robbrecht N zijn zelfs Cornelis Jan Wirricx2,5 st 15 mijten
104deen half B hooimaden in marum op blaakt, O en Z Peeter Verrijt W de beek en Cornelis Willem Huijps N Jan Jan Neve1,5 st 4,5 bmijten
105aeen halve B beemd in 'de esdongele', O Peeter Isendoncx Z Peeter van Aecken W Cornelis Goris 'doijvereijcke' N Cornelis Jan Hensselmans1 st 9 mijten
105b2 B beemd op de blaakt, O Cornelis Anthonis Goris Z de kinderen Peeter Denis W de nonnen van st magrietendael N Jan Anthonis Engelen erfgenamen3 st 3 oort 15 mijten
105ceen half B beemd in blaakt in 'de esdongelen', O Jan Nijssen van Tichelt Z Peeter Isendonck en de erfgenamen Joos Puls W Cornelis Goris kinderen dovereijcke N Jan Willems van Brecht5 oort
105deen halve B hooimaden in 'de allaer' op blaakt, O Jan van Dael cum suis Z Wouter Jan Wouters en Michiel Jan Michielsen van Elsacker W Peeter Aert Sgrauwen N jonker Jan van den Wijngaerde5 oort
106aeen eusel een half B in 'de allaer' op blaakt, O en N Jan Nijs van Tichelt Z zijn zelfs W Anthoni Wouter Rombouts2,5 oort 4,5 mijten
106been halve B beemd in de boeckheester op blaakt, O Cornelis Lenaerts Z Huijbrecht Joos en Peeter Verrijt en meer andere W de weduwe en kinderen Aert Adriaen Aerts N Willem Jan Rombouts1 st 9 mijten
106ceen halve B hooimaden op blaakt, O Stoffel Cornelis van Aerde Z de kinderen Jan Laureijs Decker W de nonnen bempt van st magrietendael N henderick van Aerde1 st 1 oort
106deen half B beemd op blaakt, O Anthoni Peeter Denissen Z Cristiaen Raets W Jacop Vercaert cum suis2,5 oort 4,5 mijten
107a5 vierendeel B beemd in 'de esdongelen' op blaakt, O JKan Nijs van Tijchelt Z Jan Hendericx van Elsacker tot Brecht n.u. W Jan Cornelis Goris en Maximiliana Beijerssen N de erfgenamen van den Wijngaerde2 st 1 oort 6 mijten
107been half B beemd op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde heubeemd Z de weduwe en kinderen Jacop Geertssen W Adriaen Dorens N Joos Huijbrecht Joos en anderen1 st 3,5 oort
107ceen halve B beemd op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde biesven Z de erfgenamen Jan van Vollenhoven W het klooster van st Michiels N Cornelia mr Jan Hecx dr1 st 9 mijten
107deen halve B beemd op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde biesvenne Z Adriaen Jan van Ostaeijen W het klooster van sr magrietendale1 st 9 mijten
108aeen B beemd in blaakt, O Jan Laureijs Nouts Z Gijsbrecht Claessen en andere W jonker Jan van den Wijngaerde robbrecht N Rombout Wouter Jan Rombouts2,5 st
108been vierendeel B en 42,5 roeden beemd in blaakt, O jonker Jan van den Wijngarde biesvenne Z de kinderen Lenaert de Bruijn W de kinderen Adriaen van Ostaijen en de weduwe en kinderen Cornelis Henrick Philips engelaeren N mr Geerit Luijcx hooimade1 st 7,5 mijten
108c2 B beemd in blaakt, O Michiel Michielsen van Elsacker Z Claes Vochten van Brecht W de nonnen van st magrietendael N Stoffel Cornelis van Aerde3 st 3 oort
108deen derdendeel B beemd op blaakt, O de erfgenamen Jan Engelen Z de erfgenamen Jan Casus N Jan Laureijs Nouts1 st
109aeen halve B beemd op blaakt in marum, O jonker Jan van den Wijngaerde Z Willem Dams van Brecht W jonker van Spangen N hun zelfs rijbempt1 st 1 oort
109been halve B beemd op blaakt, O Laureijs Wouter Rombouts Z Stoffel van Aerde en consorten W de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen N Cornelis Cornelis Verboven, Jacop Vercaert en de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen1 st 1 oort
109ceen vierendeel B beemd in blaakt, O Adriaen Goris van Brecht Z zijn zelfs NW de beek1 st 9 mijten
109ddrie vierendeel B beemd in blaakt, O Huijbrecht Joos Huijbrechts en andere Z jonker Cornelis van Sprangen W de beek N zijn zelfs3 st 1,5 oort
110aeen B hooimaden in Neerven in blaakt, O Michiel van Elsackere Z Wouter Rombout zijn zelfs W Matijs Lenaert Putcuijps N Geerit Janssen van Raecke2,5 st
110b2 B en een vierendeel B beemd op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde biesvenne Z Ghijsbrecht Claessen W de grote engelare N het kloosteer van st Michiels5 st 2,5 oort
110ceen half B hooimaden op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde Z Jan Engelen erfgenamen W Jonker Cornelis van Spange N Peeter Verrijt cum suis2,5 st
110deen B beemd op blaakt, O Anthonis Wouter Rombouts Z Jan Lenaerts en andere W jonker Jan van den Wijngaerde robbrechht N Anthoni Cornelis Wackers2, 5 st 15 mijten
111aeen derdendeel B beemd in blaakt, O de erfgenamen Jan Laureijs Nouts Z Adriaen Hendericx van Gastel, de erfgenamen van de jonge Jan Huijps en andere W jonker Jan van den Wijngaerde robbrecht N de erfgenamen Lenaert Matijs Putcuijps3,5 oort 4,5 mijten
111been B beemd in blaakt, O Laureijs Wouter Rombouts Z de erfgenamen Cornelis Hendericx Philipssen W Peeter Verrijt N Peeter en Lijsken Franssen2,5 st
111ceen half B weide in Neerven, O Rombout Wouter Rombouts Z zijn zelfs W Cornelis Anthonis Goris N de erfgenamen Cornelis Henderick Philipsssen en Michiel van Elsackere2,5 oort
111deen halve B beemd in blaakt, O Jan Hendericx van Gastel (ts 1566 en 1622 ook Laureijs Jan Rombouts) Z de erfgenamen Henderick van Gastel W jonker Jan van den Wijngaerde robbrecht N Jan Lippens hooimade1 st 10,5 mijten
112aeen B beemd in blaakt, O de erfgenamen Jan Laureijs Nouts Z Jan van Ditfort W jonker Jan van den Wijngaerde robbrecht N Cornelis Lambrechts kinderen3 st
112been halve B beemd op blaakt achter het biesven, O jonker Jan van den Wijngaerde Z Jan Jan Neve5 oort
112c1,5 B hooimaden op blaakt, O Peeter Mettijssen Z Adriaen Goris en Jan Engelen erfgenamen W de erfgenamen Gabriel Jan Gabreels N Cornelis Willem Huijps en andere2,5 st 7,5 mijten
112deen B beemd op blaakt, O en Z de erfgenamen Jan Laureijs Nouts W Jan Pellens van Brecht N de erfgenamen Matijs Laureijs Rombouts2,5 st
113aeen half B hooimaden in blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde Z hun zelfs W jonker Cornelis van Spangen N Cornelis Spaeniaert en andere1 st 1 oort
113been vierendeel B beemd in blaakt in 'de esdongelen', O Peeter Isendoncx en andere Z Cornelis Anthonis Goris W Cornelis Joris N Jan Pellens van Brecht2 oort 4,5 mijten
113cdrie vierendeel B beemd in blaakt, O Peeter Cornelis Hendricx en andere Z de erfgenamen Hans Verhesen W Cornelis Willem Huijps N de erfgenamen Peeter van Aecken1,5 st 13,5 mijten
113deen halve B eusveld in Neerven, O Jan van Ditfort W Anthoni Wouter Rombouts Z jonker Jan van den Wijngaerde N MIchiel Michielsen van Elsacker15 mijten
114aeen stuk erven 'scnodders' op blaakt in 'de allaren', O Jan Nijs van Tichelt Z Anthonis Wouter Rombouts W Cornelis Anthonis Goris N Cornelis Spaeniaert tot Brecht2 st 1 oort
114bde helft van een B hooimade op blaakt, O Jan Hendericx van Gastel Z Peeter Jacop Geerts W Anneken Verdijck N Jan Engelen erfgenamen1 st 10,5 mijten
114ceen halve B hooimade in blaakt, O de boschstraet Z de erfgenamen Jan Laureijs Decker W Jacop Verdijck N de erfgenamen Henrick van Gastel1 st 10,5 oort
114deen weide 'scnodders' block ca een B op blaakt, O Jan Nijs van Tichelt Z Jacop Tonissen W jonker Jan van den Wijngaerde N Peeter Ijsendonck2 st 1 oort
115aeen hooimade ca 2,5 l op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde Z Lenaert Jan de Bruijne kinderen W Cornelis Willem Huijps N facons klooster van Antwerpen1 oort 12 mijten
115been vierendeel B beemd op blaakt, O Cornelis van Aerde Z Cornelis Jan Kesselmans W de beek N het klooster van Tongerloo2,5 oort
115ceen B hooimaden op blaakt, O Jan Nijs allaren Z jonker Jan van den Wijngaerde W Anthonis Aerts N Peeter Dermuijden2,5 st 7,5 mijten
115deen B hooimaden in blaakt, O Jan Nijs allaren Z Cornelis Jan Henselmans W de erfgenamen Peeter Beijerssen N Cornelis Betten tot Brecht2 st 3 oort 4,5 mijten
116a3,5 vierendeel B hooimade op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde biesvenne Z Adriaen Goris Dirricx W Cornelia mr Jan Hecx dr N Cornelis Maes2 st 13,5 mijten
116b3 vierendeel B beemd in blaakt, O Maximiliaen Beijertssen Z zijn zelfs W Peeter Aert Shrauwen N zijn zelfs7 oort 2 mijten
116ceen B hooimaden in blaakt aan 'de boeckheester', O het rouven toekomend Jan Laureijssen Z de erfgenamen Jan Engelen N de h geest van Brecht W het klooster van Tongerloo2,5 st
116deen B hooimaden in blaakt in 'de esdongelen', O Cornelis Anthonis Goris Z het klooster van faucons N Cornelis Adriaen Verbuijten W st Margrietendael1,5 st 3 mijten
117aeen B hooimaden in blaak in 'de esdongelen', O Jan Nijs van Tichelt Z de kinderen Lenaert de Bruijn W de kinderen Peeter Denissen1,5 st 1,5 mijten
117been B hooimaden in blaakt in 'de esdongelen', O jonker Jan van den Wijngaerde biesvenne Z Peeter Jan Wouter Rombouts en zijn broer Daniel N Jacop Vercaert en Huijbrechhts Eskens erfgenamen1,5 st 1,5 mijten
117ceen eusel een L in Neerven, O, Z en N zijn zelfs W de blaakt1 st 1 oort
117deen B beemd in blaakt, O de kinderen Jan Laureijs Nouts meijblock Z Cornelis Cornelis Goris en Michiel Michiels van Elsackere W de nonnen van st margrietendael N jonker Jan van den Wijngaerde2,5 st
118a1,5 vierendeel B beemd in blaakt, O Cristiaen Rats n.u. Z Jacop Vercaert W Peeter Aert Sgrauwen engelaer N Jan Rommens en Jacop Lijskens cum suis3,5 oort 4,5 mijten
118b1,5 vierendeel B beemd op blaakt, O Peeter Beijers erfgenamen Z zijn zelfs W Peeter Aert Sgrauwen N Jacop Tonissen en zijn zelfs3,5 oort 4,5 mijten
118ceen half B hooimaden op blaakt rijdende met 3 andere halve B komende samen, O Jan Hendericx van Gastel Z de erfgenamen Hendericx van Gastel W de heren van den Wijngaerde robbrecht N Jan Lippens1 st 9 mijten
118deen derdedeel B beemd in blaakt, O Corneia van Aerde van Brecht Z Jan Engelen erfgenamen W Jan Neefs Janssen1 st
119aeen half B hooimaden op blaakt, O Michiel Janssen van Elsacker Z Jan Laureijs Nouts erfgenamen W de nonnen van st margrietendael N Marten Vochten1 st 1 oort
119b1,5 B hooimaden op blaakt in marum, O Jan Engelen erfgenamen Z Peeter Dermuijen cum suis W Pauwels Brants erfgenamen N Jan Engelen erfgenamen4 st 3 mijten
119c1/2 B hooimaden op blaakt in 'de boeckheester', O Peeter Verrijt en Huijb Joos Z jonker Cornelis van Spangen W de beek N Corneli mr Jan Hegge, item 1/2 B hooimaden op blaakt, O Jan van Gastel Z Laureijs Rombouts W jr J vd Wijngaerde N Jan Lippens2 st 1 oort 3 mijten
119deen half B hooimaden op blaakt, O Laureijs Wouter Rombouts Z de kinderen Adriaen van Ostaijen W de nonnen beemden5 oort
120aeen eusel in 'de allaren' 2 gemet, O hun zelfs Z Jan van den Wijngaerde biesven W de blaakt N Maximiliana Beijerssen2,5 oort
120been half gemet weide in Neerven, O Anthoni Jan Rombouts Z en W Jan van Ditdfort N zijn zelfs9 mijten
120ceen derdedeel in een B hooimaden op blaakt in 'de boeckheester', O de erfgenamen Jan Laureijs Nouts Z de h geest van Brecht W de erfgenamen Jacop Verdijck N Peeter Matijssen3,5 oort 6 mijten
120deen half B beemd in 'de boeckheester' op blaakt, O Cornelis Henselmans Z Cornelis Jan Kesselmans W de beek N het klooster van Tongerloo3 oort 13,5 mijten
121aeen vierendeel B hooimaden 'de boeckheester' op blaakt, O en ZA de h geets van Brecht W de erfgenamen Jacop Verdijck2,5 oort 7,5 mijten
121b2 B beemd in blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde Z/W de nonnen van Antwerpen N Peeter Denissen, en nog een halve B op het hoogbos in de duijct, O Jan de Ruijter n.u. Z Jan Verhesen W de beek N Adriaen Coeck4 st 12 mijten
121ceen half B hooimaden in blaakt, O Anthoni Wouter Rombouts Z de erfgenamen Hendrick van Gastel W de erfgenamen Jan van den Wijngaerde N Jan Lippens1 st 10,5 mijten
121d3 vierendeel in 2 B beemd op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde Z Daniel Jan Wouters W Adriaen van Ostaijen kinderen N de erfgenamen Lenaert de Bruijn1 st 1 oort 12 mijten
122avijf vierendeel B beemd uit 2 B een vierendel op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde biesven Z Jan Wouter Rombouts erfgenamen W Adriaen Jan van Ostaeijen erfgenamen N de erfgenamen Lenaert de Bruijn2 st 3,5 oort
122been B beemd op blaakt, O jonker Jan van den Wijngaerde Z Jacop Vercaert en de erfgenamen Huijbrecht Eskens W Mari Cornelis Philips engelaer N de erfgenamen Adriaen Goris Dirricx2,5 st
123c2 weiden 'de gagelschoten' ca 2 B aan marumvoort, O sheeren vruente Z Jan Laureijs Nouts kinderen W Lenaert Matijs Putcuijps N Jan Engelen erfgenamen2,5 st
123d24 roeden erven in Neerven uit sheeren strate, O en Z zijn zelfs W en N sheeren strate (30.05.1656)3 st
125aeen B beemd op het hoogbos, O en W de erfgenamen Jan Vuijst Z Macane Beijerssen N Rommen Cornelis Rommens en Peeter zijn zelfs2,5 st
125b5 vierendeel B beemd op het hoogbos in 'de stockt', O de erfgenamen Wouter Verwilt Z huffeler heide W Jan van Ditfort N Peeter Jordaens3 st 9 mijten
125ceen half B hooimaden op het hoogbos, O de erfgenamen Jan Vuijst Z huffeler heide W Jan van Ditfort N Peeter Jordaen1 st 9 mijten
