Inventaris van het Oud Archief van Loenhout

De meeste samengevatte archiefstukken zijn genomen uit het "Oud Archief van de gemeente Loenhout", te raadplegen in het Rijksarchief. Hendrik Delvaux publiceerde in 1974 een inventaris van dit archief. Hieronder vindt u de grote hoofdingen en onderverdelingen van deze inventaris. Bij de onderdelen die gedigitaliseerd werden, kan u doorklikken naar de betreffende samenvatting.

Overzicht

Eerste hoofdstuk: administratieve afdeling

I. Bestuur

A. Archieven

 • 1. Inventaris van de archieven, berustend op het secretariaat van Loenhout, overgegeven door Andries Jordaens aan Peter van Elsacker, 17de eeuw (2 ex.)
 • 2. Inventaris van de papieren, gevonden in het sterfhuis van Jan Frans van Elsacker, gewezen secretaris, 1727
 • 3. Inventaris van archieven, berustend bij Marcus-Antonius Essers, gewezen substituut-secretaris, 1751

B. Resoluties

1. Resolutieboeken
 • 4. 1576-1580 (fragment).
 • 5. 1649-1661.
 • 6. 1662-1690.
 • 7. 1691-1759. Extract
 • 8. 1776-1796. Extract
2. Uittreksels uit de resolutieboeken
 • 9. 1687-1698.
 • 10. 1737-1773.

C. Ordonnanties

 • 11. "Registers van verscheidene zaken", 1647-1651
 • 12. Ordonnanties, 1600-1794

D. Personeel

 • 13. 1687-1722

E. Rekwesten

 • (14-19)

F. Beleiden

 • 20. 1655-1677.

G. Aanleg en herstel van bruggen

 • 21. 1635-1749.

H. Vervoer

 • 22. Vergunningen tot het vervoer van graan, meel, stro en mout, 1773-1774.

I. Ontginning van de heide

 • (23-26)

