Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Andere

'Blijf in uw kot', anno 1784

13 maart 2020 was een historische dag; misschien vertellen we er later nog over aan onze kinderen of kleinkinderen. Op die dag ging het land op slot om de verspreiding van het nieuwe corona-virus tegen te gaan. Bedrijven, winkels en scholen werden verplicht te sluiten;…

Lees meer

Loenhoutse tijdrekening

In dit artikel willen we het graag even hebben over de tijdrekening die in Loenhout gehanteerd werd in de loop der eeuwen. Hierover is heel veel te vertellen, maar we beperken ons tot de concrete implicaties voor Loenhout. Voor meer informatie verwijzen we u graag…

Lees meer

Heerlijkheid: ontstaan en bestuur

Loenhout was tot aan de Franse Revolutie een zgn. "Heerlijkheid". Wat waren heerlijkheden, hoe ontstonden ze en hoe werden ze bestuurd? Wanneer die heerlijkheden zijn ontstaan is niet uit de geschreven bronnen op te maken. In elk geval was het bestaan van grondbezittingen van aristocraten…

Lees meer

Het gemeentezegel

Vroeger jaren gebruikte men voor officiële stukken altijd 's lands zegel. Het toenmalig Gemeentebestuur wilde overgaan tot het maken van een eigen zegel. Daarom werd in de archieven gezocht naar het oudste zegel dat in de lijst der opgaande heren van Loenhout te vinden was.

Lees meer

Geschiedenis van het onderwijs

Het schijnt dat de onderwijsinrichtingen, in tegenstelling voor wat de omliggende gemeenten betreft, vrij laattijdig alhier werden ingericht. Tot vóór een eeuw waren hier geen wezenlijke scholen: alleen gewaagt men van een middelbare kostschool, die zou bestaan hebben op het einde der XVIIIe eeuw, op…

Lees meer

Een stukje Loenhout in Singapore

Neen, dit artikel zal niet gaan over de vader van de beheerder van deze webstek die in de late jaren '90 van de twintigste eeuw met zijn gezin enkele jaren in Singapore doorbracht. Dit artikel gaat over enkele echte pioniers: een Kempisch koppel die in…

Lees meer