125deen half B hooimaden in het hoogbos, O de erfgenamen Peeter Willem Bode Z huffeler heide W Lenaert Heuvelmans N jonker Cornelis van der Noot (nota: boven akte vermeld: memorie1 st 2,5 oort
126aeen half B hooimaden op het hoogbos in 'de duijct', O het facons klooster van Antwerpen Z huffeler heide W MIchiel Jan Michielssen cum suis N zelfde efgenamen3,5 oort 4,5 mijten
126been vierendeel B hooimaden op het hoogbos, O Jan van Dael Z huffeler heide W en N Peeter Aert Sgrauwen2,5 oort
126ceen halve B beemd op het hoogbos in 'de straelge', O Lenaert Putcuijps Z Jan Acdorens van Huijsen en Peeter van Breda W Jan Joossen cum suis N Merck Bertholomeussen7,5 mijten
126d3 vierendeel B beemd op het hoogbos in 'straelge', O Cornelis Peeter Joos en de kinderen Sijmon Kesselmans Z huffeler heide W Jan de Ruijter n.u. N Jan Henricx de Crom3,5 oort 4,5 mijten
127aeen B beemd op het hoogbos, O Anthoni Wouters Z huffeler heide W Lenaert Putcuijps N de erfgenamen Peeter Nout Bernaerts2,5 st
127b3 vierendeel B beemd 'de duijckt', O de kapel van O L Vrouw altaar tot Loenhout Z Huffeler heide W Jan Casus erfgenamen N de kinderen Joris Jacop Rombouts1,5 st 1,5 mijten
127ceen B beemd op het hoogbos, O hun zelfs Z huffeler heide W Cornelis Nuijten N de kinderen Peeter Aernout Bernaerts2,5 st
127deen vierendeel B beemd 'de werdel', O Peeter Jan Janssen Z zijn zelfs W de beek N Peeter Joris Christiaens2 oort 1,5 mijten en nog 2,5oort
128aeen B beemd op het hoogbos, O de klein beek Z mijn heere van Loenhout W Jan Tijs Laureijssen tot Wesel N Lambrecht Cornelis en de erfgenamen Wouter Verwilt2,5 st
128been B beemd op het hoogbos, O Jan van Ditfort en Stoffel van Aerde Z huffeler heide W Jan Vuijst erfgenamen N Jan van Ditfort2,5 st 2,5 mijten
128c7 vierendeel B beemd op het hoogbos in 'de stockt', O Merten Verhesen erfgenamen Z huffeler heide W Michiel Michielssen van Elsacker N de beek4 st 1,5 mijten
128deen half B beemd op het hoogbos in 'de stockt', O hun zelfs Z huffeler heide W hun zelfs N Peeter Aert Sgrauwen1 st 1 oort
129a3,5 vierendeel B beemd op het hoogbos in 'de stockt', O Anthoni Cornelis Wackers Z huffeler heide W Jan van Ditfort N de beek2 st 1 oort 7,5 mijten
129been halve B beemd op het hoogbos, O Michiel Miechiels van Elsacker Z huffeler heide W de erfgenamen Aernout van Ostaeijen N Jan Cornelis Goris en andere5,5 oort 2,5 mijten
129ceen half B beemd op het hoogbos in 'de stock', O de beek Z Boudewijn Matijs Hovelmans en de kinderen mr Geert Luijcx W en N Peeter van den Cloot1 st 1 oort
129d3 hooimaden samen een B genaamd 'den winckel ende wege', O Anthoni Wouters Z huffelder heide W Jan Daniels N Cornelis Adriaen Diels3 st 9 mijten
130aeen half B beemd op het hoogbos, O Peeter van Breda Z huffeler heide W Stoffel van Aerde en Catelijn Matijs Luijcx dr N de kinderen Aernout van Ostaijen1 st 1 oort 4,5 mijten
130been half B beemd op het hoogbos in 'de stockt', O Matijs Goossens en de kinderen Peeter Aernout Bernaerts Z huffeler heide W de kapel van de h geest tot Loenhout N Peeter Aert Sgrauwen boedonck1 st 1 oort
130cvijf vierendeel B hooimaden in 'de straelge' op het hoogbos, O het klooster van st michiels Z hiffeler heide W Gijsbrecht Claessen N Cornelis Adriaen Diels3 st
130d1,5 B beemd op het hoogbos, O Cornelis van Dongen Z huffeler heide W Stoffel van Aerde N Jan van Ditfort vredebempt3 st 3 oort
131aeen gemet hooimaden op het hoogbos, O Cornelis Maes Z Anthoni Wouters W Goossen Aerts N zijn zelfs2 st en nog 2,5 oort
131b4 gemet hooimaden 'den wech ende winckels' in de andere winckels, O Jan Nijs van Tijchelt en Daniel Schurmans Z de erfgenamen Laureijs Reijns W Goossen Cornelis Gossens N Boudewijn Matijs HOvelmans4,5 st en nog eens 2,5 oort
131ceen half gemet hooimaden 'de werdel', O Peeter Jan janssen Z Claes Claes van Dael W de beek N Pauwels Braents heesterbeemd3 oort
131deen vierendeel B hooimaden op het hoogbos, O Cornelis van Dongen Z huffeler heide W Stoffel van Aerde N Jan van Ditfort1 st 1 oort
132aeen half B beemd op het hoogbos in 'straelge', O Jan van Ditfort Z huffeler heide W de efgenamen Cornelis van Dongen N Jan Acdorens van Huijsen5,5 oort 6 mijten
132b2,5 B beemd van heide en weide in 'straelge' op het hoogbos, O Joos Cornelis van Bavel n.u. W Jan van Ditfort N Boudewijn Matijs Hovelmans3 st 3 oort
132ceen half B beemd op het hoogbos, O Michiel Jordaens Z huffeler heide W Anthoni Wouters N Peeter Aert Sgrauwen5 oort
132deen half B beemd op het hoogbos, O huffeler heide Z Goris Putcuijps W Jan Praijens erfgenamen N Jan Verdijck5 oort
133aeen halve B hooimaden op het hoogbos, O Jan Tijs Putcuijps Z huffeler heide W Peeter Hendericx van Aerde N Jan van Ditfort2,5 st
133been half B beemd op het hoogbos, O de kinderen Dingne Jans van Dael Z Stoffel van Aerde W het beeksken N het facons klooster van Antwerpen1 st 10,5 mijten
133ceen half B beemd 'de duijckt', O de efgenamen Jan Praens Z Jan Huijbrecht Bode erfgenamen W huffeler heide N Adriaen Janssen Koeck1 st 10,5 mijten
133deen B beemd in 'straelge' op het hoogbos, O Jan Jacops de Ruijter n.u. Z huffeler heide W de kapel van O L Vr altaar tot Loenhout N de erfgenamen Jan Verhesen2,5 st
134aeen voeder hooimaden uit 2 voeder in 'de werdel', O Peeter Jan Janssen Z Claes van Dael W de beek N Pauwels Braents erfgenamen2 oort
134banderhalf vierendeel B beemd op het hoogbos in 'de duijct', O de erfgenamen Jan Michielssen Z het facons klooster W en N de beek1 st 3 mijten
134c3 vierendeel B hooimaden op het hoogbos in 'straelge', O Anthonis Aerts Z Jan de Ruijter nomine uxoris W Jan Jossen en andere N Merten Bartholomeussen3,5 oort 4,5 mijten
134d15 of 16 roeden hooimaden op het hoogbos in 'straelge', O het beeksken Z hun zelfs W Jan Joossen en andere N Joos Huijbrecht Joos2,5 oort
135a5 vierendeel B beemd op het hoogbos, O de heren van Loenhout Z huffeler heide W de boedonck N Jan van Dael3 st 9 mijten
135been halve B beemd op het hoogbos in 'straelde', O de beek Z Maes Cornelis Maes tot Brecht W Joos Cornelis van Bavel N Govert Willemssen van Meerl5 oort
135cdrie vierendeel B beemd op het hoogbos in 'de duijckt', O de kapel van O L Vr altaar Z huffeler heide W Jan Cases erfgenamen N de weeskinderen Jan Huijbrecht Bode1 oort
135d3 vierendeel B beemd op het hoogbos in 'de duijckt', O Jan Joossen en Michiel Janssen hun zelfs Z de beek W de kapel van O L Vr altaar N Joris Jacops weeskinderen2,5 st 3 mijten
136aeen halve B beemd op het hoogbos in 'de duijckt', O Jan van Ditfort Z huffeler heide W de erfgenamen Peeter van Aken N Jan Cornelis Goris7 oort 6 mijten
136been derdedeel B beemd 'de werdel', O Peeter Jan Cornelis Janssen Z de erfgenamen Laureijs Reijns en Peeter Peeterssen van Breda W de beek N zijn zelfs2,5 oort
136ceen B beemd op het hoogbos, O de erfgenamen Jan Vuijst Z huffeler heide W de erfgenamen mijn heer Cantreu N Peeter Jordaens5,5 oort
136deen beemd op het hoogbos in 'straelde', O Cornelia Peeter Michiels dr Z en W Adriaen Verboven N zijn zelfs5 st 3 oort
137aca 2 B erven op het hoogbos in 'straelde', Z Jan van Ditfort W Adriaen Verboven (Baijen Hovelmans aangevuld) cum suis4 st 1 oort 4,5 mijten
137been eusel ca 2 L in 'straelge', O Cornelia Peeter Michiels van Elsackere Z zijn zelfs W Adriaen Verboven N de erfgenamen Jan van Vollenhove5,5 oort 4,5 mijten
137ceen B beemd op het hoogbos, O het beeksken Z Lenaert Ments W de erfgenamen Jan Vuijst N jonker Henderick de Contereu2,5 st
137d2 B een vierendeel B hooimaden op het hoogbos, O Cornelis Adriaen Verbuijten Z huffeler heide W de heer van Westmalle5 st 1,5 oort 3 mijten
138aeen vierendeel B hooimaden op het hoogbos, O de kapel van de h geest tot Loenhout Z huffeler heide W en N zijn zelfs 'boedonck'2,5 oort
138bdrie vierendeel B hooimaden op het hoogbos 'de straelde', O Adriaen Verboven Janssen Z huffeler heide W het klooster van st Michiels N Cornelis Adriaen Diels5 oort 15 mijten
138ceen B hooimaden op het hoogbos in 'de drie bunder', O Macane Beijersssen en de erfgenamen Wouter Verwilt Z de heeren van Loenhout W Jacop Thonissen tot Wesel N de efgenamen Henderick Cornelissen alias jonsken N Jacop Anthonissen tot Wesel2,5 st
138d1,5 vierendeel B beemd rijdende tegen Ecdoren Bloemaerts hooimade, O Adriaen Aernouts van Ostaijen Z het facons klooster W en N de klein beek1 st 3 mijten
139a2 B beemd 'de langedonck' op het hoogbos, O Jan van Dael Z Jan Vuijst erfgenamen W en N Peeter Jordaaens5 st
139been half B hooimaden op het hoogbos, O en N Peeter Aert Sgrauwen Z huffeler heide W hun zelfs5 oort
142aeen B hooimaden op het molenbroeck, O Lambrecht Broomans en andere Z Cornelis van Aerde en de erfgenamen Matijs Laureijs Rombouts W Wouter Rombouts en andere N Jan Acdorens van Huijsen2 st 13,5 mijten
142been B hooimaden in het molenbroeck, Staes Dirricx Z Joos Cornelis van Bavel W huffeler heide N de erfgenamen Matijs Laureijssen en Cornelis van Aerde2 st
142ceen half B hooimaden in het molenbroeck, O Staes Dirricx Z de erfgenamen Cornelis Jan Peeter Mertens W huffeler heide N Peeter Joris Christiaens1 st
143a2 B beemd op het molenbos, O en Z de beek W Adriaen Laureijs van Aecken erfgenamen N de weeskinderen Adriaen Lenaerts3 st 1 oort 6 mijten
143been B hooimaden in het molenbroeck, O Staes Dirricx Z Peeter Joris Christiaens W huffeler heide N de kapel van O L Vr altaar2,5 st
143ceen derdedeel B beemd op het molenbos, O Staes Dirricx Z Anthoni van der Buijten W huffeler heide N dekinderen Cornelis Peeter Martens1,5 oort 4,5 mijten
143d1,5 B beemd in het molenbos, O de beek Z sr Jakes Loemans W Staes Dirricx n.u. N de erfgenamen Adriaen Peeter de Heun1 st 3,5 oort
144aeen half B beemd in het molenbroeck, O Staes Dirricx Z de erfgenamen Adriaen de Heun W huffeler heide N Anthonis van der Buijten1 st 1 oort
144b3 vierendeel B beemd in het molenbroeck, O de kapel van O L vr altaar Z Cornelis van Aerde W huffeler heide N Anthoni Wouter Rombouts1 st 4,5 mijten
144c2 gemet hooimaden 'de borchstadt' in het molenbos, O Adriaen Jan Coecx Z Adriaen van Ostaijen zn Goris Gabreels W en N de beek3,5 st 4, 5 mijten
144deen halve B beemd in het molenbroeck, O de kapel van O L Vr altaar Z Anthoni Wouter Rombouts W huffeler heiede N Adriaen de Decker, het welk door heer Mertens wordt gebruikt3 oort 4,5 mijten
145aeen halve B hooimaden in het molen,broeck, O de kapel van O L Vr altaar Z Cornelis Jan Ooms W huffel heide N Anthoni Verbuijten3 oort 4,5 mijten
145b1,5 B hooimaden op het molenbos, O de beek Z Adriaen Vermeren W huffeler heide N Anthoni van der Buijten2 st 3,5 oort 3 mijten
145ceen half B beemd op het molenbos, O Staes Dirricx Z Adriaen Antonis Straetmans W huffeler heide N Joos Cornelis van Bavel1 st
148aeen halve B hooimaden in het schoubroeck, O Cornelis Verboven Z Jan Willems van Staijen W Jan Lippens N Peeter Jan Janssen1 st 1 oort 3,5 mijten
148been vierendeel B beemd in het schoubos, O Jan Lippens Z de erfgenamen Jan Michiels van den Elsacker W zijn zelfs en andere N Peeter Jan janssen2,5 oort
148c1,5 B beemd uitgenomen een vierendeel en een kwart van een virendeel toekomende Geert van den Elsackere genaamd 'de duijvenschoot' in het schoubos, O de erfg Jan M van Elsacker Z Adriaen Verboven W Cornelis Verboven N Matijs Jan Cleijs3 st 3,5 oort 3 mijten
149aeen halve B beemd op het schoubroeck, O jonker Jan de Herde Z en W Cornelis Verboven Janssen N mijn heren van Loenhout1 st 1 oort
149been half B hooimaden 'de duijvenschoot' in het schoubroeck, O het beeksken Z en W Cornelis Aernouts wagemker N Michiel Jan van Elsacker1 st 3 mijten
149ceen halve B beemd in het schoubroeck, O Jan Peeter Huijben Z Lambrecht Broomans W Adriaen Verboven N Cornelis Senten n.u.1,5 st 9 mijten
149deen B hooimaden op het schoubos, O jonker Jan de Herde Z Peeter Jan Janssen W Cornelis Verboven N de heren van Loenhout2,5 st
150aeen halve B beemd in het schoubroeck, O Cornelis zijn zelfs Z Jan Hendericx de Crom W Adriaen Verboven N Lambrecht Broomans1,5 st 9 mijten
150been B beemd in het schoubroeck, O zijn zelfs en andere Z Peeter Joris W Matijs Jan Cleijs Jans N de erfgenamen Jan Michiels van Elsacker3 st 1 oort 1,5 mijten
150ceen halve B beemd in het schoubos, O Jan Lippens Z Rommen Cornelis Rommens W Matijs Jan Cleijs N Cornelis Aernout Wagemaecker1 st 10,5 mijten
150deen B 2 vierendelen B beemd op het schoubos, O Jan Lippens Z de kinderen Adriaen van Ostaijen W Matijs Jan Cleijs N Rommen Cornelis Rommens1,5 oort 7,5 mijten
151aeen gemet hooimaden in het schoubroeck, O en Z zijn zelfs W de kinderen Adriaen van Ostaeijen N Cornelis Verboven2,5 oort
151been halve B beemd in het schoubos, O Adriaen Verboven en Peeter Jan Janssen Z de erfgenamen Jan Michiels van Elsackere W Adriaen van Huijsen N de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen1 st 6 mijten
151cdrie vierendeel B hooimaden in het schoubos, O Peeter Aert Sgrauwen Z Peeter Janssen W/N de beek2 st 1 oort 1,5 mijten
151deen B hooimaden op het schoubroeck, O Jan Lippens cum suis Z Cornelis Arnouts Wagemaker N Cornelis Aernout Wagemaker4 st 12 mijten
