Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Monumenten

Het Verbrand Hof

Het zgn. Verbrand Hof was gebouwd in steen, waarop een vierkantige toren stond. Het bevond zich op het Klein Neerven ten oosten van de Herenstraat, nu Blaktstraatje genoemd. Twee hoeven waren aan dit kasteel verbonden: de ene op Klein Nedervenne, de andere op Groot Nedervenne,…

Lees meer

Het slot van Loenhout

Het huidige kasteel van Loenhout dateert uit het begin der XVIII° eeuw. Ten zuiden van de plaats, waar het kasteel nu staat, vindt men de grondvesten van het oude en machtig slot van de Heren van Loenhout. Het was omgeven door een warande. Het kasteel was…

Lees meer

De pastorij

In de eerste tijden van het bestaan van onze parochie stond de pastorij niet op de plaats waar zij zich nu bevindt. Iedereen kent "de oude pastorij". Daar stond voor het jaar 1627 de pastoorswoning, want de archieven melden, dat in dat jaar de pastorij…

Lees meer

Altaarstuk St. Quirinus

In de kerk bevindt zich het Sint-Quirinusretabel. Het heeft een bijzondere kunsthistorische waarde vanwege de uitgebreide documentatie die erover bestaat: archivalische documenten bieden informatie over de maker, de opdracht, materiaalgebruik en verlenen het werk een belangrijke ijkwaarde. Daarnaast is het retabel als iconografische bron erg…

Lees meer

Memoriesteen St. Quirinus

Deze memoriesteen, gedateerd op 13 juni 1661, bevindt zich in de Kapel van Sint-Quirinus. We lezen: Tot memorie van de edele Joffr: Jof. Catharina De Perez Fondatrice deser capelle ende van een Misse alle Maendagen gestorven den XIII Juny MDCLXI Bidt voor haer ziele. De…

Lees meer

De kapel van St. Quirinus

Op ongeveer 300m van de kerk, op punt waar de Kapelstraat, de Sint-Lenaartseweg en de Hoogstraatseweg samenkomen, bevindt zich een kapel die toegewijd is aan de h. Quirinus van Neuss, een tribuun in het Romeins leger die zich bekeerde tot het Christendom en de marteldood…

Lees meer

Onze kerk

Vele kerken in de Kempen zijn gebouwd tussen de jaren 1420 en 1550. In Loenhout heerste destijds grote welvaart, men leefde in een tijd van opbloei, dank vooral aan de wolhandel (schapen). De toren was reeds gebouwd vóór het jaar 1485, vermits een nieuw uurwerk…

Lees meer