Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 160f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 160f 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 160

P1110459

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren een half B in Huffel aan het Oosteneijnde, O jonker Jan de Herde Z zijn zelfs leengoed W Goossen Cornelis Goossens N sheeren strate
Cijns7 oort 2 mijten

Cijnsplichtigen

Jan Cornelis Goris bij koop van Mari Adriaen van Aecken

Daarna: Jan zijn zoon (van 40) bij deling

Daarna: Frans Luijcx bij koop

Daarna: Peeter Jan Gabriels bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 10

P1110188

Beschrijvingitem, O zijn zelfs schorbeempt Z zijn zelfs leengoed W Merten Peeter Thijs
Cijns7 oort 2 mijten

Cijnsplichtigen

Adriaen van Aken Claessen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 50

Jan van den Broeck