152aeen B hooimaden in het schoubroeck, O Peeter Jan Janssen Z Peeter Janssen Crillen W Adriaen Verboven N Peeter janssen2 oort 1,5 st
152been halve B beemd in het schoubroeck 'de duijvenschoot', O de beek Z en W zijn zelfs N Lambrecht Broomans1 st 7,5 mijten
152ceen half B beemd op het schoubos, O Jan Lippens Z Jan Willems van Staijen W Jan Oom Janssen N Peeter Jan Janssen1 st 1 oort 7,5 mijten
152deen half B beemd 'den aert' in Popendonk, O de beek Z Adriaen van Ostaijen kinderen W hun zelfs hofstede N de aertschen dijck2 oort 3 mijten
153aeen halve B beemd in het schoubroeck, O Jan Lippens Z Jan Oom Janssen W Matijs Jan Cleijs N Peeter Joris Christiaens1 st 1 oort
153bdrie vierendeel B beemd in het schoubroeck, O Peeter Joris Christiaens Z de erfgenamen Jan Michielssen van Elsackere en de h geets bij opwinning W Cornelis Aernout Wagemaker N Peeter Jan Janssen1 st 3,5 oort 4,5 mijten
153ceen B hooimaden uit 3 B hooimaden in het schoubroeck, O de erfgenamen jonker Jan de Herde Z de erfgenamen Jan Michiels van Elsackere W Cornelis Verboven N de heer van Loenhout2,5 st
153deen halve B beemd uit 3 B beemd in het schoubroeck, O jonker Jan de Herde Z Cornelis Aernout Wagemaker W zijn zelfs N de heer van Loenhout1 st 1 oort
154adrie vierendeel B hooimaden in het schoubos, O de beek Z de erfgenamen Jan Michiels van Elsackere W zijn zelfs N de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen1 st 6 mijten
154been vierendeel B hooimaden op het schoubos, O Matijs Jan Cleijs Z Catarina Michiel Luijcx W Cornelis Aernout Wagemaker N COrnelis Jan Verboven2,5 oort
154ceen vierendeel B hooimaden op het schoubos, O Matijs Jan Claes Jans Z Peeter Jan Janssen W Cornelis Aernout Wagemaker N zijn zelfs1 st 2,5 oort
154deen B op het schoubos, O de beek Z de erfgenamen Adriaen van Ostaijen W Matijs zijn zelfs en de erfgenamen Jan Michiels van Elsacker N Rummen Cornelis Rummens2,5 st
159aeen hof 9 roeden aan den huffel, O en N sheeren strate en de ackerstraat Z en W de heeren van Loenhout akker 'de heijninge'1 st
159bstede met huis, hof, land en toebehoren een B in Huffel, O Jan Hendericx de Crom Z de palincstraat W de heer van Loenhout N hun zelfs2,5 st 1,5 oort 3 mijten
159chuis met hof en toebehoren 5 of 6 roeden in Huffel, O Peeter Peeter van Breda Z Jan van Ditfort W de waterlaat N de palinckstraat1 st 3 mijten
159dstede met huis, hof en toebehoren ca een L in Huffel, O en N sheeren strate Z zijn zelfs W Cornelis Peeter van den Bruijnenberge2 oort 6 bmijten
159ehuis, hof en toebehoren ca een half L in Huffel, O sheeren strate Z zijn zelfs W de waterlaat N Peeter Peeterssen van Breda15 mijten
160astede met huis, hof, land en toebehoren een B in Huffel, O de kerckpat en de nonnen van st margrietendael Z heer Marten, pastoot, bij belening, en het klooster van st bernaerts W en N de ackerstrate14 st 1,5 oort 7 mijten
160bhuis, hof en toebehoren 8 of 9 roeden in Huffel, O Cornelis Ant Goris Z O L Vr altaar tot Loenhout W sheeren strate N zijn zelfs1 oort st
160cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1,5 B in Huffel, O de pastorie Z Peeter Anthonis Wackers W Cornelis Anthonis Goris N sheeren strate3 st 3 oort 15 mijten
160dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2,5 L waarin begrepen het laatschap in de hof van tichelt gelegen in Huffel, O h geest Z Aert Laureijssen W de pastorie N sheeren strate7,5 oort
160estede met huis, hof, land, grond en toebehoren een B in Huffel, O Jan van Dale en Adriaen Hendeericx van Gastel Z Claes van Dale W Cornelis Adriaen Diels N sheeren strate2 st 2 mijten
160fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een half B in Huffel aan het Oosteneijnde, O jonker Jan de Herde Z zijn zelfs leengoed W Goossen Cornelis Goossens N sheeren strate7 oort 2 mijten
161astede met huis, hof en toebehoren een L in Huffel, O de waterlaet Z en W sheeren strate N Cornelis Peeter van den Bruijnenberge7 st 2,5 oort
161bvan de paal die op de zuidwestzijde van zijn kamer staat 6 voeten westwaart te mogen doen verzetten om heesters te planten27 mijten
161cstede met huis, hof en toebehoren ca een L in Huffel, O en Z sheeren strate W zijn zelfs N huffeler heide2 st
161dstede met huis, hof, land en toebehoren een L in Hufel, O zijn zelfs Z sheeren strate W 'het cleijn straetien soo men naar huffeler heide gaat' N huffeler heide3 st 1,5 oort 4,5 mijten
161estede met huis, hof, land en toebehoren ca een half L in Huffel, O huffeler heijstraetken Z sheeren strate W zijn zelfs N huffeler heide1 st 1,5 oort 4,5 mijten
161fstede met huis, hof en toebehoren ca een half L in Huffel, O zijn zelfs Z sheeren strate W Cornelis Geerts van Elsackere of de kinderen Adriaen van Ostaijen N huffeler heide1 st 13,5 mijten
162ahuis en hof en toebehoren ca 16 roeden in Huffel, O Jan Denijs Z sheeren strate W Jacop Merck Kenis3 oort
162bhuis en hof een B waarin begrepen wat te leen wordt verheven onder Cornelis Frans kinderen, O Adriaen van Aecken Laureijssen Z sheeren strate W Jan Deurens N Staes Dirricx n.u.1,5 st 3,5 oort 3,5 mijten
162ceen inslag bij hun huis en hof 'de doren' in Huffel, O en Z hun zelfs W en N sheeren strate2,5 oort
164a2 beemden genaamd 'de larien bempten' een B bij het molenbos, O de beek Z de weduwe Corneis van Dongen W de kapel van O L Vr altaar N Cornelis Verboven2 st 2 oort
164b2 weiden 'de hooge bleijcke' en een beemd toekomende Jan Nijs van Tijchelt en de weeskinderen Jotris Jacop Cornelis Rummens groot samen 1,5 B bij het hoogbos, O Jan Deurens Z het hoogbos W en N de grote beek3 Kgld 7,5 st 4 mijten
164ceen inslag bij de brede beek, O Jan Jacops de Ruijter Z de ackerstrate W de schoordijck N de kinderen Adriaen van Ostaijen2 st
164d2 L land aan 'de conijnshage', O de kinderen mr Geert Luijcx en Boudewijn Matijs Hovelmans Z de warande W de kinderen Cornelis Peeters Boer N dezelfde pastorij2,5 oort
164eeen weide ca een half B 'den bontinck', O de herstrate Z mr Henderick van ERffrenten W de beek N jonker Jan de Herde erfgenamen4,5 st 13,5 mijten
164feen half B weide, O sheeren strate Z en N Goossen Cornelis Goossens W de beek4,5 st 13,5 mijten
165abeemd en weide een B 'den lam(m)eijbempt', O Goossen Cornelis Goossens Z en W de gemeen strate en lam(m)eij voort N zijn zelfs1 st
165been beemd een B 'den evenaer' bij de winckels, O de beek Z Cornelis Verboven de oude W Jan Acdorens van Huijsen N Jan van Ditforts3 oort 6 mijten
166astede met huis, hof, land en toebehoren 't goet terheijden' groot een B gelefgen ontrent de kerk, O de pastorij Z Cornelis Janssen Schurmans W de kerkpat en mr Henderick van Erffrenten N Peeter Wackers3 st 3 oort
166bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren groot een derdedeel van 2 L bij de kerk, O de warande Z mr Henderick van Erffrenten W de kerkpat N de weeskinderen Cornelis Peeter Boer11 st
166cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 1,5 L aan de kerk, O en Z de warande W de kerkpat N Cornelis Schurmans36 st
166dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 1,5 L bij de kerk, O en N de heren van Loenhouts warande Z en W de gemene weg2 Kgld 10 mijten
166eeen hoeksken erven waar de schuur met een hoek op staat, O zijn zelfs verder rondom aan de straat lopende achter de kerk1 st 9 mijten
166fhuis en hof met toebehoren bij de kerk, O de pastorij Z zijn zelfs W en N de gemene weg14 st
167aeen stuk erven een B bij de kerk, O de pastorij en Peeter Jordaens Z jonker Jan van den Wijngaerde engelaer W de ackerstrate N zijn huis met hof1 st 10,5 mijten
167bhuis en hof 13 of 14 roeden bij de kerk, O de straat Z en W de heren van Loenhout N mr Henderick van Erffrenten4 st
167chuis en hof ca 6 roeden aan 'stuijvesande', O zijn zelfs Z Cristiaen Vorselmans W en N de gemeen straat2,5 oort
167dstede met huis, hof, land en toebehoren ca een half L aan stuijvesande, O de tiendenschuur en Aert Janssen Blockmaker Z sheeren strate W het h geest goed N heer Marten bij belening6 st
167eeen weide 2 L achter de kerk, O de ackerstraat Z en W het klooster van st margrietendael N de heren van Loenhout2 oort
167fbeemd 'de e(l)sbroeck' een half B achter de kerk, O de beek Z hun zelfs leen van zelfde beemd W het klooster van sint margrietendael N Anthoni Goris2,5 oort
168ade halve engelaer ca 4 L, O Peeter Staeijmans Z Stoffel van Aerde W zijn zelfs N Peeter Hendericx van Staijen2 st 3 oort
169ade helft van een beemd 'den muntenbempt' groot in het geheel 5 vierendeel B tussen de beek, O de beek Z Govaert Willemssen W Jan Acdorens van Huijsen N Joos Cornelis van Bavel4 gld 10 st
169bbeemd ca een B 'de muntenbempt', O en N de beek Z Jan Jacops de Ruijter W Jan Acdorens van Huijsen3 Kgld 10 st
171astede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 4 B in Popendonk, O en Z sheeren vruente W en N de heeren van Loenhout6 Kgld 10 st
171bstede met huis, hof, land en toebehoren 1,5 L in Popendonk, O sheeren vruente Z en W sheeren strate N zijn zelfs1 oort
171ceen stuk erven een B in Popendonk, O en W zijn zelfs Z de heeren van Loenhout N Matijs Jan Cleijs Jans1,5 st
171dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 2 L in Popendonk, O de heeren van Loenhout Z Peeter Jan Janssen W sheeren strate N Joos Cornelis van Bavel6 st 1 oort 6 mijten
171eeen stuk erven een B 'de wijdenhoff' in Popendonk bij 'het hulsacker veken', O de gemeen straat Z Rombout Cornelissen cum suis W Laureijs Reijns de jonge N Laureijs Reijns de oude3 st 3 oort
172aeen inslag ca 12 roeden in Popendonk, O zijn zelfs Z Henderick Hendericx Verbuijten n.u; W en N sheeren strate7 oort
172been inslag in Popendonk op de strate, O zijn zelfs Z de kinderen Adriaen van Ostaijen W de straat N Peeter Jan Janssen2,5 st
172cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 4 B in Popendonk, O sheeren vruente Z de hontstrate W de erfgenamen Adriaen Jans van Ostaijen en Cornelis Arnouts wagemaker N de heeren van Loenhouts nieuwbos4 kgld
172dca 3 roeden erven waar de schuur met een hoek op staat aan vs stede (cfr 172c)1 oort
172eeen inslag waar zijn huis half op staat met ook half zijn messie in Popendonk, O zijn zelfs Z en N sheeren strate conditie dat de bezitter geen hol mag schieten of maken naats of langs de bomen3 st
172fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen 5 L in Popendonk, O de acketraat Z de weeskinderen Adriaen Wouters W Laureijs Reijns N Rombout Cornelis Rombouts cum suis5 oort
172geen bos (het wijdenhoff) 2 L in Popendonk, O de hulsackerstrate Z Peeter Jan Philipssen W de erfgenamen Laureijs Reijns N Peeter Jan Janssen1 st 3,5 oort
173aeen streepken erven aan de straete tot Popendonk groot 3 à 4 roeden, O haar zelfs en inslag Z Jan Peeter Joris W de straat N haar zelfs2 oort
174astede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 7 L in Popendonk, O sheeren strate Z Cornelis Arnout wagemaeker W de erfgenamen jonker Jan de Herde N Cornelis Arnout wagemaker8 st 3 oort 3 mijten
174been stuk land 'gherstmans hoff' een half B in Popendonk, O sheeren strate Z Joos Cornelis van Bavel W de erfgenamen jonker Jan de Herde N de heeren van Loenhout4 st
174c5 L land in Popendonk, O sheeren strate Z Peeter Jan Janssen W Mattijs Jan Cleijs Jans N Joos Cornelis van Bavel1 st 3,5 oort
174deen stuk land ca een half V 'de strepe' in Popendonk, O sheeren strate Z Peeter Janssen W Cornelis Jan Verboven N Matijs Jan Cornelis Jans2,5 oort
174e2 L land in Popendonk, O sheeren strate Z en W Cornelis Jan Verboven N Adriaen Lenaerts2,5 oort
174feen weide 'het cleijn bemdeken' in Popendonk ca een L, O, Z en W Jan Willems van Staijen erfgenamen N zijn zelfs2,5 oort
175astede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 20 L in Popendonk, O sheeren strate Z Joris Peeter Cristiaens W de kinderen Adriaen Jan van Ostaijen N Adriaen Lenaerts en Adriaen Cornelis Verboven Janssen1 st 1 oort 15 mijten
175bde helft van een V land 'de ouden hoff' in Popendonk (de andere helft komt Cornelis Jan Verboven toe), O sheeren strate Z en W de erfgenamen Jan Michiel van Elsackere N Cornelis Jan Verboven1 st 1 oort
175ceen stuk erven een half V in Popendonk, O Michiel Jan Michielssen van Elsackere Z Cornelis Aernout Wagemaker W de beek N Peeter3 st 3 oort
175dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 7 L in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Lenaerts W zijn zelfs en Cornelis Jan Verboven N Peeter Jan Janssen2 st 13,5 mijten
177aeen stede met huis, hof, land, grond en toebehoren 7 L in Terbeek, O het heilaar Z de erfgenamen Jan Vuijst W zijn zelfs N Matijs Goossen Lemmens4 st 3 oort
177been B land in Terbeek in 'het ackere', O Matijs Goosem Lemmens Z zijn zelfs W en N Peeter Bode en Jan Peeter Huijben1 st 3,5 mijten
177cca 4 L heide en ven in Terbeek om een huisken op te timmeren, W en N sheeren strate en verder aan sheeren vruente15 st
177deen inslag waarvan ca de helft nog met water is en gelegen in Terbeek naast zijn zelfs erve W, komende O, Z en N aan het heilaar met conditie dat Peeter Jan Bode de weg moet onderhouden1 st