J. Tellingen

K-L

 • 48-56

II. Betrekkingen met hogere instanties

 • 57-136

Tweede hoofdstuk: rechterlijke afdeling

I. Vrijwillige rechtspraak

A. Originele schepenacten

B. Schepenregisters

 • 137. 1478 (19 okt.)-1488 (aug.)
 • 138. 1512 (16 feb.)-1513 (14 maart)
 • 139. 1513 (3 juli)-1524 (15 feb.)
 • 140. 1529 (12 juli)-1531 (27 nov.)
 • 141. 1538 (14 juni)-1550 (17 nov.)
 • 142. 1550 (22 nov.)-1558 (16 sept.)
 • 143. 1558 (18 okt.)-1568 (5 aug.)
 • 144. 1567 (22 feb.)-1572 (12 maart)
 • 145. 1572 (10 maart) -1580 (26 juli)
 • 146. 1614 (3 jan.)-1617 (2 mei)
 • 147. 1617 (26 juni)-1625 (8 juli)
 • 148. 1626 (3 feb.)-1628 (13 nov.)
 • 149. 1629 (27 jan.)-1634 (7 juni)
 • 150. 1637 (31 okt.)-1642 (10 dec.) Met index.
 • 151. 1643 (19 jan.)-1647 (18 feb.) Met index.
 • 152. 1647 (26 feb.)-1650 (29 dec.) Met index.
 • 153. 1651 (6 jan.)-1654 (24 dec.) Met index.
 • 154. 1655 (2 jan.)-1659 (4 feb.) Met index.
 • 155. 1659 (4 feb.)-1662 (14 maart) Met index.
 • 156. 1662 (15 maart)-1665 (3 juni) Met index.
 • 157. 1665 (6 juni)-1670 (12 mei) Met index.
 • 158. 1670 (2 juni) -1673 (14 juni)
 • 159. 1673 (30 aug.)-1677 (27 feb.)
 • 160. 1677 (8 jan.)-1678 (11 okt.)
 • 161. 1678 (10 okt.)-1679 (6 juli)
 • 162. 1679 (7 juli)-1680 (13 feb.)
 • 163. 1680 (19 feb.)-1681 (9 april)
 • 164. 1681 (10 april)-1682 (23 maart)
 • 165. 1683 (1 feb.)-1683 (11 nov.)
 • 166. 1684 (3 juli)-1685 (18 juli)
 • 167. 1685 (20 juli)-1686 (12 maart)
 • 168. 1686 (14 maart)-1686 (15 dec.)
 • 169. 1687 (8 jan.)-1687 (25 nov.)
 • 170. 1687 (1 dec.)-1688 (11 nov.)
 • 171. 1688 (29 nov.)-1689 (27 sept.)
 • 172. 1689 (11 okt.)-1691 (19 feb.)
 • 173. 1691 (21 feb.)-1692 (9 jan.)
 • 174. 1692 (28 jan.)-1693 (29 sept.)
 • 175. 1695 (13 april) -1695 (13 dec.)
 • 176. 1695 (13 april)-1696 (17 maart)
 • 177. 1696 (2 jan.)-1696 (27 okt.)
 • 178. 1696 (2 april)-1697 (20 jan.)
 • 179. 1696 (27 okt.)-1697 (12 nov.)
 • 180. 1697 (21 okt.)-1698 (25 april)
 • 181. 1698 (25 april) -1698 (7 nov.)
 • 182. 1698 (7 nov.)-1 702 (22 dec.)
 • 183. 1701 (24 okt.)-1702 (24 maart)
 • 184. 1703 (20 jan.)-1704 (14 april)
 • 185. 1704 (21 april) -1706 (30 dec.)
 • 186. 1707 (20 jan.)-1707 (15 juni)
 • 187. 1707 (18 juni)-1708 (19 juli)
 • 188. 1708 (23 juli)-1709 (17 juli)
 • 189. 1709 (17 juli)-1710 (7 juni)
 • 190. 1710 (2 juli)-1711 (25 juni)
 • 191. 1711 (27 juni) -1712 (24 maart)
 • 192. 1712 (8 april)-1713 (10 juli)
 • 193. 1713 (28 sept.)-1714 (27 aug.)
 • 194. 1714 (27 aug.)-1716 (30 jan.)
 • 195. 1716 (30 jan.)-1716 (12 nov.)
 • 196. 1716 (23 nov.)-1718 (3 maart)
 • 197. 1718 (4 april)-1719 (18 jan.)
 • 198. 1719 (6 feb.)-1720 (15 jan.)
 • 199. 1722 (17 maart)-1723 (22 april)
 • 200. 1723 (22 april)-1723 (7 juli)
 • 201. 1724 (7 nov.)-1727 (29 aug.)
 • 202. 1727 (24 sept.)-1730 (13 feb.)
 • 203. 1729 (25 jan.)-1729 (11 april)
 • 204. 1730 (25 feb.)-1733 (3 maart)
 • 205. 1733 (23 maart)-1734 (30 dec.)
 • 206. 1735 (4 jan.)-1735 (28 nov.)
 • 207. 1735 (28 dec.)-1737 (26 maart)
 • 208. 1737 (13 april)-1738 (25 nov.)
 • 209. 1738 (1 dec.)-1740 (31 maart)
 • 210. 1740 (11 april)-1741 (22 maart)
 • 211. 1741 (18 april) -1742 (12 maart)
 • 212. 1742 (10 maart) -1743 (10 sept.)
 • 213. 1743 (23 sept.)-1744 (13 juni)
 • 214. 1744 (27 juni)-1745 (14 april)
 • 215. 1745 (18 mei)-1746 (13 okt.)
 • 216. 1746 (20 okt.)-1747 (5 april)
 • 217. 1747 (22 juni) -1748 (23 april)
 • 218. 1749 (2 jan.)-1749 (20 aug.)
 • 219. 1749 (1 sept.)-1750 (7 jan.)
 • 220. 1750 (24 jan.)-1751 (14 april)
 • 221. 1751 (5 juni)-1752 (23 dec.)
 • 222. 1752 (26 jan.)-1753 (17 nov.)
 • 223. 1753 (3 dec.)-1756 (5 jan.)
 • 224. 1756 (27 jan.)-1759 (24 sept.)
 • 225. 1759 (26 sept.)-1766 (21 april)
 • 226. 1766 (26 april) -1769 (23 dec.)
 • 227. 1770 (26 feb.)-1775 (7 nov.)
 • 228. 1775 (16 dec.)-1779 (25 mei)
 • 229. 1779 (25 mei)-1781 (2 maart)
 • 230. 1781 (7 maart) -1784 (3 april)
 • 231. 1784 (10 april) -1787 (7 feb.)
 • 232. 1787 (27 maart) -1791 (29 maart)
 • 233. 1791 (2 april) -1791 (15 okt.)
 • 234. 1791 (17 okt.)-1791 (21 nov.)
 • 235. 1791 (7 dec.)-1792 (23 juni)
 • 236. 1792 (4 juli)-1792 (23 aug.)
 • 237. 1792 (1 okt.)-1793 (17 aug.) (1)
 • 238. 1793 (17 aug.)-1793 (28 dec.)
 • 239. 1793 (28 dec.)-1795 (6 april)
 • 240. 1795 (2 mei)-1796 (6 april)

