E.P. Jozef Vissers vertrekt naar Kongo op 15/9/1925 (foto M. Leunen)

Mgr. Louis Jansen 1919-1988

  Terug naar overzicht

Mgr. Lodewijk Antoon Jansen, S.M.M. (Montfortaan)

  • Geboren te Loenhout op 19 november 1919
  • Middelbaar onderwijs te Tervuren en te Rotselaar
  • Legerdienst te Meerssen (Nederlands-Limburg)
  • Koostergeloften op 8 september 1939 te Meerssen
  • Priester gewijd op 19 maart 1945 te Oirschot
  • Eerste afreis op 20 november 1946
  • Aangesteld als prefect van Isangi (Kongo) op 4 of 10 januari 1952
  • Bisschop gewijd van Isangi op 9 september 1962
  • Concilievader op het Tweede Vaticaans Concilie (zittingen 1, 2 en 4 in 1962-65)
  • Overleden te Malle op 20 april 1988.

De Lomami is een van de bijrivieren van de Kongostroom en vormt ongeveer midden in de kolonie een vallei, die mooi recht omhoog loopt van zuid naar noord. Water en warmte: wat moet men nog meer hebben om ontstaan te geven aan het oerwoud met zijn overdadige plantengroei.

In dat midden vecht de primitieve mens voor zijn bestaan: een strijd tegen het oerwoud, waarin ze een plaats moeten openkappen om de zon door te laten; en een strijd tegen de wilde dieren. Heel de mens, spieren en zintuigen, is enkel op dit midden afgericht. Hun verstand gaat niet verder dan het oplossen van dit ene probleem: "Hoe trek ik me uit de slag?"

Toen de Montfortanen er in 1933 aankwamen woedde er ook nog een strijd van mens tegen mens, van stam tegen stam. Voortbouwend op het weinig menselijke dat ze in de inboorlingen bespeurden, moeten de missionarissen hier de christelijke beschaving brengen; ieder mens moet zijn leven naar God richten. Dat is het voornaamste punt, maar het veronderstelt een geestesontwikkeling die vele jaren werk en geduld vraagt. Wij in Europa hebben daar eeuwen voor nodig gehad.

De oorlog was voor de Montfortanen een zware tijd; de overwerkten konden hun krachten niet herstellen en op verse hulptroepen moest men niet rekenen. Voor het zware klimaat van de Lomamivallei is dat een grote handicap.

Pater L. Jansen was één van de eersten die er het werk van de ouderen kwam overnemen. Toen hun missie op 14 juni 1951 verheven werd tot "apostolische prefectuur", moest er dan ook een prefect benoemd worden: voor de betrokkenen een spannende tijd van afwachten en "pronostiekeren". 't Schijnt dat er tamelijk hun pronostiek juist hadden!

Na 5 jaar en enkele weken verblijf in de missie werd onze Loenhoutse kandidaat aangeduid voor deze belangrijke post: Monseigneur Louis Jansen. Als apostolisch prefect is hij de rechtstreekse plaatsvervanger van de paus voor het gebied van Isangi. Bij zijn laatste thuiskomst heeft Loenhout hem een triomfantelijke intocht voorbereid.

Ondertussen is Mgr. Jansen weer terug naar zijn post. Isangi, waar de Lomami in de Kongostroom uitmondt, is nu zijn definitieve residentie. Van daaruit moet hij zijn gebied besturen en regelmatig afreizen, al was het maar om te vormen.

Isangi is toegewijd aan Maria Middelares: wij, christenen van het thuisfront bidden tot haar opdat zij de taak van Mgr. Jansen moge verlichten en haar genaden overvloedig moge uitstorten over de mensen die hem zijn toevertrouwd: christenen en heidenen.

Loenhout wenst Mgr. Jansen: ALLE HEIL.

Uit: Loenhouts missionarissen (1955)

Aanstelling tot apostolisch prefect Isangi 1952

Bisschopswijding op 9 september 1962

Op zondag 9 september 1962 was Mgr. Daem in Loenhout om de missiepriester te wijden tot bisschop van Isangi. Na de pontifikale mis leidde Mgr. Daem de nieuwe bisschop naar de troon. Daar ontving hij de prachtige staf, een geschenk van de parochie. Na de heilwensen en de lunch in de zaal van de 'Heidegalm' defileerde de elfde bloemencorso langs de eretribune, waarin de nieuwe Monseigneur en de genodigden hadden plaatsgenomen. De 24 bloemenwagens, waaraan klein en groot van Loenhout had meegewerkt, maakten van deze heuglijke gebeurtenis een van de mooiste dagen uit de geschiedenis van Loenhout. Enkele dagen later was onze bisschop reeds te Rome, waar hij door de Paus begroet werd om deel te nemen aan het Tweede Vatikaans Concilie. Met een omhaling van 250.000fr. gaf Loenhout zijn jonggewijde bisschop ook een materiële steun mee, naar zijn bisdom onder de evenaar. (uit: "Loenhout. Historisch fotoboek door Marcel Leunen")

Meer informatie:

 

  Terug naar overzicht