177estede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 B in Terbeek, O het heilaar Z Peeter Janssen Bode W en N zijn zelfs2,5 st 9 mijten
178a2 inslagen samen een L in Terbeek, O en Z sheeren strate W hun zelfs N de kinderen Jan Peeter Mertens3,5 st
178ceen inslag 5 of 6 roeden in Terbeek, O sheeren strate Z Lambrecht Broomans W hun zelfs N Lenaert Marten Pro(o)st n.u.2 st
178been inslag O de strate voor zijn stede, vercijnsd ten tijde van de schout Diepenbeeck5 st
178deen inslag 18 roeden waar zijn huis op staat3 st
178eeen tiendenschuur in Terbeek, rondom sheeren strate4 st
178feen stuk land 'de lange acker' een half V in Terbeek, O hun zelfs Z Jan Oom Janssen W en N de erfgenamen Adriaen Vermeren37,5 mijten
178geen weide een half V met de inslag in Terbeek, O sheeren strate Z hun zelfs W en N de erfgenamen Adriaen Vermeren1 st 1,5 mijten
178heen inslag voor hun stede in Terbeek groot 2 L, O, Z en W sheeren strate2,5 st 4,5 mijten
179aeen heiblok 'de haenrijt' een half B op 'de brande', O Adriaen zijn zelfs Z Michiel Jordaens W Jacques Loemans N de erfgenamen Jan Vuijst1 st 3,5 oort
179been heiblok 2 B 'de busselman' op Vossingers, O de vlaminckstrate Z sheeren vruente W de meere N de erfgenamen Jan Vuijst2,5 st
179cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen 8,5 B op 'de brant' of 'endenpoele', O de vlaminckstrate Z Peeter Jans W zijn zelfs N Floris Severijns17 st 1,5 oort
179deen heiblok 1,5 B op 'de endepoel', O Peeter van Aerde Z, W en N Jasper de Hase1,5 st
179ehoeve met huis, hof, land, grond en toebehoren samen 9 B in Vossingers, O de heren van Loenhout erve 'de brande' Z en N zijn zelfs W sheeren strate19 st 1,5 oort 1,5 mijten
179fvan de meeren en van de aarde die Gielis van den Wijngaerde verkocht tegen Henderick Bolarde, Willem de Knovel en Jan de Coninck1 st 3,5 oort
180anog van de meeren en 7 B erven in 'de mere' die Aert van Zigraec, Boudens Prijspot en Willem Weers waren en waarvan mijn heere het wederdeel heeft dat was Jan van Houtele5,5 st 9 mijten
180bstede in Vossingers 12 B, O zijn zelfs Z sheeren strate W Cornelis Jan Aert Nops N de hollantse strate30 st 14 mijten
180cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2,5 B in Vossingers, O Jacques Loemans Z sheeren strate W de kinderen Peeter van Aecken3 st 13,5 mijten
180deen stuk erven een B in Vossingers, O Jacques Loemans Z sheeren vruente W Jacques Loemans9 st
180eeen heiblok 2 B bij het gerecht van Loenhout, O en N sheeren vruente Z Lenaert en Matijs Putcuijps leen W Adriaen en Cornelis Verboven leengoederen1,5 st
180fde stroom en de dijk om aldaar een smoutmolen te mogen zetten28 st
181aeen inslag uitgegeven bij de heer van Sartpasseau commis mijn heer van Arenberge groot zijnde ca 8 roeden in Terbeek, O en Z sheeren strate W en N zijn zelfs leen3 st 1 oort
181bde gemeen straat in Herseling ca een B, beginnende aan +Cornelis Segers heiblok en eindigend aan Jan Huijbrechts doorstreept en bovengeschreven Buijters huis (nota: cijns wordt gedeeld door meerdere cijnsplichtigen)4,5 st
182aca 33 roeden erve tegen of aan zijn erven naast de weduwe en kinderen Peeter Jan Bode strekkende tot het heiken toe volgende de palen die daar gestoken zijn (10.11.1627)5 st
182bca 70 roeden voor zijn stede gekomen van Adriaen de Haen in Terbeek, O sheeren strate Z Jan Mattijs Goossens W zijn zelfs N de ackerstrate of weduwe en kinderen Adriaen Huijben (1684)2,5 st
183astede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1,5 B in Sneppel, O de rijt Z Jan Lenaerts W het heilaer N de gemeen straat4 st 1,5 oort
183bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren en een inslag samen ca 6,5 L in Sneppel, O Jan van Ditfort Z het klooster van st michiels W het heilaer N sheeren strate2 st 1,5 oort
183c1,5 B erven in Sneppel, O Anthoni van den Bruijnenberghe n.u. Z sheeren strate W het klooster van st michiels N Peeter van Bavel3 oort
183dhuis en hof ca 12 roeden in Sneppel, O zijn zelfs Z sheeren strate W het heilaer N Catelijn Hendericx van Elsacker9 mijten
183eeen stuk erven 'het sneppel blocxken' ca 2 L in Sneppel, O Aert Peeter Aerts Z Jan Hendericx de Crom9 mijten
183feen B land 'den ouden hoff' in Sneppel, O zijn zelfs Z het klooster van st michiels W het heijlaer N de rijt en sheeren strate5 st 2,5 oort 4,5 mijten
184aeen stuk erven 'de mosvoirt' onder land en weide een half B in Sneppel, O Cornelis Geertssen van Elsackere Z Jan Joossen van Riel W de kijffeler strate N Cornelis Geertssen van Elsackere9 mijten
184been stuk erven 'de mosvoirt' onder beemd, heide en weide 2 gemeten in Sneppel, O Jan Oom Janssen Z de erfgenamen Aernout van Ostaijen W zijn zelfs N Jan Jacops de Ruijter7 st 6,5 mijten
184cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen een B in Sneppel, O en Z sheeren strate W de kinderen Peeter van Aecken N Anthoni Wackers13,5 st
184dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen een V in Sneppel, O hun zelfs Z sheeren strate W de erfgenamen Cornelis van Dongen N hun zelfs1 st 3 mijten
184estede mert huis, hof, land, grond en toebehoren 10 L in Sneppel, O Jan Henricx de Crom Z sheeren strate W de erfgenamen Peeter van Aecken N Jan Hendericx de Crom3 oort 6 mijten
184fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 18 L in Sneppel in de caterstraat, O Jan Hendericx de Crom Z en W Mari Henderick Leijs N sheeren strate6 st 1 oort
185aeen B land 'de ast' in Sneppel, O de erfgenamen Jan Michielssen van Elsackere en de erfgenamen Cornelis van Dongen Z Matijs Goosem Lemmens W en N zijn zelfs15 mijten
185been heiblok 'de heesterman' ca 2 B in Sneppel, O en W de kinderen Peeter van Aecken Z sheeren strate N Jan Jans de Herde erfgenamen2,5 st 1,5 oort 3 mijten
185cstede met huis, hof en toebehoren een B in Sneppel, O de erfgenamen Jan Michielssen van Elsackere Z sheeren strate W de heesterman N de erfgenamen Jan Michielssen vs30 mijten
185deen B land 'de ast' in Sneppel, O Mari Henderick Leijs Z Peeter van Bavel W en N de erfgenamen Peeter Bernaert Nouts7,5 oort 4,5 mijten
185e8 L land 'de ast' in Sneppel, O de erfgenamen Jan Michiels van Elsacker Z hun zelfs W Adriaen Bartholomeus N Marie Hendericx Leijs5 oort 15 mijten
185feen blok 'bogarts block' een B in Sneppel, O de erfgenamen Jan Michielssen van Elsackere en Goris Hendericx van der Wien (Weijen) Z en W Peeter Aernout Bernaerts N Jan van Dael1 st 3 mijten
186astede met huis, hof, land, grond en toebehoren 8 L in Sneppel, O Adriaen Bartholomeussen Z de weduwe en kinderen Cornelis van Dongen W en N sheeren strate2,5 oort
186been stuk erven 4 L in Sneppel, O de heesterman Z sheeren strate W Jan Lenaert Luijcx N Maari Henderick Leijs5 oort 7,5 mijten
186ceen weide een half B, O, Z en W sheeren strate N de heesterman4 st
186deen tiendeschuur in Sneppel, O, Z , W en N sheeren strate5 st
186estede met huis, hof, land, grond en toebehoren 6,5 L in Sneppel, O en N sheeren strate Z Aernout van Ostaijen kinderen W Peeter van Bavel item van een inslag waar de schuur op staat 1 st)2 st 6 mijten
186feen inslag in Sneppel bij haar stede groot een half L, O sheeren strate Z, W en N haar zelfs2 st
186gstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 1,5 B in Sneppel, O zijn zelfs Z en W sheeren strate N Mari Hendericx Leijs1 st
186h1,5 B land in Sneppel op 'de ast', O Mari Hendericx Leijs Z Peeter van Bavel N de erfgenamen Cornelis van Dongen W sheeren strate4 st 3,5 oort 6 mijten
186ieen half B land op 'de ast', O Jan Lippens en de erfgenamen Cornelis van Dongen Z de erfgenamen Peeter Nouts W sheeren strate N de erfgenamen Peeter van Aecken en Adriaen Bertholomeussen1 oort
186jeen inslag in Sneppel voor hun stede ca een half L, O hun zelfs Z en W sheeren strate N hun zelfs1,5 st 4,5 mijten
186keen heiblok 'het buijnderblock' in Sneppel, O Adriaen Wouters cum suis Z Cornelis Lenaerts erfgenamen W de beek N Claes van Dael4 st 18,5 mijten
186lstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 2 B in Sneppel, O en N sheeren strate W Cornelis Jan Wierocx Z Claes Segers12 mijten
187astede met huis, hof, land, grond en toebehoren en inslag ca 3 B 20 roeden in Sneppel in de berenstraat, O sheeren strate Z Jasper de Hase W het klooster van st michiels N de efgenamen Jan Michielssen en de erfgenamen Adriaen Peeter de Hoon4 st 4,5 mijten
187been stuk erve onder land en beemd 2 B in de berenstraat in 'het hencxtbroeck', O, Z, W en N Cornelis Bernaerts en Jan Dielis Luijcx4 st 3 oort 13,5 mijten
187c3 L land met een beemdeken daaraan in de berenstraat in Sneppel, O Jan Lippens Z Lenaert Matijs Jan Claes W en N Jasper de Hase1 st 9 mijten
187dland, beemd en heide 'het hencxtbroeck' ca 3 B in Sneppel in de berenstraat, O sheeren strate Z Jan Lippens W de erfgenamen Adriaen van Ostaijen N Jasper de Hase2 st 1,5 oort 7,5 mijten en nog 2 oort
187estede met huis, hof, land, grond en toebehoren 10 B in Sneppel in de berenstraat, O zijn zelfs en sheeren strate Z de erfgenamen Jan Michiels van Elsackere en de erfgenamen Adriaen Peeter de Heun W het klooster van st michiels N Claes Segers6,5 st
187fhuis en hof met toebehoren ca 30 roeden in de berenstraat, O Niclaes Segers Z zijn zelfs W sheeren strate nog van de kleine inslag waar nu het huis op staat12,5 st en nog 2 oort
188a2 steden met huis, hof, land en toebehoren samen 14 L in de berenstraat, O sheeren strate Z Cornelis Lenaertts W het klooster van st michiels N de erfgenamen Jan Michielssen van Elsacker en de erfgenamen Adriaen Peeter de Heun4 st 1 oort 1,5 mijten
188been inslag een L in Sneppel in de berenstraat, O zijn zelfs Z Jan Lippens W sheeren strate5 st
188ceen heiblok 'de baeijschoot' een V in Sneppel, O buijtelaer acker Z Adriaen Goris W het klooster van st michiels N Adriaen Anthonis Straetmans3 oort 13,5 mijten
188deen heiblok 3 B op Hoenderen, O, Z en W sheeren vruente7 oort 2 mijten
188e'bogaert hoeck' bij Jan van den Cloot2,5 oort
191ahuis en hof welk Margriete van der Braken toebehoorde2,5 oort st
191bvan de straten voor hun veken bij hun huis3,5 st 4 mijten
191chuis en hof welk Gielis Dreijselaren was1 st 3,5 oort
191deen hoeksken erven tegen zijn huis en garsdries ca 6 of 7 roeden deels om te mogen betimmeren en deel om te mogen cultiveren2 st 2 oort
191estede met huis, hof, land, grond en toebehoren 9 L in Hecht, O Jacop Vervaert Z en W sheeren strate N Cornelis Janssen Stoop9 st 1 oort 7,5 mijten
191feen inslag W voor aan zijn stede gelijk de oude gracht van het hechtse veken komt zo tot tegen den post van het woonhuis aan de Zzijde met een geer, O zijn zelfs Z en W sheeren strate1 st 2 oort 10,5 mijten
192aeen weide een half B in 'de ackere' bij 'de dorent', O de erfgenamen Laureijs Reijns Z en W Cornelis Lambrechts N zijn zelfs1 st 1 oort
192b2 steden met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 V in Hecht, O sheeren strate Z stapelheide W zijn zelfs N Cornelis Stoops en de erfgenamen Jan Huijbrechts Bode7 st 15 mijten
192cerven voor aan zijn gaersdries naast sheeren strate met een streep naast dezelfde dries, voor op de steenpaal staande bij Jan van Ditforts borreput die op sheeren strate staat en zo verder Zwaarts naast de wassende tuin tot op het oud hoel van de gracht1 st 1 oort
192dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca een B in Hecht, O sheeren strate Z Jan van Ditfort W Peeter Denis goorken N Aert Anthonis Aerts3 oort
192e1,5 L land 'het goorsebroeck' in de hechtse acker, O de heerweg Z en N zijn zelfs W Cornelis Lambrechts1 st
192feen inslag voor hun messie in Hecht aan zijn grote stede, Z en W sheeren strate1 oort
193astede met huis, hof, land, grond en toebehoren 6 B waarin begrepen wat wordt te leen gehouden onder de heer en gelegen in Hecht, O zijn zelfs 'de brake' Z de voirstrate W de herstrate N Cornelis Jan Stoops2,5 oort
193been L land in Hecht, O de herstrate Z stapelheide W Cornelis Lambrechts N zijn zelfs1 st 15 mijten
193cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 8 L in Neerven, O Jan van Ditfort Z de erfgenamen Sijmon Cornelis Kesselmans W sheeren strate N de ackerstrate2 st
193deen beemd "de overeijcke' een half B achter de blaakt, O Peeter van Aken kinderen en Cornelis Jan Henselmans Z Cornelia mr Jan Hecx dr W de beek N Cornelis Peeter Denis2,5 oort
193eeen beemd 'de schoot' ca een B achter Hecht, O en W Cornelis Wackers en Z 'de donckervoort' strate N Cornelis Jan Henselmans1 st 1 oort
193fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen met de inslag van meer dan een half L in Hecht, O zijn zelfs leengoed Z de nonnen van Antwerpen W sheeren strate N zijn zelfs leengoed2 st
194aeen stuk erven lang 7 roeden breed 3 voeten tot vernadering van zijn gaersdries omheesters te mogen planten1 st
194bhuis, hof, land, grond en toebehoren een half V in Hecht, O zijn zelfs laatschap Z zijn zelfs W sheeren strate N de nonnen van st magrietendael6 st 9 mijten
