Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

A.J. Van Aken (1930) (7)

Het slot van Loenhout

Het huidige kasteel van Loenhout dateert uit het begin der XVIII° eeuw. Ten zuiden van de plaats, waar het kasteel nu staat, vindt men de grondvesten van het oude en machtig slot van de Heren van Loenhout. Het was omgeven door een warande. Het kasteel was…

Lees meer

De pastorij

In de eerste tijden van het bestaan van onze parochie stond de pastorij niet op de plaats waar zij zich nu bevindt. Iedereen kent "de oude pastorij". Daar stond voor het jaar 1627 de pastoorswoning, want de archieven melden, dat in dat jaar de pastorij…

Lees meer

Onze kerk

Vele kerken in de Kempen zijn gebouwd tussen de jaren 1420 en 1550. In Loenhout heerste destijds grote welvaart, men leefde in een tijd van opbloei, dank vooral aan de wolhandel (schapen). In de registers van kerkelijke beneficiën van het bisdom Luik, zoals uitgegeven door…

Lees meer

De grenzen van Loenhout

Uitgestrekte heidegronden en moerassen, welke tussen de dorpen lagen en als waardeloos beschouwd werden, maakten het zeer moeilijk om destijds de juiste grenzen af te bakenen. Deze werden dan aangeduid door palen, putten of stenen, "paalsteden" genoemd. Op de grens tussen Wezel en Loenhout stond…

Lees meer

De gilden

Wanneer de twee oudste gilden: deze van Sint Joris (kruisboog) en van Sint Sebastiaan (handboog) gesticht werden, kan men niet met zekerheid bepalen. In 1538 was er reeds spraak een altaar van Sint Joris (geschiedenis) op te richten in de kerk. Wij mogen veronderstellen, dat…

Lees meer