Inventaris van het archief van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk

DEEL I : ARCHIEVEN VAN DE HEERLIJKHEDEN LOEHOUT EN POPENDONK

I. Inventarissen

II. Vererving en belening van de heerlijkheden

III. Betrekkingen tussen de heer en het plaatselijk bestuur

IV. Personen belast met het beheer van de heerlijkheden

V. Financieel beheer van de heerlijkheden

 • a. Algemeenheden
 • b. Journalen van de rentmeesters
 • c. Rekeningen van de rentmeester
  • 79 - 89 Rekeningen van Corneel van Dongen
  • 91 - 104 Rekeningen van Daniël Buycx
  • 105 - 119 Rekeningen van Thomas van Diepenbeeck
  • 120 - 127 Rekenigen van Johan Marcelli
  • 128 - 133 Rekeningen van de weduwe en kinderen van Johan Marcelli
  • 135 - 137 Rekeningen van Marcellus Marcelli
  • 141 - 144 Rekeningen van Jan-Baptist Frans Hermans
  • 146 - 157 Rekeningen van Petrus Roubens
  • 158 - 161 Rekeningen van Dominicus Mutsaert
 • d. Renten ten laste van de heerlijkheden
 • e. Breuken
 • f. Tienden
 • g. Jacht
 • h. Goederen
  • 1. Algemeenheden
  • 2. Verwerving van goederen
  • 3. Hoeven
  • 4. Molen
  • 5. Gronden - weide - heide
   • 233. Akten van verhuring 1636-1687
   • 234. Akten van verhuring 1742-1790
   • 235. Akten van verhuring 1801-1826
   • 236. Verslag van de boswachter van de heer over schade toegebracht aan een weide, 1788
  • 6. Moeren
  • 7. Bomen

I.v.m. de cijnsboeken, raden we de lezer aan om deze pagina met woordverklaringen te raadplegen, om een beter begrip te krijgen van de inhoud.

* De cijnsboeken onder inventarisnummers 250 tot 255 werden verwerkt tot 1 samenhangend geheel, waarbij men per perceel in het cijnsboek van 1622, de verwante inschrijvingen in alle eerdere cijnsboeken kan raadplegen. Zo krijgt u per perceel een historiek van cijnsplichtigen over de ganse periode. Klik hier.

  • 3. Inning van de cijnzen
  • 4. Achterstallige cijnzen
  • 5. Rekeningen

VI. Lenen

 • a. Algemeenheden
 • b. Leenboeken
 • c. Rollen van het leenhof
 • d. Verheffing van lenen
  • 328 - 333 Akten van Leenverheffing
  • 334 - 335 Losse akten van Leenverheffing
 • e. Ontvangst van Leenhofrechten en heergeweiden

VII. Ondergeschikte volle lenen

 • a. Algemeenheden
 • b. Leen van Jan Nouts
 • c. Lenen van Ewout van Emeren
 • d. Leen van de familie Bode
 • e. Leen van Karel vander Meeren
 • f. Leenhof van Wijngaarde
 • g. Leenhof van Tichelt en Ter Elst
 • h. Leenhof van Neerven
  • 373 - 378 Rekeningen van de stadhouder van de inkomsten van het leenhof
  • 379 - 380 Rekeningen van de stadhouder van ontvangen heergeweiden
 • i. Leenhof van Buerstede
  • 404 - 405 Rekeningen van de stadhouder van het leenhof
  • 413 - 414 Rekeningen van de weduwe van Michiel van Elsacker over haar beheer van het leenhof, toebehorend aan Jacob van Buerstede, n.u. , en Maria Buycx
  • 415 - 416 Akten van leenverheffing in het leenhof van Elizabeth Buycx, weduwe van Jacob van Buerstede

DEEL II : FAMILIEPAPIEREN VAN DE HEREN EN VROUWEN VAN LOENHOUT

 • a. Familie Perez de Baron
 • b. Familie van Melin
 • c. Familie van Siegen
 • d. Familie Herry
 • e. Familie Walckiers en aanverwante families
  • 1. Walckiers
  • 2. Conincx
   • 451 - 454 Rekeningen van Marinus Coninx, als beheerder van de goederen van Cornelia Conincx, vrouw van Jean Joseph Walckiers de Gammerages
  • 3. Vanden Ende
  • 4. Van Eersel

DEEL III : FAMILIEPAPIEREN VAN LOENHOUTSE FAMILIES

 • a. Familie vander Buyten
 • b. Familie Bode
 • c. Familie Jordaens
  • 1. Peter Jordaens
  • 2. Jan Jordaens
  • 3. Andries Jordaens
 • d. Familie van Elsacker
  • 1. Michiel van Elsacker-Anna Jordaens
  • 2. Michiel Michielsen van Elsacker
  • 3. Jan Frans van Elsacker
   • 497 - 501 Akten en retroakten betreffende goederen, verworven door Jan Frans van Elsacker
  • 4. Anna van Elsacker - Peter ven Beeck
  • 5. Jacob van Elsacker
  • 6. Maria-Anna en Elizabeth van Elsacker
  • 7. Jan Mattheus van Elsacker
 • e. Familie Vierlingh
 • f. Familie Marcelli
 • g. Familie Roubens

BIJLAGE : STUKKEN ZONDER BLIJKBAAR VERBAND MET HET FONDS