194c5 L land 'de bulcacker' in de hechtse acker, O de kinderen Cornelis Cornelis Goris Z 'de trommel' en de erfgenamen Laureijs Reijs W Anthoni Cornelis Wackers N hun zelfs leen en laatschap2 st 6 mijten
194deen weide 'de trommel' een half V in de hechtse acker, O de kinderen Cornelis Cornelis Goris Z Cornelis Lambrechts W het weeskind van de jonge Jan Huijbs en Cornelis Jan Keesselmans N Jan Laureijs Nouts kinderen en Laureijs Cornelis Reijns efgenamen1,5 oort 3 mijten
194eerve en inslag 45 roeden in Neerven, O zijn zelfs Z Anthonis Wouter Rombouts W en N Anthonis Wouter Rombouts, sheeren vruente (niet geheel duidelijk)8 st
194fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 5 L aan stapelheide, O Jan van Ditfort en andere Z zijn zelfs W sheeren strate N Laureijs Janssen alias tuijteleer6 st
195aeen venneken met een luttel erfs voor zijn doren2 st
195bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een half B aan stapelheide, O Aert Anthonis Aerts Z en N Laureijs Costermans W sheeren strate20 st
195cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen ca een half V in Neerven, O en N de weduwe Sijmon Cornelis Kesselmans en Goris Hendericx van der Wijen huisvrouw Z en W sheeren strate1 st
195deen half V land 'de tijshoff' in Neerven, O zijn zelfs Z Jan Jan Neve W Rombout Wouter Rombouts N de boschstraat9 mijten
195estede met huis, hof, land, grond en toebehoren met een inslag en het leen daarin begrpen een B in Neerven, O sheeren strate Z de boschstrate W Cornelis Anthonis Goris N de erfgenamen Jan Engelen1,5 st 12 mijten
195fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren in Neerven 2,5 L in Neeerven, O Wouter Jan Wouter Rombouts Z en W sheeren strate N Cornelis Willem Huijps14 st 2,5 oort 7 mijten
196astede met huis, hof, land, grond en toebehoren een B op de donck, O mijn heeren van Loenhout Z sheeren strate W Adriaen Thomas van Aken3 st 3,5 oort
196bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 5 L op de donck, O, Z en W zijn zelfs N sheeren strate3 st 1 oort 6 mijten
196ceen stuk erven een half L op de donck, O Michiel Jordaens W en N Jan Henricx de Crom Z sheeren strate1 st 1 oort
196d3 weiden samen 8 L op de donck, O Jan Nijs van Tichelt Z de blaak W Peeter Joos N zijn zelfs3 st 9 mijten
196eeen stuk erve een B op de donck, O en W zijn zelfs Z Jan Nijs van Tijchelt N sheeren strate12 st 16 mijten
196fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een B op de donck, O de boschstraat Z Jan Nijs van Tichelt W Adriaen van Aken N sheeren strate6 st 3 oort
197aeen beemd een B 'de woude' op het hoogbos, O Jan Vuijst erfgenamen en Robbrecht Colemor erfgenamen Z het klein beekske W mijn heeren van Loenhout beemden N de boschstraat5 st 1 oort 1,5 mijten
197bde opstallen voor zijn hoeve in Neerven ca 1,5 L, W sheeren strate N MIchiel Michiel van Elsackere1 oort
197cstede met huis, hof, en inslag en met nog de inslag aan 'buijens hoff' en een klein beemdeken samen ca 5 L in Neerven, O sheeren strate Z Cornelia mr Jan Hecx W Cristiaen Raets N Michiel M van Elsackere n.u.6 st 2,5 oort 6 mijten
197deen weide 2 L, O en Z Anthonis Peeter Denis W Jan Nijs van Tijchelt N Anthoni Peeter Denis2 st 3 oort
197eeen beemd ca een V in Neerven, O Anthoni Peeter Denis N jonker Jan van den Wijngaerde2 st 3 oort
197feen beemd 'de donck' achter het hoogbos een half B, O de kinderen Peeter Aernout Bernaerts Z Jan van Ditfort W Jan Joossen van Riel N de klein beek1 st 3,5 oort
198aeen halve B hooimaden 'de donck' bij het hoogbos, O Cristiaen Vorsselmans Z Rommen Cornelis Rommens W zijn zelfs N Jan Tijs1 st 3,5 oort
198been beemd ca een V op het hoogbos in 'het eedock', O Jan Joos van Riel Z Jacop Cornelis Aert Rummens W Peeter Jordaens3 st 3 oort
198cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2,5 L in klein Neerven op kesselbeeck, O Peeter Cornelis Isendoncx Z sheeren strate W Daniel Jan Wouters N Jan Nijs van Tichelt2,5 oort
198deen inslag ca 8 roeden 10 voeten in klein Neerven tot kesselbeeck tgo vs stede, Z Cornelia mr Jan Hecx dr verder rondom sheeren strate1 st 1,5 oort
198eeen inslag ca 4 roeden ten einde met de Wzijde aan vorige inslag, O en N sheeren strate Z Cornelia mr Jan Hecx dr N hun zelfs (van de 4 roeden 1,5 te vercijnzen en de andere 2,5 om bomen te mogen planten)2 oort
198fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren waarin gerekend hetgeen te leen wordt gehouden onder Franchois de Meijere en gelegen in klein Neerven op kesselbeeck, O en Z de gemeen straat W Peeter Jan Woutes N Jan Nijs van Tijchelt4 st 1 oort 4,5 mijten
201astede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca een V in kesselbeke, O, Z en N zijn zelfs W sheeren strate1 st 1 oort
201b3 L land achter Hecht, O, W en Z zijn zelfs N Anthonis Wackers3,5 st 4 mijten
201ceen stuk erven een half V in Hecht, O en W Jan Neve Z de ackerstrate N jonker Jan van den Wijngaerde3,5 st 4 mijten
201deen half V land in de hechtse acker bij 'de espt' genaamd 'het lisschot', O de heerweg Z zijn zelfs W Wouter Rombouts N Michiel Michiels van Elsackere n.u.2,5 st 12 mijten
201eeen L erven in 'de kleine steechde', O Jan Nijs van Tichelt Z Jan Laureijs Deckers kinderen W Cornelis Adriaen Verbuijten N zijn zelfs leengoed2 oort
201fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 8 L in kesselbeke, O de heeren van Loenhout Z en N zijn zelfs W sheeren strate1 st 1 oort
202aeen stuk erven onder land en beemden 4 gemet 'de bulckacker' aan 'de doren', O het convent van st michiels Z Cornelis Jan Stoops W Cornelis Cornelis Goris kinderen N Peeter Jordaens en Cornelis Anthonis Goris1 st 1 oort
202been halve B land in de heechtse acker, O Jan Joossen van Riel Z Cornelis Jan Stoops W Franchois Imbrechts N hun zelfs2,5 oort
202ceen stuk land 'de groote steechde' 6,5 L, O Peeter Staeijmans Z Cornelia mr Jan Hecx W Macana Peeter Beijerssen N Jan Nijs van Tichelt3,5 oort
202deen stuk land een B 'de groote steechde', O Peeter Staeijmans Z Peeter Denis W Macana Peeter Beijers dr N Jan van Daels erve zijn de laatschap onder Popendonk3,5 oort
202estede met huis, hof, grond, land en toebehoren een half B in Hecht, O sheeren strate Z de ackerstrate W sheeren strate N de kinderen Daniel Stevens5 st 2,5 oort 4 mijten
202fstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een B in Hecht in de ackere, O Laureijs Wouter Rombouts Z de kinderen Sijmon Cornelis Kesselmans W de efgenamen jonker Jan van den Wijngaerde N Cornelis Goris Aerts kinderen2 st 13,5 mijten
203aeen stuk land 1,5 L 'de lieschot' in Hecht, O en Z Jan Jan Neven W Cornelis Jan Stoops N zijn zelfs2,5 st 12 mijten
203been weide een half gemet 'het h geest blocxken' achter Hecht, O Anthoni Wouter Rombouts Z hun zelfs W Jan Jan Neven N Anthoni Peeter Denis cum suis1 st 3,5 oort
205aeen half B hooimaden op blaakt in 'marum', O en Z Cornelis Jan Henselmans en Peeteer Verreijt W de beek N Jan Jan Neven2,5 oort
205been B weiveld 'de allaer' op blaakt, O en W zijn zelfs Z Castiaen Raets N Michiel Jordaens3 oort 6 mijten
205ceen B weiveld 'de allaer' op blaakt, O en Z zijn zelfs W Peeter Isendoncx N Adriaen van Aken3 oort 6 mijten
207aeen halve B hooimaden op het molenbos, O de beek Z de erfgenamen Adriaen de Heun W Peeter Joris Christiaens N de erfgenamen Dingna van Aerde3 oort 3 mijten
207been halve B beemd op het molenbos, O de beek Z de erfgenamen Adriaen de Heun W Peeter Joris Christiaens N de erfgenamen Dingna van Aerde3 oort 3 mijten
207ceen halve B beemd in het molenbroeck, O de beek Z Adriaen Peeter de Hoon erfgenamen W Peeter Joris Christiaens N de erfgenamen Adriaen Vermeeren1,5 st 4,5 mijten
207deen half vierendeel B hooimade in het molenbos, O de beek Z, W en N Staes Dirricx en de erfgenamen Cornelis van Dongen2,5 oort
209aeen half B hooimaden op het schoubos, O Cornelis Adriaen Geert Woijts en Cornelis Janssen Verboven Z MIchiel Jan Michielsen van Eklsackere W Adriaen Lenaerts N Cornelis Jans Verboven2 oort 1,5 mijten
209been half B hooimaden op het schoubos, O Peeter Joris Z Peeter Jan Janssen W het beekske en Cornelis Adriaen Lenarts N Cornelis van Elsackere2 oort 1,5 mijten
213astede met huis, hof en toebehoren een half L in Huffel, O zijn zelfs Z de nonnen van st margrietendael W de ackerstrate N de palinckstrate1 kapoen
213been hof ook aldaar (cfr 213a), O en N sheeren strate en de ackerstrate Z en W de heren van Loenhout akker 'de heijninge'1 kapoen
213chuis en hof in Huffel 'de lelie', O de plaatse Z Jan van Ditfort W en N zijn zelfs1 kapoen
213dhuis en hof in Huffel, O zijn zelfs Z sheeren strate W het klein straatken naar huffeler heide N huffeler heide1 kapoen
213ehuis en hof ca een L in Huffel, O en Z sheeren strate W zijn zelfs N huffeler heide1 kapoen
213feen inslag waar zijn huis deels op staat ca 10 roeden in Huffel, O zijn zelfs Z en W sheeren strate N zijn zelfs leen onder de kinderen Cornelis Francx1 kapoen
214aeen stuk erven 'het schorblock' ca een B bij de brede beek, O Cornelis Verboven Cornelissen Z Goossen Cornelis Goossens en Heijlwich Jan van Dael W sheeren strate N de brede beek1 kapoen
214bhuis en hof ca een half L in Huffel, O sheeren strate Z Jan Hendericx de Crom W de waterlaat N zijn zelfs leen1 haan
214cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren met de inslag 5 L in Huffel, O Anthoni Wouters Z sheeren strate W Jan van Dale N zijn zelfs1 haan
215aeen weide een half B in Popendonk, O Cornelis Aernout Wagemaker Z Peeter Jan Janssen W en N sheeren strate2 kapoenen
215bhuis, hof, land en toebehoren ca 1,5 L in Popendonk, O sheeren vruente Z en W de wijstrate N deszelfs andere erve1 kapoen
215cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 4 B in Popendonk, O en N Cornelis Aernout Wagemaker Z de hontstrate W sheeren strate2 kapoenen
215dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 7 L in Popendonk, O hun zelfs leengoed Z hun zelfs W sheeren strate N de hontstrate1 kapoen
215e3 vierendeel B land 'de nadervenne' in Popendonk, O Michiel Jordaens Z de fransche strate W sheeren strate N hun zelfs1 kapoen
215fstede met huis, hof, land en toebehoren ca een B waarin begrepen het leen onder de heer in Popendonk, O de kinderen Jan Huijbrechts Bode Z Peeter Jan Janssen W de aertsche ackerstrate N de dijk en gemeen strate1 kapoen
216astede met huis, hof, land en toebehoren ca 20 L met de inslag daarbij in Popendonk, O sheeren strate Z Peeter Joris Cristiaens W de kinderen Adriaen van Ostaijen N Adriaen Lenaerts2 kapoenen
216b2 L land 'de ouden hoff' in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Lenaerts W Jan Wilms van Staijen crediteuren N Peeter Jan Janssen1 kapoen
216cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 7 L in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Lenaerts W Cornelis Verboven Janszoon N Peeter Jan Janssen1,5 kapoen
216dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een L in Popendonk, O sheeren strate Z en W Matijs Jan Cleijs Jans N Cornelis Aernout Wagemaker1 kapoen
217aeen heiblok op 'de haenrijt' ca 2,5 B, O en N sr Jasper de Hase Z Peeter Jan Janssen W jon ker Jan de Herde erfgenamen1,5 kapoen
217bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren groot met het laatschap en de inslag ca 8 L in Terbeek, O sheeren strate Z Peeter Janssen Bode W Jan Peeter Huijben N Lambrecht Broomans1 kapoen
217ceen heiblok samen met wat leen is ca 10 B achter den hesselinck, O Baijen Matijs Hovelmans en de kinderen mr Geert Luijcx Z Lenaert Adriaen Ments W Franchois Imbrechts N hun zelfs2 kapoenen
217deen heiblok een half B 'de haenrijt' op de brant, O hun zelfs Z Lenaert Ments W Jacop Leemans N jonker Jan de Herde erfgenamen1 kapoen
217eeen heiblok 2 B op 'de haenrijt', O de erfgenamen Quirijn Acdorens Z Peeter van Aken weduwe en kinderen W jonker Jan de Herde erfgenamen N Jasper de Hase2 kapoenen
217feen heiblok 3 B in de brant, O de vlamingstrate Z Jan Aerts der Weuwen en Lambrecht Broomans W Jacop Loemans N Lenaert Ments1 kapoen
218aeen heiblok een B op de hesselinck, O Jasper de Hase Z, W en N sheeren strate3 kapoenen
218been heiblok een L op de hesselinck, O de erfgenamen Jan Michiels van Elsackere Z Jan Jordaens erfgenamen N sheeren strate1 kapoen 1,5 vierendeel
218ceen inslag ca een L in Terbeek aan 'de rijt' voor hun stede, O vs stede Z en W de rijt N Lambrecht Jan Janssen1 kapoen
218deen heiblok 2 B op de hesselinck, O de brantstrate Z Jacop Loemans W Anthonis Wouter Rombouts N de hollantsche strate2 kapoenen
218ehoeve met huis, hof, land, grond en toebehoren groot met daarin het leen 20 B op de hesselinck, O het vierbunder van de kinderen mr Geerit Luijcx en Baijen Matijs Hovelmans Z de hollantsche strate W de hesselincxse strate N Jan Peeter Huijben5 kapoenen
218feen stuk erve en inslag 2 L op de hesselinck, O en Z sheeren strate W Jan Aerts der Weuwen met Lambrecht Broomans N Jacop Janssen Crock en Jan Peeter Huijben2 kapoenen
219aeen heiveld een half B 'de haenrijt' op de brant, O en Z Peeter van Aerde en Lambrecht Broomans W Jacques Loemans N Peeter van Aerde1 kapoen
