Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Wijken

Sneppel

De wijk Sneppel was vroeger uitgestrekter dan de huidige Sneppelstraat. Uit diverse historische schepenactes kunnen we opmaken dat deze straten er ook toe behoorden: Loenhout R 141, f. 29, 01-05-1538 Cornelie Nout Luijcx dr gh Jan Heerkens en Jan Geert Roovaerts zoon, ook voor zijn…

Lees meer

De grenzen van Loenhout

Uitgestrekte heidegronden en moerassen, welke tussen de dorpen lagen en als waardeloos beschouwd werden, maakten het zeer moeilijk om destijds de juiste grenzen af te bakenen. Deze werden dan aangeduid door palen, putten of stenen, "paalsteden" genoemd. Op de grens tussen Wezel en Loenhout stond…

Lees meer

Het Halmestraatje

De hoeve waar Jan Aernouts gewoond heeft werd gebouwd in ’t begin van de vorige eeuw langs de toen nieuw aangelegde Sint Lenaartseweg. De oude hoeve stond verder naar achter, op de hoek van het Halmestraatje en de oude weg die vroeger langs de Tommelberg…

Lees meer

Het Buytelaer

De naam ‘Buytelaer’ komt veelvuldig voor in de oude documenten. De meeste boeren van ’t Sneppel hadden een akker op het Buytelaer, d.w.z. de gronden langs de Weehagenbeek ten westen van de Henxbroekweg. Zoals de Heibaard zijn Middelaer had, zo hadden de mensen van ’t…

Lees meer

De Hoenderhei

Op de Ferrariskaart , die tussen 1771 en 1778 opgemaakt werd op initiatief van graaf De Ferraris, zien we hoe grote delen van Loenhout toen nog bestonden uit heide en mastbossen. De uitgestrekte Hoenderhei, heel de zuidoostelijke uithoek van Loenhout, was nog onbewoond en onontgonnen…

Lees meer