C. Minuten van schepenacten

 • 241-251

D. Losse schepenbrieven (minuten en afschriften)

E. Attesten en certificaten

F. Procuraties

G. - K.

 • 276-765

L. Scheidingen en delingen

1. Delen
 • 766. 1670 (16 jan.)-1672 (25 aug.)
 • 767. 1672 (17 okt.)-1673 (7 april)
 • 768. 1673 (14 juni)-1676 (22 jan.)
 • 769. 1676 (22 jan.)-1677 (18 aug.)
2. Losse akten

M. - L.

 • 773-920

O. Verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen

1. Voorwaardeboeken
 • 922. 1559 (23 juni) - 1581 (17 okt.) Extracten
 • 923. 1560 (27 feb.) - 1577 (8 okt.) Extracten
 • 924. 1577 (30 nov.) - 1581 (9 jan.) Extracten
 • 925. 1588 (5 mei) - 1590 (9 dec.) Extracten
 • 926. 1590 (29 dec.) - 1592 (9 mei) Extracten
 • 927. 1592 (30 juni) - 1593 (6 dec.) Extracten
 • 928. 1593 (6 dec.) - 1594 (3 juli) Extracten
 • 929. 1594 (29 aug.) - 1596 (26 aug.) Extracten
 • 930. 1596 (23 sept.) - 1597 (27 mei)
 • 931. 1597 (2 juni) - 1599 (28 dec.) Extracten
 • 932. 1600 (10 jan.) - 1601 (5 maart) Extracten
 • 933. 1601 (19 maart) - 1603 (21 jan.) Extracten
 • 934. 1603 (3 maart) - 1603 (30 aug.) Extracten
 • 935. 1604 (25 okt.) - 1604 (30 aug.) Extracten
 • 936. 1607 (9 juli) - 1609 (19 okt.) Extracten
 • 937. 1609 (3 feb.) - 1609 (27 jan.) Extracten
 • 938. 1610 (2 jan.) - 1610 (3 dec.) Extracten
 • 939. 1610 (10 dec.) - 1612 (3 nov.) Extracten
 • 940. 1613 (2 jan.) - 1615 (10 maart) Extracten
 • 941. 1615 (10 juni) - 1616 (juni) Extracten
 • 942. 1616 (12 juli) - 1617 (23 juni) Extracten
 • 943. 1620 (15 juli) - 1622 (22 jan.) Extracten
 • 944. 1622 (14 jan.) - 1625 (2 juni) Extracten
 • 945. 1649 (2 jan.) - 1651 (15 dec.) Extracten
 • 946. 1652 (26 jan.) - 1652 (20 nov.) Extracten
 • 947. 1652 (23 nov.) - 1655 (14 nov.) Extracten
 • 948. 1655 (23 nov.) - 1659 (30 dec.) Extracten
 • 949. 1660 (7 jan.) - 1660 (1 dec.) Extracten
 • 950. 1660 (27 nov.) - 1661 (26 april) Extracten
 • 951. 1661 (7 mei) - 1662 (29 maart) Extracten
 • 952. 1662 (24 juli) - 1663 (13 feb.) Extracten
 • 953. 1663 (22 feb.) - 1663 (14 nov.) Extracten
 • 954. 1663 (14 nov.) - 1667 (9 feb.) Extracten
 • 955. 1667 (11 feb.) - 1670 (29 april) Extracten
 • 956. 1670 (9 juni) - 1673 (28 jan.) Extracten
 • 957. 1673 (15 nov.) - 1674 (3 maart) Extracten
 • 958. 1674 (11 april) - 1675 (9 feb.) Extracten
 • 959. 1675 (18 feb.) - 1675 (14 okt.) Extracten
 • 960. 1675 (16 dec.) - 1676 (1 feb.) Extracten
 • 961. 1676 (1 maart) - 1680 (10 juli) Extracten
 • 962. 1680 (11 juli) - 1681 (16 juli) Extracten
 • 963. 1681 (22 juli) - 1682 (20 juli) Extracten
 • 964. 1682 (21 aug.) - 1683 (13 juli) Extracten
 • 965. 1683 (13 juli) - 1684 (22 sept.) Extracten
 • 966. 1685 (3 jan.) - 1686 (26 maart) Extracten