219bstede met huis, hof, land en toebehoren 2 B op de hesselinck, O Jacop Janssen Crock Z Jacop Janssen Crock en Lenaert Ments W en N sheeren strate4 kapoenen 1,5 vierendeel
219choeve met huis, hof, land, grond en toebehoren en inslag 9 B op vossingers, O de brant Z en N zijn zelfs W sheeren strate. item heiblok 'de wildert' 2 B ook aldaar, item een ven 'mr Jans ven' en een heiblok 'het verste heiblock' 2 B tegen vs stede10 kapoenen
219dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 8 B op 'de brant' of 'endenpoel', O de vlaminckstrate Z Peeter Jans W zijn zelfs N Floris Severijns8 kapoenen
219evan de aerde die Jan Vos was gelegen in 'de brant' en daarboven in 'de mere' op Vossingers strekkende aan de vlaminckstrate3 kapoenen 3,5 vierendeel
219feen heiblok 2 gemet 'de wildert' op de hesselinck, O Anthonis Wouter Rombouts Z en W Jacop Loemans N de hollantsche strateeen halve kapoen
220aeen heiblok 4 B op 'de brant', O de vlaminckstrate Z Peeter van Aerde cum suis W jonker Jan de Herde N de kinderen en erfgenamen Jan Peeter Mertens2 kapoenen
220bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren op 'de munte', O zijn zelfs Z Jan Aerdt der Weuwen de jonge W de erfgenamen Peeter van Aerde en jonker Jan de Herde vierbunder N sheeren strate2 kapoenen
220cgeen goed genoemd2 kapoenen
220deen heiblok ca 5 B op 'de haenrijt' of 'de brande', O Jasper de Hase W de hollantsche strate2 kapoenen
220estede met huis, hof, land, grond en toebehoren een half B op de hesselinck, O en Z Lenaert Ments W de hesselincxse strate N de erfgebnamen Jan Vuijsteen halve kapoen
220feen heiblok 'de willaert' 2 B op de hesselinck, O Jacop Janssen Crock Z, W en N Jacop Loemanseen halve kapoen
221astede met huis, hof en toebehoren ca 2 L in Sneppel, O Jan Neeff Huijbrechts Z de erfgenamen Aernout van Ostaijen W de ackerstraat N het straetken naast dorenackers1 kapoen
221b5 L land op 'buijtelaer acker', O en Z het klooster van st michiels W Peeter van Aecken N Anthoni van der buijten1,5 kapoen
221ceen stuk erve onder land en heide een B in 'buijtelaer acker', O hun zelfs Z het klooster van st michiels W Cornelis Cornelis Aerts N Catelijn Hendericx van Elsackere2 kapoenen
221deen stuk erve 'het rootven' in Sneppel in 'buijtelaer acker', O en N het klooster van st michiels Z Laureijs Cornelis Reijns en de erfgenamen Jan Michiel van Elsackere W Catelijn Hendericx van Elsacker nu Joos Jan Lenaerts2 kapoenen
221estede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca een B in Sneppel, O het beekske Z het klooster van st michiels W het heilaer N sheeren strate1 kapoen
221feen heiblok ca 3 B achter 'de tommelberch', O Cornelis Lenaert Luijcx erfgenamen Z Cornelis Cornelis Aerts W het klooster N Peeter Adriaen van Ostaijen 'hasenblock'2 kapoenen
222aeen heiblok ca een V 'de baeijschoot' in Sneppel, O buijtelaer ackerstrate Z Adriaen Goris W het klooster van st michiels N Adriaen Anthoni Straetmans1 kapoen
222been stuk erve onder heide en weide ca 1,5 B in Sneppel in de berenstraat, O en Z Jasper de Hase W Adriaen Anthonis Straetmans N Jan van Dael cum suis1 kapoen
222ceen stuk erve een half B in Sneppel, O, N en Z sheeren strate W de beek1 kapoen
222deen V land 'de heij ast' in Sneppel, O en N de erfgenamen sr Cornelis van Dongen Z 'de ast' W Mari Heijnderick Leijs2 kapoenen
222eeen heiblok 'de heesterman' ca 2 B in Sneppel, O de kinderen Peeter van Aecken Z sheeren strate W Peeter van Aecken kinderen N de erfgenamen jonker Jan de Herde1 kapoen
222feen stuk erve en inslag ca 2 L in Sneppel, O, Z en N sheeren strate W zijn zelfs2 kapoenen
223aeen B erve 'de middelaer' in Sneppel, O Jene Peeter Nouts Z Michiel Janssen van Elsackere W Jan van Dael 'de ast' N de efgenamen sr Cornelis van Dongen1 kapoen
223bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 2 B in Sneppel, O sheeren strate Z Jan Lenaert Luijcx W de kinderen Peeter van Aecken N Cornelis Adriaen Verbuijten3,5 kapoenen
223cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 3 B in Sneppel, O, W en N sheeren strate Z Peeter Bernaert Nouts en Jan Cornelis Lippens1,5 kapoen
223dstede met huis, hof, land en toebehoren ca 8 L in Sneppel, O Adriaen Adriaen Wouters cum suis Z sheeren strateeen halve kapoen
224aeen inslag en opstal in Neerven voor het huis van de hoeve, O zijn zelfs hoeve Z en W sheeren strate N Michiel Michiels van Elsackere2 kapoenen
224bstede met huis, hof, land en toebehoren 1,5 L in Neerven, O hun zelfs Z en W sheeren strate N Jan van Ditfort7 kapoenen
224ceen stuk erven ca 2 L in Neerven, O hun zelfs leengoed Z de ackerstrate W sheeren strate N hun zelfs2 kapoenen
224dstede met huis, hof en toebehoren met de inslag ca 2 L in Neerven, O sheeren strate Z Laureijs Wouter Rombouts W Anthoni Wouter Rombouts N Peeter Geert van der Buijten1 kapoen
224estede met huis, hof, land en toebehoren ca 3,5 L in Neerven, O en N zijn zelfs Z Jan Jan Neven W Rombout Wouter Rombouts1 kapoen
225astede met huis, hof, inslag en toebehoren een B met het leen daarin begrepen in Neerven, O sheeren strate Z de boschstrate W Cornelis Antonis Goris N de erfgenamen Jan Engelen1 kapoen
225been V land en inslag in Neerven, O en N derzelve erfgenamen Z de hechtse strate W Anthonis Wouter Rombouts2 kapoenen
225chuis, hof, land en toebehoren ca een half V in Neerven, O en N de erfgenamen Sijmon Cornelis Keesselmans Z en W sheeren strate3 kapoenen
225d3 L land in Hecht, O zijn zelfs Z Aert Anthonis Aerts W sheeren strate N de erfgenamen Sijmon Cornelis Kesselmans1 kapoen
225estede met huis, hof, land, grond en toebehoren 2 L in Neerven, O sheeren strate Z Peeter Denissebn W hun zelfs N Jan Jan Neven2 kapoenen
225fstede met huis, hof en toebehoren ca 3 L te Neerven, O sheeren strate Z en W de kinderen Jan Laureijs Nouts N Aert Anthonis Aerts met zijn voorkinderen1 kapoen
226aeen inslag ca 9 roeden in klein Neerven, O, Z en N sheeren strate W haar huis dat leen is1 kapoen
226bstede met huis, hof en toebehoren ca een B in Hecht, O sheeren strate Z Jan van Ditfort W Peeter Denis erfgenamen N Antonis Aerts2 kapoenen
226cstede met huis, hof, land en toebehoren een B in Hecht, O Anthoni Wackers en Anthoni Peeter Denis Z Cornelis Lambrechts W sheeren strate N de erfgenamen Cornelis Kesselmans1 kapoen
226deen stuk erve 3,5 B 'het rouven' in Neerven, O Jan Laureijs Jan Nouts Z de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde W de blaakt1 kapoen
226edezelfde 3,5 B 'het rouven' (cfr vorige akte)1 kapoen
226fzelfde 3,5 B 'het rouven' (cfr vorige 2 akten)4 kapoenen
227astede met huis, hof, land en toebehoren ca 6,5 L in klein Neerven, O en Z sheeren strate W zijn zelfs leen N Jan Nijs van Tichelt1 haan
227been hoekske heide en inslag ca 30 roeden in Neerven, O Laureijs Janssen alias tuijteler, Z, W en N sheeren strate1 kapoen
228astede met huis, hof en toebehoren ca een half L in Huffel, O zijn zelfs Z de nonnen van st margrietendael W de ackerstrate N sheeren strate1 hen
228bstede met huis, hof en toebehoren ca een L in Huffel, O en N sheeren strate Z zijn zelfs huis 'de lelie' W Jan van Ditfort1 hen
229astede met huis, hof, land en toebehoren ca een L in Huffel, O de waterlaat Z sheeren strate W zijn zelfs N Cornelis Peeter van den Bruijnenberch1 hen
229bstede met huis en toebehoren 'de molen' ca 25 roeden in Huffel, O Jan Huijbrecht Bode nakinderen Z sheeren strate W Lenart van Halerne N Jan Jacop de Ruijter1 hen
229cstede met huis, hof, weide en toebehoren 'het goed terheijden' 1,5 B in Huffel, O het pastorij goed Z Peeter Anthonis Wackers W Cornelis Anthonis Goris N sheeren strate2 hennen
229dstede met huis, hof, land en toebehoren een L in Huffel, O zijn zelfs Z sheeren strate W het straetken van huffeler heijde N huffeler heide2 hennen
229estede met huis, hof en toebehoren een L in Huffel, O en Z sheeren strate W zijn zelfs N huffeler heide1 hen
229fstede met huis, hof, land en toebehoren een B waarin wat te leen is gesteld in Huffel, O Jan van Dael Z sheeren strate W Jan Acdorens van Huijsen N Baijen Hovelmans1 hen
230astede met huis, hof en toebehoren een L in Huffel, O het h geest goed Z en W zijn zelfs N sheeren strate1 hen
230b1,5 L 'de vorderick' buiten Huffel bij 'de schoorbrugge', O en N sheeren strate W de beek Z jonker Jan de Herde erfgenamen1 hen
230cstede 'het goed terheijden' ca een B bij de warande ontrent de kerk, O de pastorij Z Cornelis Schuermans W mr Henderick van Erffrenten N Peeter Wackers1 hen
213ahuis en hof met toebehoren ca 1,5 L in Popendonk, O sheeren vruente Z de wijstrate W sheeren strate N zijn zelfs1 hen
231b2 inslagen ca 10 of 11 roeden voor zijn huis in Popendonk waar de schappskooi op staat, O en Z sheeren strate W hun zelfs laatschap N Cornelis Aernout Wagemaker1 hen
231cstede met huis, hof en inslag met de toebehoren ca 2 L in Popendonk aan 'de duijvenschoot', O sheeren strate Z Adriaen Lenaerts W de beek N Adriaen Verboven2 hennen
231dstede met huis, hof en inslag ca een L in Popendonk, O sheeren strate Z 'de aertschen dijck' W de beek N de erfgenamen Jan Michielssen van Elsackere1 hen
232astede met huis, hof en toebehoren een L in Popendonk, O sheeren strate Z en W Matijs Jan Claes Jans N Cornelis Aernout Wagemaker en zijn zelfseen halve hen
232been weide een V in Popendonk, O sheeren vruente Z Peeter Jan Janssen W Joos Cornelis van Bavel N sheeren strate2 hennen
232c5 L land in Popendonk, O sheeren strate Z Matijs Jan Cleijs W jonker Jan de Herde N Joos Cornelis van Bavel1,5 hen
232dstede met huis, hof en toebehoren ca 2O L in Popendonk, O sheeren strate Z Peeter Joris Christiaens W Jan van Ostaijen kinderen en andere N Adriaen Lenarts en andere2 hennen
232estede met huis, hof en toebehoren ca 7 L in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Lenarts W Cornelis Jan Verboven N Peeter Jan Janssen2 hennen
234a2 steden met huis, hof, land en toebehoren 11 of 12 roeden in Terbeek, O het heilaer Z zijn zelfs N Cornelis Verboven2 hennen
234bhuis, hof, land en toebehoren ca een B in Terbeek, O sheeren strate Z Matijs Gossen Lemmens W Jan Peeter Mertens kinderen N Jan Peeter Huijben3 hennen
234cstede met huis, hof, land en toebehoren 1,5 B in Terbeek, O sheeren strate Z de efgenamen Adriaen Vermeren W Peeter Hendericx van Aerde N Peeter Janssen Bode1,5 hen
234deen inslag ca 2 L in Terbeek, O de erfgenamen vs stede Z en W sheeren strate1 hen
235aeen inslag ca 25 roeden op de hesselinck, O sheeren strate1 hen
235been heiblok ca een vierendeel B 'de haenrijt' bij 'de munte', O en Z Jasper de Hase, W Baijen Matijs Hovelmans en mr Heert Luijcx kinderen en andere Z de gemeen straat1 hen
235cstede met huis, hof, land en toebehoren ca 20 B waarin begrepen het leen op de hesselinck, O het vierbunder van Baijen Hovelmans en de kinderen mr Geert Luijcx Z de hesselincxse strate W de hollantsche strate N Jan Peeter Huijben1 hen
235dstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 2,5 B in vossingers, O sr Jacques Loemans Z sheeren strate W Peeter van Aecken kinderen N Peeter van Ham1 hen
235estede met huis, hof en toebehoren ca 7 L in Terbeek, O sheeren strate Z de erfgenamen Jan Vuijst W hun zelfs N Matijs Goosem Lemmens1 hen
235feen inslag voor dezelfde stede (cfr vorige akte), O sheeren strate Z Jan Vuijst W zijn zelfs N Matijs Goosens1 hen
236astede met huis, hof en toebehoren inbegrpen de schuur met de erve en de andere inslag in Terbeek, O sheeren strate Z Peeter Janssen Bode W zijn zelfs N Lambrecht Broomans1 hen
237ahuis, hof, land, grond en toebehoren ca 2 B in Sneppel, O het heilaer Z de erfgenamen Cornelis van Dongen W de beek N het klooster van st michiels1 hen
237been halve B land 'de hoffstadt' in Sneppel, O, Z en N het klooster van st michiels W Anthoni Wackers1 hen
237cstede met huis, hof en toebehoren 1,5 b in Sneppel, O de rijt Z Jan Lenaert Luijcx W het heilaer N de gemeen strate2 hennen
237dstede met huis, hof en toebehoren ca 1,5 B in Sneppel, O hun zelfs Z de gemeen strate W de kinderen Peeter van Aecken N de erfgenamen Jan Michiels van Elsackere1 hen
237estede met huis, hof, land en toebehoren met de inslag ca 6,5 L in Sneppel, O zijn zelfs Z het klooster van st michiels W het heilaer N sheeren strate1 hen
237feen inslag een L voor zijn zelfs in Sneppel, O zijn zelfs Z de kinderen Peeter van Aecken W zijn zelfs N sheeren strate1 hen
238aeen L land 'de willaert' in Sneppel, rondom zijn zelfs leen2 hennen
238bstede met huis, hof, land, grond en toebehoren in Sneppel, O en N Jan Hendericx de Crom Z sheeren strate W Peeter van Aecken kinderen1 hen
238cstede met huis, hof en toebehoren ca een B in Sneppel, O, W en N Jan Hendericx de Crom Z sheeren strate1 hen
238dstede met huis, hof en toebehoren ca 6 B in Sneppel in de caterstrate, O sheeren vrunte Z Jenne Peeter Nouts W de erfgenamen Cornelis van Dongen en Mari Heijndrick Leijs N sheeren strate1 hen
238estede met huis, hof en toebehoren ca 7 L in Sneppel, O zijn zelfs Z sheeren strate W Jan Hendericx de Crom N zijn zelfs2 hennen
238feen stuk erve en insag ca 2 L in Sneppel, O, Z en N sheeren strate W zijn zelfs2 hennen
239astede met huis, hof en toebehoren ca 7 L in Sneppel, O en Z sheeren strate W zijn zelfs N Jan Aerts der Weuwen en Lambrecht Broomans1 hen
239bstede met huis, hof en toebehoren ca 8 L in Sneppel, O Michiel Janssen van Elsacker Z, W en N sheeren strate1 hen
239cstede met huis, hof en toebehoren 'de middelaer' ca 10 B op hoenderen in Sneppel, O sheeren strate Z Anthonis Wackers W de leemstrate N sheeren vruente en jonker Jan van de Wijngaerde2 hennen
239dstede met huis, hof, land en toebehoren ca 6,5 V in Sneppel, O en N sheeren strate Z Aernout van Ostaijen kinderen W Peeter van Baveleen halve hen
239estede met huis, hof, land en toebehoren ca 3 B in Sneppel, O, W en N sheeren strate Z Peeter Bernaert Nouts en Jan Cornelis Lippens1 hen
239fstede in Sneppel 2 B, O en N sheeren strate Z Jan Anthonis Tijs W Niclaes Segers1 hen
240astede met huis, hof, land en toebehoren ca 2 B in Sneppel, O en N sheeren strate Z Laureijs Reijns cum suis2 hennen
240bstede met huis, hof, land en toebehoren ca 5 L op hoenderen, O Peeter Meus Z sheeren strate W Matijs Gossen Lemmens2 hennen
240c2 steden met huis, hof, land en toebehoren ca 2,5 B in Sneppel op hoenderen, O sheeren vruente Z en W sheeren strate N Jan Oom Janssen2 hennen
240deen heiveld een B 'het putvenne' aan 'de heikant' in Sneppel, O sheeren strate Z Jan Lippens W M%ari Henderick Leijs N de erfgenamen Jan Michiels van Elsackereeen halve hen
240estede met huis, hof, land en toebehoren ca 3 B in Sneppel in de berenstrate, O sheeren strate Z Jasper de Hase1 hen
242astede met huis, hof en toebehroen een L in Neerven, O zijn zelfs leengoed Z de weduwe en kinderen Cornelis Philipssen W sheeren strate N Jan van Dael3 hennen
242bstede met huis, hof en toebehoren ca een half L in Neerven, O en W hun zelfs Z Jan van Ditfort N de erfgenamen jonkeer Jan van den Wijngaerde1 hen
242cstede met huis, hof en toebehoren met de inslag een B waarin begrepen het leen in Neerven, O sheeren strate Z de boschstrate W Cornelis Anthonis Goris N de eerfgenamen Jan Engelen2 hennen
242dstede met huis, hof en toebehoren ca 3 L in Neerven, O sheeren strate Z en W de kinderen Jan Laureijs Jan Nouts N Aert Anthonis Aerts met zijn voorkinderen1 hen
242e2 steden met huis, hof, land en toebehoren ca 2 V in Hecht, O sheeren strate Z stapelheide W hun zelfs N Cornelis Stops1 hen
243ahuis, hof, inslag, grond en toebehoren ca een half L in Hecht, O zijn zelfs leengoed Z de nonnen van Antwerpen W sheeren strate N zijn zelfs2 hennen
243been stuk erven ca 6 of 7 roeden in Neerven aan 'schapers dijck', O sheeren strate Z Cristiaen Raets W hun zelfs leengoed N de kinderen Cornelis Cornelis Goris1 hen
243cstede met huis, hof, land en toebehoren een half L in klein Neerven, O sheeren strate Z de kinderen Cornelis Cornelis Goris W de kinderen Sijmon Cornelis Kesselmans N hun zelfs1 hen
243deen inslag voor haar stede in klein Neerven, O haar zelfs leengoed Z haar zelfs N sheeren strate1 hen
243estede met huis, hof en toebehoren ca een half B in klein Neerven, O Peeter Cornelis Isendoncx Z sheeren strate N Jan Nijs van Tichelt1 hen
243fstede met huis, hof, land en toebehoren ca 6,5 L in klein Neerven, O en Z sheeren strate W zijn zelfs N Jan Nijs van Tichelt2 hennen
244astede met huis, hof en toebehoren ca een B in Donk, O de heeren van Loenhout Z sheeren strate W en N Adriaen Thomas van Aecken2 hennen
244bstede met huis, hof en toebehoren ca een B in Donk, O de boschstrate Z Jan Nijs van Tichelt W Adriaen Thomas van Aecken N sheeren strate3 hennen
244cerven waar de schuur van hun stede op staat en een B land beide in Donk, O en Z de heeren van Loenhout W sheeren strate N hun zelfs2 hennen
245astede met huis, hof, land en toebehoren ca 8 L in klein Neerven op kesselbeeck, O de heeren van Loenhout Z hun zelfs W sheeren strate N hun zelfs2 hennen
245bstede met huis, hof en toebehoren in Hecht in 'de ackere', O Laureijs Wouter Rombouts Z de kinderen Sijmon Cornelis Kesselmans W jonker Jan van den Wijngaerde erfgenamen N de kinderen Cornelis Cornelis Goris1 hen
245ceen stuk erven onder land en beemd 8 L 'de bulckacker' achter Neerven aan 'de dorent, O het convent van st michiels Z Cornelis Stoops W de erfgenamen Jan Laureijs Nouts N Cornelis Anthonis Goris en Peeter Jordaens1 en 3 vierendeel hennen
245deen weide een half B in 'de hechtste ackere', O Castiaen Raets Z zijn zelfs 'lisschot'een halve hen
245eeen stuk land 1,5 L 'het lisschot' in Hecht, O en Z Jan Jan Neve W Cornelis Jan Stops N zijn zelfs 'de espt'1,5 hen
246aeen stuk land een half V 'het lisschot' bij 'de espt' in 'de hechtse ackere', O de heerweg Z zijn zelfs W Anthoni Wouter Rombouts N Michiel Michielssen van Elsackere2,5 hennen
246been halve B land 'de bulckacker' in 'de hechtse ackere', O Jan Jossen van Riel Z Cornelis Stops W de erfgenamen Jan Laureijs Nouts N Peeter Jordaens3 vierendeel hennen
246ceen weide een half B in de hechtse ackere, O Anthonis Wouter Rombouts Z de ackerstrate W Laureijs Reijns N Anthonis en Cornelis Peeter Deniseen halve hen
249aeen inslag waarop heesters geplant zijn ca 10 roeden in Sneppel in 'de brenstrate', O en W zijn zelfs Z en N sheeren strate12 eieren
249bstede met huis, hof en toebehoren ca een half L in Huffel, O sheeren strate Z Jan Hendericx de Crom W de waterlaat N zijn zelfs60 eieren
249cstede met huis, hof, land en inslag 4 B in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Jan Cocx W hun andere erve N 'leemans dijck'31 eieren
249dstede met huis, hof en toebehoren 18 L in Sneppel in 'de caterstrate', O Jan Hendericx de Crom Z en W Marie Heijnderick Leijs N sheeren strate100 eieren
249estde met huis, hof, land en toebehoren een B in Sneppel op hoenderen, O en Z hun zelfs W en N sheeren strate70 eieren
249fstede met huis, hof, land en toebehoren 2 B in Sneppel, O en N sheeren strate Z Claes Segers W Cornelis Jan Wirrocx75 eieren
250astede met huis, hof, land en toebehoren ca 2 B op hoenderen, O Jan Cornelis Wirrocx Z hun zelfs W sheeren strate N Merck Bartholomeussen60 eieren
250bstede met huis, hof, land en toebehoren een B in Sneppel, O en Z sheeren strate W de kinderen Peeter van Aecken N Anthoni Wackers80 eieren
250cstede met huis, hof, land en toebehoren een B in Sneppel, O en Z Anthonis Cornelis Wackers W de rijt N zijn zelfs en zijn broer Peeter31 eieren
250dstede met huis, hof, land en toebehoren 2 B in Sneppel, O het heilaer Z de erfgenamen Aernout van Ostaijen N de erfgenamen sr Cornelis van Dongen50 eieren
250estede met huis, hof, land en toebehoren 2 L in Sneppel, O Jan Neven Huijbrechts Z de erfgenamen Aernout van Ostaijen W de ackerstrate N het straetien naast 'dorenackere'20 eieren
250feen inslag in Hecht voor zijn stede, O en Z hun zelfs W sheeren strate N de ackerstrate40 eieren
251astede met huis, hof, land, inslag en toebehoren ca 2 L in Neerven, O sheeren strate Z Peeter Denissen W hun zelfs N Jan Neve63 eieren
251bRombout Wouter Rombouts heeft met consent voor op zijn messie een koestal gezet1 ei
251cstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 1,5 B in Neerven, O sheeren strate Z en W Jan van Ditfort N de erfgenamen Jan Rombouts31 eieren
251dstede met huis, hof en toebehoren een L in Neerven, O zijn zelfs leengoed Z de weduwe Cornelis Henderick Philipssen W sheeren strate N Jan van Dael25 eieren
251eeen inslag waar de keuken van haar huis op staat in Neerven, rondom haar zelfs12 eieren
251feen stuk erven ca 2 L in Neerven, O haar zelfs leengoed Z de ackerstrate W sheeren strate N haar zelfs31 eieren
252ahuis, hof en toebehoren ca 25 roeden in Neerven, O sheeren strate Z en W haar zelfs N Anthonis Wouter Rombouts25 eieren
252bstede met huis, hof en toebehoren 1 L in Neerven, O sheeren strate Z de weduwe Cornelis Hendericx Philipssen W zijn zelfs leen N de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde25 eieren
252ceen straat naast hun stede die naar de blaakt gaat, O sheeren strate Z de erfgenamen jonker Jan van den Wijngaerde 'biesvenne' W en N hun zelfs erve en leengoed100 eieren
254astede met huis, hof, land en toebehoren 18 L in Sneppel in de caterstrate, O Jan Hendericx de Crom Z en W Mari Heijndrcik Leijs N sheeren strate2 ganzen
254been B weiveld 'de allaer' op donk, O zijn zelfs Z Cristiaen Raets W de blaakt genaamd 'de esdongelen' N Michiel Jordaens4 ganzen
254ceen B weiveld 'de allaer' op donk, O zijn zelfs Z Castiaen Raets W Peeter Isendoncx N zijn zelfs2 ganzen
254deen stuk erven een B onder groes en land op donk, O MIchiel Jordaens Z en W zijn zelfs N sheeren strate4 ganzen
255a... roeden heide in Terbeek waarop zijn nieuw huis met een eind op staat5 st
255bingenomen ca 40 roeden van de straten tot Popendonk van de oude inslag tot op de waterlaat6 st
255cingenomen 18 roeden in Terbeek om een huis op te zetten3 st
255dingenomen ca ... roeden inslag naast zijn erve aan de strate zo de nieuwe gracht nu ligt3 st
255eca 3 roeden van ... strate om een hoek van de schuur op te zetten1 oort
255f... roeden om huis en schuur op te zetten4 st 2 oort
255gca 8 roeden erve voor zijn nieuw huis in Sneppel (30.05.1635)1 st
255hca 5 roeden erve om zijn schuur bij zijn huis in Sneppel op te zetten (04.1635)1 st
255ieen inslag voor zijn opstal om met een gracht af te heinen tot bevrijding van zijn huis3 st
256a33 roeden aan zijn erve in Terbeek zo breed als zijn erve naast de weduwe en kinderen Peeter Jans Bode is strekkende en naar het heiken toe mag de 33 roeden ingraven en tot zijn andere erve appliceren5 st
256bgoederen aan de smoutmolen (verschijnt martini 1650)2 st
256ceen klein hoekske voor zijn huis waar zijn schuur met een hoekje op komt (verschijnt martini 1644)1 st
256deen hoek van de strate om geappliceerd te worden aan zijn oude erve (21.09.1651)4 st
256eerve in Terbeek bij de tiende schuur aan de strate tgo zijn erve naast Huijbrecht Jan Huijben om een schuur op te zetten, O sheeren strate N Huijbrecht Jan Huijben W en Z zijn zelfs (05.05.1654)2 st
256feen hoek voor zijn huis in Terbeek (1638)5 st
257aeen hoekske aan haar huis in Sneppel ca een vierendeel roede1 oort
257bca een L land in Terbeek voor zijn huis3 st
257ceen inslag aan de Nzijde5 st
257deen stuk land elk voor zijn huis ca 1,5 L (verschijnt martini 1650)5 st
257e... roeden erve uit de strate voor aan zijn huis zo men naar het heiken gaat van Huffel (26.10.1654)2 st 2 oort
257f... roeden uit de strate voor aan zijn huis beginnend op de hoek zo men uit Huffel naar huffeler heiken gaat tot de voorgaande inslag van Jan Baeijens (26.10.1654)2 st 2 oort
258aeen stuk land 'het kerckblock' ca een V, O de vrouw van Loenhout kerkblok Z de erfgenamen heer van de Wijngaerde erve 'het willigen ackeren' W zijn zelfs leengoed gekomen van Peeter Anthonis Wackers N Wouter Jan Rombouts1 V rogge
258bhuis, hof, land en weide ca 8 L in Sneppel O en Z sheeren strate W de erfgenamen Boudewijn Matthijs Heuvelmans en Niclaes van Daele N Adriaen Adriaen Wouters cum suis6 L rogge
258cstede met huis en hof ca 2 B in Sneppel, O Bernaert van Aecken Z de weduwe en kinderen Adriaen Bertholomeeussen W en N sheeren strate1,5 L rogge
258deen weiveld nu land zijnde ca een V bij sheeren strate, O de vrouw van Loenhout Z Jan Nijs van Tijchelt erfgenamen W de heren van den Wijn gaerde N sheeren strate4 V rogge
258eland en weide ca een V op kesselbeke, O de vrouwe van Loenhout Z en W hun zelfs of hun mede erfgenamen N Cornelis Peeter Joos en de heren van den Wijngaerde1 L rogge
259ahof, land en weide waarop een huis te staan plag ca 2 B in Sneppel, O en N Jan Hendericx de Crom Z de caterstrate W zijn zelfs3 V rogge
259bhuis en hof met ca 6 B erven in Hecht, O die braecke N Adriaen van Ostaijen voorkinderen en zijn zelfs alsmede aan het heiblok van Cornelis Jan Henselmans Z de voortstraet W de herweg1 V rogge
259ceen stuk land ca een B bij de windmolen, O en Z zijn zelfs W de heirstrate N 'de engelaren' van de heren van de Wijngaerde17 L rogge
259deen stuk erven ca 2 L in Sneppel, O sheeren strate Z Adriaen Aernout van Ostaijen W ... Peeter van Aecken N mr Carel van Mere erfgenamen2 L rogge
259estede ca een V in Popendonk nu genaamd 'de smoutacker', O hun zelfs Z de rijt W en N sheeren strate9 L rogge
259fhuis en hof ca een B in Popendonk, O en Z hun zelfs W en N sheeren strate1,5 L rogge
260ahuis, hof, land en weide ca 10 L in Sneppel, O sheeren strate Z het godshuis van st michiels W het godshuis van st michiels W het heilaar N sheeren strate1 L rogge
260bhuis, hof, land en weide ca 10 L bij de steenhoven, O sheeren strate Z, W en N zijn zelfs4 V rogge
260cbeemd 'de mosvoort' ca een B in Sneppel, O de beel Z Jan Lendert Luijcx weduwe en erfgenamen W Jan Jacob de Ruijter voor kinderen N Adriaen Adriaen Wouters en Meeus Adriaenssen n.u.7 L rogge