 • 967. 1686 (20 april) - 1687 (17 nov.) Extracten
 • 968. 1687 (22 dec.) - 1689 (27 juli) Extracten
 • 969. 1689 (1 aug.) - 1691 (17 juli) Extracten
 • 970. 1691 (23 juli) - 1693 (11 maart) Extracten
 • 971. 1693 (12 maart) - 1694 (20 dec.) Extracten
 • 972. 1695 (24 jan.) - 1695 (17 dec.) Extracten
 • 973. 1695 (17 dec.) - 1696 (19 nov.) Extracten
 • 974. 1697 (11 feb.) - 1698 (30 juli) Extracten
 • 975. 1698 (4 aug.) - 1700 (8 mei) Extracten
 • 976. 1700 (2 juli) - 1702 (2 jan.) Extracten
 • 977. 1702 (14 jan.) - 1704 (2 jan.) Extracten
 • 978. 1704 (15 april) - 1705 (20 mei) Extracten
 • 979. 1705 (14 juli) - 1706 (6 dec.) Extracten
 • 980. 1704 (15 april) - 1706 (6 dec.) Extracten
 • 981. 1707 (14 feb.) - 1707 (5 dec.) Extracten
 • 982. 1707 (5 dec.) - 1709 (13 maart) Extracten
 • 983. 1709 (16 maart) - 1710 (15 juli) Extracten
 • 984. 1710 (14 juli) - 1711 (5 dec.) Extracten
 • 985. 1711 (5 dec.) - 1712 (19 dec.) Extracten
 • 986. 1712 (24 dec.) - 1713 (20 nov.) Extracten
 • 987. 1714 (23 juli) - 1716 (26 feb.) Extracten
 • 988. 1716 (26 feb.) - 1717 (18 jan.) Extracten
 • 989. 1716 (9 nov.) - 1717 (22 dec.) Extracten
 • 990. 1718 (3 jan.) - 1719 (25 feb.) Extracten
 • 991. 1719 (15 juni) - 1720 (25 nov.) Extracten
 • 992. 1720 (25 nov.) - 1722 (18 feb.) Extracten
 • 993. 1722 (20 mei) - 1723 (12 juli) Extracten
 • 994. 1723 (19 juli) - 1723 (1 sept.)
 • 995. 1724 (10 jan.) - 1724 (11 maart) Extracten
 • 996. 1724 (11 juli) - 1726 (1 juli) Extracten
 • 997. 1726 (3 juli) - 1728 (12 juli) Extracten
 • 998. 1728 (12 juli) - 1730 (18 dec.) Extracten
 • 999. 1731 (30 jan.) - 1733 (13 juli) Extracten
 • 1000. 1733 (13 juli) - 1734 (6 juli) Extracten
 • 1001. 1734 (12 juli) - 1735 (24 mei) Extracten
 • 1002. 1735 (18 juli) - 1736 (21 feb.) Extracten
 • 1003. 1736 (13 maart) - 1737 (15 juli) Extracten
 • 1005. 1738 (6 sept.) - 1739 (13 juli) Extracten
 • 1006. 1739 (13 juli) - 1740 (26 maart) Extracten
 • 1007. 1740 (26 maart) - 1740 (15 dec.) Extracten
 • 1008. 1740 (17 dec.) - 1741 (16 maart) Extracten
 • 1009. 1741 (22 maart) - 1741 (7 okt.) Extracten
 • 1010. 1741 (11 okt.) - 1742 (25 juli) Extracten
 • 1011. 1742 (31 juli) - 1743 (22 juli) Extracten
 • 1012. 1743 (7 okt.) - 1744 (21 juli) Extracten
 • 1013. 1744 (19 sept.) - 1745 (20 dec.) Extracten
 • 1014. 1746 (18 juli) - 1748 (18 dec.) Extracten
 • 1015. 1749 (11 jan.) - 1749 (30 dec.) Extracten
 • (1016-1024)
2. Minuten van voorwaardeboeken
 • 1025-1030
3. Koopdagboeken
 • 1031-1044
4. Uittreksels uit wettelijke koopdagen
 • 1045
5. Uittreksels uit notariële koopdagen
 • 1046
6. Losse akten (minuten en afschriften)
 • 1047-1086
7. Rekeningen van verkopingen
 • 1087-1157
8. Afrekeningen
 • 1158-1174