260dhof, land, weide, grond en toebehoren ca 2 B bij de windmolen, O de nonnen van st margrietendael en zijn zelfs Z Michiel Jan van Elsacker en Peeter van Breda kinderen W de ackerstrate N zijn zelfs8 V 1 L rogge
260ebeemd bij de brde beek, O Jan Cornelis Goris en Huijbrecht Cornelis Verboven Z Peeter Jan Janssen W de beek N sheeren strate genaamd 'de breede beke'3 L rogge
260fhuis, hof, land en weide ca 2 L in Terbeek, Z Niclaes Brabants tot Antwerpen kinderen N Matthijs Goossens9 L rogge
261ahuis, hof, land en weide ca een B in Donk, O sheeren strate Z en N hun zelfs W de vrouwe van Loenhout6 V rogge
261been blok 'de coppen hoff' van ouds en nu 'de coppen haest' ca 5 L land als weide, O Lambrecht Jan Janssen weeskinderen Z ... Jan Oom Janssen W Adriaen Cornelis Jan Peeter Mertens N de rijt4 L rogge
261chuis en hof aan het oosteneijnde ca 2 L, O hun zelfs Z Jan Anthonis Thijs W Hendrick Peeter Hendricx N sheeren strate3 L rogge
261dland en weide, O Geertruijt van Erffrenten N de ackerstrate2 L rogge
261eerven in Donk aan sheeren strate, O, Z en N hun zelfs4 V rogge
261fhuis en hof ca een half B in Terbeek, O sheeren strate Z de weduwe Peeter Jan Bode W zijn zelfs N Cornelis Lambrecht Broomans1,5 L rogge
262aeen stuk land ca een B 'het schoorblock', O Goossen Cornelis Goossens Z Baeijen Matthijs Hovelmans kinderen W sheeren strate N Michiel Janssen van Elsacker4 L rogge
262bhuis, hof en toebehoren ca een B in Terbeek, O sheeren strate W hun zelfs3 L rogge
262chuis, hof, land en weide ca 2 B in Sneppel in de caterstrate, O Michiel Jansen van Elsacker en Jan Hendericx de Crom Z Geeraert van den Cloote en vs Jan Hendericx de Crom W vs Geeraert van de Cloote N sheeren strate5,5 L
262dbeemd 'de peersbempt' ca 4 L in Sneppel, O het beekske Z Wouter Jan Wouter Rombouts W Jan Cornelis Goris N sr Jasper de Hase5 L rogge
262eca 6 L land in Donk, O de vrouwe van Loenhout Z vs Jan Hendericx de Crom en Adriaen Tomas van Aecken W sheeren strate N vs Jan Joossen en Jan Vorselmans3 L rogge
262feen stuk erven ca een B in Donk, O sheeren strate Z mr Andries Jordaaens W het straatjen zoals men naar Wezel gaat N de erfgenamen Cristiaen Vorselmans6 V rogge
263a'de oude molenberch' ca een L aan stuijvensande, O en N de gemene weg Z Liskane Adriaen van Aecken dr leengoed W de nonnen van st magrietendael4 L rogge
263been V land 'de breeacker' boven de steechde, O zijn zelfs Z mr Peeter Jordaens W de gemene weg N Jacob Jan Nijs steechde2 V rogge
263cstede in Donk groot 5 vierendeel B, O de allaeren strate Z Jan Jan Nijs van Tichelt allaeren W Adriaen van Aecken N sheeren strate7 L rogge
263d2,5 L land die op 22.08.1564 zijn overgebracht op 1,5 L zoals door wijlen mr Jan van Voorspoel in margino geschreven zijn en genaamd 'brekelen', O vs Jan van Dael andere erven Z de beek W Adriaen Deckers N vs Jan van Dael1 V rogge
263eca 7,5 L land 'brekelen', O Jan van Daele Z de beek en 'de lameijen' N Lenaert Hendricx van Gestel3 V rogge
263fbeemd 'de schoorbempt' ca een half B, O en N de beek en schoordijck Z hun zelfs W Jan Cornelis Goris4 V rogge
264ahuis en hof in Sneppel in 'den hoeck' ca 2 B, O en Z de kinderen Peeter van Aecken en Hendrick Adriaen Bertholomeeussen W de beke en Michiel Jans van Elsacker N hun zelfs1 L rogge
264bhoeve in Popendonk met huis, hof, land, weide en heide met het land aan de andere zijde van de straat samen ca 5 B, de hoev O en N Peeter Jan Janssen Z Willem Adriaen van Ostaijen W sheeren strate de akker O sheeren strate Z 'de hoffstadt'17 V rogge
264cdeze 6 V rogge staan eveneens op de hoeve en toebehoren beschreven in voorgaand akte, cfr f° 264b, P11105516 V rogge
264deen perceel met stede, huis, hof, land en weide in Terbeek ca een V, O sheeren strate Z Peeter Bode weduwe en kinderen W en N haar zelfs9 L rogge
264eca 3 L land 'de mortelacker' in Terbeek in 'de acker', O de kinderen Niclaes Brabant van Antwerpen W Jan Oom Janssen N Peeter Bode6 L rogge
264fca 1,5 L land in Sneppel, O Cornelis Teuns n.u. Z de heeren van st michiels W het heijlaer N Adriaen Peeter van Aecken1,5 L
265astede met huis, hof, land, weide en toebehoren ca 2,5 B in Sneppel, O en W Adriaen Aernouts van Ostaijen Z zijn zelfs inslag N juffr Geertruijt van Erffrenten en andere5 V 1 L rogge
265bca een half B land in Sneppel, O de kerckwech Z de kinderen mr Laureijs Reijns W Michiel Jans van Elsacker N haar zelfs leengoed 'de heijacker'1 L rogge
265cca 4,5 L land in Sneppel, O en Z zelfde Cornelis Theuns W en N het heilaar4 L 3,5 kwartier rogge
265dhuis, hof, land en weide in Sneppel ca een B, O hun zelfs Z sheeren strate W Cornelis Aernouts van Ostaijen N Michiel Jans van Elsacker6 L een kwartier rogge
265estede en goederen in Hecht gekomen van Aernout van Ostaijen eertijds en bij hem gekocht van Cornelis Anthonis Goris4 V rogge
265fbeemd bij 'de laeren' en watermolen, O hun zelfs Z Jan Anthonis Vergouwen W de beek N de dijk van de watermolen2 L rogge
266astede met huis, hof, land en weide ca 3,5 B, O de rijt Z juffr Marie de Herde en andere W sheeren strate N Jan Peeter Bode leengoed4 L rogge
266bstede met huis, hof en toebehoren in Sneppel ca 2 B, O het heilaar Z Jacob Adriaen Mattheussen W de beek N het klooster van st michiels16,5 L rogge
266cstede met huis, hof en toebehoren een B in Sneppel, O het heilaar Z Anthonij van der Buijten W de beek N Michiel Michielssen cum suis5,5 L rogge
266deen heiblok ca een B op 'de brande', O de vlaminckstrate W Peeter Jan Boije erfgenamen1 L
267astede met toebehoren in Sneppel bij de steenhoven gekomen van Peeter Geert Wuijts alias Houtepen, O de rijt Z de vruente en steenhoven W en N sheeren strate5 L 2/3L
267been gemet beemd 'de cleijn engelaer', O de gemeen blaakt Z de nonnen beeemd van Antwerpen W de beek N Cornelis Willem Huijbs n.u.2 V rogge
267cstede met toebehoren gekomen van Deonijs de Bedre in Sneppel op hoenderen, O sheeren strate Z het heilaar W Hendrick Hendricx van Turnhout molenaar N Jan Anthonij Thijs n.u.4 L rogge
267dde oude stede van Quirijn Joos of Lippens in de steechde gelijk men naar Hecht van de kerk gaat groot ca een B, O Laureijs Wouter Rombouts Z Sijmon Kesselmans kinderen en andere W de heer van de Wijngaerde N Peeter Geerts van der Buijten25 st
268aland en weide ca een V in kesselbeek, O de vrouw van Loenhout Z en W hun zelfs of mede erfgenamen N Cornelis Peeter Joos en de heren van den Wijngaerde2 L een derdedeel in een L gerst
268bstede met huis, hof, land en weide in ca een B Sneppel, O hun zelfs Z sheeren strate W Cornelis Aernouts van Ostaijen N MIchiel Jans van Elsackere3 L een half kw gerst
268cca 4,5 L land in Sneppel, O en Z zelfde Cornelis Theuns W en N het heilaar1,5 L gerst
268dca 1,5 L land in Sneppel, O zijn zelfs Z het klooster van st michiels W het heilaar N Adriaen van Aecken en zijn zelfseen half L gerst
268eeen beemd 'de peersbemde' ca 2 gemet onder Sneppel, O de beek Z Geertruijt van Erffrenten en Frans Corstiaen Vorselmans W Huijbrecht Jan Huijbrechts Bode N Wouter Jan Rombouts4,5 L gerts
268fbeemd 'de dijckman' ca een half B in Sneppel, O de beek en Aert Laureijs van Dongen Z Aernout Adriaen van Ostaijen W FRanchois Cristiaen Vorselmans N de kinderen Peeter van Aecken3 L gerst
269aeen stuk erven 'de meerbulck' ca een hald B, O Michiel Jan van Elsacker Z de meerstrate W hun zelfs N de vrouwe van Loenhout erve welk tot de vorsterij wordt gebruikt5 kw gerst
269bweide 'de meerbulck' ca een half B bij de meerstrate, O Lijsbeth Adriaen van Aecken en Maeijken Jan van Voorspoel Z de meerstrate W Lendert Mattijssen n.u. N vs Liesbeth van Aecken leen5 kw gerst
269c2 delen in een V land in Sneppel, Z en N hun zelfs W de ackerstrate2 L gerts
269deen derdedeel in een V land in Sneppel, O en Z Peeter van Aecken kinderen of erfgenamen W de ackerstrate N hun zelfs1 L gerst
269ehuis en hof ca een B onder land en weide in Popendonk, O en Z hun zelfs leen W en N sheeren strate3 L gerst
269fhuis en hof ca 2 B onder land en weide in 'de ackere' tgo de windmolen, O de nonnen van Antwerpen, zijn zelfs en andere Z Michiel Janssen van Elsackere W de ackerstrate N zijn zelfs 'het hagelcruijs'1 L 1/3 in een L gerst
270astede ca een B in Donk, O de vrouwe van Loenhout Z sheeren strate W en N Adriaen Thomas van Aecken7,5 L gerts
270bca een V land in Donk, O de vrouwe van Loenhout W sheeren strate N hun zelfseen half L gerst
270cca 2 L land waar de schuur op staat in Donk, W sheeren strate o, Z en N hun zelfs2 L gerst
270deen eusel aan 'het schoorblock', O de beek Z Peeter Jan Janssen W Goossen Cornelis Goosssens n.u. N het weeskind Adriaen Cornelis Verboven2 L gerst
270ebeemd ca 2 gemet in 'de esdongelen', leen onder de vrouw van Loenhout, O juffr Marie de Herde en andere Z de weduwe en kinderen Peeter Bode en Jan Peeter Huijben W Adriaen mr Geert Luijcx en Baijken Heuvelmans N de beek6 L gerst
270fstede in Donk, O de allaren strate Z Jan Jan Nijs van Tichelt allaeren W Adriaen van Aecken vs andere erve N sheeren strate2,5 L gerst
271ahofstede en erve aan het oosteijnde ca 2 L, O hun zelfs Z Jan Anthonij Thijs en Hendrick Peeter Hendricx N sheeren strateeen half L gerst
271bland en weide ca een half B in Sneppel, O de molen of ackerstrate Z Jan Neefs weduwe en Charel van Meren W Geertruijt van Erffrenten N Cornelis Aert Nops2,5 L gerst
271chuis, hof, land en weide ca 3 L aan het oosteijnde, O Jan van Dael Z Lenaert Hendricx van Gestel en vs Jan van Daele W Cornelis Adriaen Diels N sheeren strate2,5 L gerst
271dhuis en hof ca een half B in Terbeek, O sheeren strate Z de weduwe en kinderen Peeter Janssen Bode W zijn zelfs cum uis N Cornelis Lambrecht Broomans3 L gerst
271e'de peertsbempt' ca 4 L, O de beek Z Wouter Jan Rombouts W Jan Cornelis Goris N sr Jasper de Hase2 L gerst
271feen stuk land 'de breenacker' ca 4 L in 'de acker' ontrent de windmolen, O de weg naar steechde Z Jan van Dael hasslet of waterlaat W Jan Nijs van Tichelt erfgenamen N Cornelia mr Jan Hegge7 L een derde deel gerst
272astede in Hecht ca een V, O de voorkinderen Adriaen van Staijen Z Jan Marijnissen W sheeren strate N de ackerstrate5 L gerst
272bweide 'de vorderick' ca 1,5 L aan 'de schoordijck' N, O de kerckwech genaamd 'de bontingstrate' Z juffr Marie de Herde bonting W de beek8 L gerst
272cstede met huis en hof ca een V aan het oosteneijnde, O Goossen Cornelis Goossens Z Staes Diricx n.u. W de perstrate N sheeren strate2,5 L gerst
272dhoeve 'de tommelberch' met huis, hof, land, heide en weide ca 6 B in Sneppel, O Willem Adriaenssen van Ostaijen en andere Z de gemeen straat W Frans Kersten Vorselmans en andere N het heilaar en andere4 L gerst
272eeen beemd ca 2 L in Sneppel, O de beek Z zijn zelfs2 L gerst
272fstede met huis, hof en toebehoren ca 2 B in Sneppel, O het heilaar Z Jacob Adriaen Mattheussen W de beek N het klooster van st michiels7 L gerst (uit 9 L)
273astede met huis, hof en toebehoren ca een B in Sneppel, O het heilaar Z Anthonij van der Buijten W de beek N vs Michiel Michiel van Elsacker2 L (uit 9L)
273bbeemd ca 7,5 L 'de varendonck' in Donk, O Jan Jan Joossen van Riel, Jan van Dael en Peeter Jordaens Z het gasthuis van Antwerpen W Peeter Geerts van der Buijten 'dertbeemt' en 'de bleijcken' N Peeter Nuijt Bernaert25 st
273cdeel in vs varenbempt (cfr 273b) ca een half B, O zijn zelfs en Peeter Jordaens weduwe Z het hoogbos en vs gasthuis W vs Peeter Geerts van der Buijten N Jacob Theeus tot Wesel10 st
273ddeel in varendonck (cfr 273b) ca een half B, O Jan Janssen van Riel cum suis Z Jan van Dael W Willem van Ostaeijen 'bleijck' of straetken N de erfgenamen Peeter Nuijt Bernaerts9 st
273edeel in varendonck ca 1,5 L (cfr 273b), O Cristiaen Vorselmans erfgenamen of het klein beekske Z vs Jacob Theeus W Michiel Jordaens weduwe bleijck N hun zelfs beemd6 st
274aerven onder land en weide ca een half B 'de boonhove' in Donk, O en Z zijn zelfs W en N sheeren strate11 st 20 mijten
274bhoeve in Popendonk met huis, hof, land, weide met het land aan de andere kant van de straat ca 5 B, O en N Peeter J Janssen Z Willem van Ostaijen W sheerenstr; de akker O en N sheerenstr Z de hoffstadt W Peeter J Janssen en Adriaen P Jans n.u.7 gld
274czelfde goederen als voorgaande akte2 gld 12 st
274dstede aan het oosteneijnde ca een half B, O Jan van Dael Z Niclaes van Dael erfgenamen en Lendert Hendricx van Gestel W Cornelis Adriaen Diels N sheeren strate3 gld 10 st
274estede en erve in de palinckstrate ca een B gekomen van Cornelis Peeter van den Bruijnenberge, O Jen Henricx de Crom erfgenamen Z de palinckstrate W en N de heren van Loenhout22,5 st
274fstede in Huffel (geen verdere precisering) gekomen van Cornelis Peeter van den Bruijnenberge10 st
275astede in Popendonk aan de heide20 st
275bhofstede gekomen van de erfgenamen Wouter Luijcx ca een half L in Neerven, O sheeren strate Z en W zijn zelfs N de bostrate5 st
275cstuk erve 'de venis berge' in Huffel, O Cornelis Anthonis Goris Z Wouter Jan Rombouts en vs Cornelis Anthonis Goris W de kinderen Adriaen Laureijs van Aecken2 gld 2,5 oort