II. Rechtspraak in geschillen

Nota i.v.m. de samenvattingen van de gerechtelijke akten

Veel akten zijn zeer summier en vaak is ook de context niet duidelijk. Om hiervan een goed begrip te hebben moet men zich realiseren dat er in de behandelde perioden geen dossiers per individuele zaak terug te vinden zijn, maar dat gegevens over één en dezelfde zaak in meerdere registers werden opgeslagen. Zo zijn er vonnisboeken, boeken met gerechtelijke akten, schepenregisters, boeken met getuigenissen etc. waarin telkens bepaalde aspecten van één zaak kunnen aangetroffen worden. Om aldus een zaak volledig te kunnen begrijpen is het dan ook nodig die verschillende elementen samen te brengen, wat vooreerst inhoudt dat al die registers bewaard gebleven en beschikbaar moeten zijn, en ten tweede dat zij in de mate van het mogelijke verwerkt zijn. Wij trachten dit zoveel als mogelijk te bereiken door de akten samen te vatten en vervolgens te koppelen aan de personen aanwezig in ons genealogisch bestand. Gezien de omvang van het bewaard gebleven archief is dit natuurlijk een werk van (zeer) lange adem.

Hierbij een voorbeeld hoe een zaak in meerder dossiers terug te vinden is in akten die reeds op onze website consulteerbaar zijn:

GAL 1176 f° 368 r° Jan Keeselmans tg Claus Thoen Thijs
hierover vindt U getuigenissen in:
Rechtspraak in geschillen, deel 1321, f° 113 r°

GAL 1176 f° 308 v° en f° 323 v° Cornelis der Wewen tg Peeter van Bavele
hierover vindt U getuigenissen in:
Rechtspraak in geschillen, deel 1321, f° 109 r° en f° 112 r°

A. Gerechtelijke akten

 • 1175. 1521 (12 mei) - 1532 (26 mei)
 • 1176. 1538 (29 juli) - 1543 (17 sept.)
 • 1177. 1543 (19 sept.) - 1548 (26 jan.)
 • 1178-1199
 • 1200. 1600 (4 jan.) - 1604 (26 april)
 • 1201. 1605 (3 feb) - 1605 (13 dec.)
 • 1202-1274

B. Rolboeken

 • 1275-1293

C. Uittreksels uit de gerechtelijke akten

 • 1294-1295

D. Inbeslagnemingen

1. Bezetboeken
 • 1296-1305
2. Akten van bezet
 • 1306-1307

E. Procedure

 • 1308

F. Procuraties in processen

 • 1309

G. Verzoeken tot dagvaarding

 • 1310

H. Dagvaardingen

 • 1311-1315

I. Getuigenissen

1. Delen
 • 1321. 1538 (18 juli)-1548 (5 nov.)
 • 1322. 1548 (17 dec.)-1550 (24 aug.)
 • 1323. 1550 (22 sept.)-1560 (16 dec.)
 • 1324. 1560 (30 dec.)-1563 (12 juni)
 • 1325. 1566 (21 mei)-1568 (4 maart)
 • 1326. 1568 (23 maart)-1569 (21 nov.)
 • 1327. 1569 (19 dec.)-1571 (26 maart)
 • 1328. 1619 (26 jan.)-1625 (9 juni)
 • 1329. 1649 (6 maart)-1655 (23 feb.)
2. Losse stukken

J. Vooronderzoeken van de schout

K. Vonnisboeken

 • 1334-1336

L. Processtukken

III. Criminele rechtspraak

A. Rol van criminele zaken

 • 3756-3759

B. Vooronderzoeken van de schout

C. Processen

Derde hoofdstuk: financiën

I. Vaststelling van de belastingen

A. Meetjournalen

 • 3819. Overeenkomst tussen de regeerders van Loenhout en Lambrecht Cornelissen betreffende de opmeting van het dorp, 1601
 • 3820. Opmeetboek, 1620
 • 3821. Opmeetboek, +/- 1640
 • 3822. Opmeetboek, +/- 1660

B. Meetboeken

 • 3823. Meetboek, 1602
 • 3824. Meetboek, +/- 1660 (onvolledig, begint slechts f° 85)
 • 3825. Meetboek, 1680
 • 3826. Meetboek, 1700 (kopie 1680, met aanvullingen)
 • 3827. Meetboek, +/- 1750 (kopie 1680, met aanvullingen en wijzigingen)
 • 3828. Meetboek, 1783

C. Mastboeken

 • 3829-2833

D. Bedeboeken

 • 3834-3849

E. Vaststelling van de belasting op gebouwen

 • 3850-3853

F. Vaststelling van de 20ste penning

 • 3854. 1672

G. Kohieren van schouw- en ploeggeld

 • 3855-3860

H. Kohieren van het hoofd-, paarden- en beestengeld

 • 3861. 1695
 • 1862. 1702

I. Zettingboeken van de gezworen bedezetters

 • 3863-3869

J. Losse stukken betreffende de vaststelling van de belastingen

 • 3870. 1672-1673
 • 3871. 1682-1686

K. Zetboeken

 • 3872-3983

L. Losse stukken betreffende de opstelling van de zetboeken

 • 3984. 1677-1776

M. Verpachting van de zetboeken

 • 3985-3995

II. Collecteursrekeningen

 • 3996-4131

III. Rekeningen van de pachters van de imposten

 • 4132-4133

IV. Burgemeestersrekeningen

 • 4134-4365

V. Renten ten laste van Loenhout

 • 4366-4377

VI. Militaire lasten

 • 4378-4423

VII. Tienden van de Sint-Bernardsabdij

 • 4424-4437

VIII. Processen

 • 4438-4458

Bijlage: Gilden

 • 4459-4461