Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Hoeves en huizen

Oude Popendonkse Hoeve

Waar nu de Larenweg n° 8 en 10 is heeft van oudsher een grote hoeve gestaan, het hof van Popendonk of de Popendonkse hoeve genaamd. De gebouwen van deze hoeve stonden op het perceel n° 1174 van de figuratieve kaart. Nu wonen er twee gezinnen;…

Lees meer

Nieuwe Popendonkse Hoeve

De heren van Loenhout zijn eeuwenlang eigenaars geweest van twee grote pachthoeven op Popendonk; de oude en de nieuwe Popendonkse hoeve genoemd. In 't archief van de heerlijkheid zijn hierover heel wat gegevens bewaard gebleven. In een document van rond 1676 worden de eigendommen opgesomd…

Lees meer

Huis "De Leeuw"

Het huis waar Louisa Van Nueten, weduwe Edmond Van Aken, gewoond heeft werd vroeger "De Leeuw" genoemd. Het is een historisch gebouw waar zich een stukje Loenhoutse geschiedenis heeft afgespeeld. Het perceel waarop het huis staat heeft op de oude figuratieve kaart van Loenhout het…

Lees meer

Hoeve "De Munt"

Gaspar de Haze, drossaard van Merksem Dambrugge, was een rijke grondbezitter. Hij was eigenaar van een groot deel van de Munt. Op 17 oktober 1639 heeft hij, mede in naam van zijn vrouw Maria Buycx, al zijn goederen in de Munt geschonken aan ’t College…

Lees meer

Hoeve "De Linde"

In 1829 kwamen Corneel Van Dijck en Catharina Vissers als pachters op deze hoeve. Corneel (°1792) en Catharina (°1792) waren in 1817 getrouwd en hadden voordien op Terbeek gewoond. De boerderij was sinds 1791 eigendom van Carolina Van Elsacker, ze was afkomstig uit de nalatenschap…

Lees meer

Het Fluytershof

Hier hebben vroeger verschillende generaties van de familie Van Ostaeyen gewoond. In ’t meetboek van 1602 wordt Aernout Van Ostaeyen genoemd als eigenaar van een ‘hofstede met land ende groese’ op Sneppel. Bij de verdeling van zijn nalatenschap in 1630 werd zijn zoon Adriaan Aernouts…

Lees meer

Het Boerenijsje

De eerste vertegenwoordiger van de familie Aertsen die hier gewoond heeft was Goris Aertsen (°1689) zoon van Jan Aertsen en zijn tweede vrouw Joanna Claessen Van Oirschot. In 1724 trouwde hij met Cornelia Adams, dochter van Jan Adams en Maria Cools. De hoeve was eigendom…

Lees meer

Herberg "De Keizer"

Het vroegere klooster van de zusters op het Huffelplein is nu herberg De Keizer en wordt sinds 1994 uitgebaat door Rudy Dockx. Het perceel heeft op de oude figuratieve kaart van Loenhout het nummer 22. In het meetboek van circa 1692 wordt Jan De Wijse…

Lees meer

De Tommelberghoeve

De oude Tommelberghoeve anno 1809 wordt sinds 2004 bewoond door Mark Geerts en zijn gezin. Op de figuratieve kaart zien we op 't perceel n° 1620 verschillende gebouwen getekend. Ruim 130 jaar lang hebben hier twee boerengezinnen gewoond. De Tommelberghoeve is gedurende drie eeuwen eigendom…

Lees meer

De Sneppelhoeve

Deze hoeve van Karel en Maria Aernouts-Michielsen is minstens 200 jaar lang eigendom geweest van de familie Van Elsacker. Het perceel waarop de gebouwen staan heeft op de oude figuratieve kaart het nummer 1470. In het meetboek van 1602 worden de erfgenamen Jan Michiels Van…

Lees meer

De Schaliënhoeve

Het Schaliënhuis is gelegen aan “de Plaetse” of “Huffel”, hetgeen nu het Oude Dorp wordt genoemd Het is één van de oudste nog bestaande huizen van Loenhout. Toen het in 1560 in het bezit kwam van de familie van Elsacker was het één van de…

Lees meer

De Hesschothoeve

In het cijnsboek van 1622 wordt jonker Jan de Herde genoemd als eigenaar van "eene hoeve met huysinge, land ende toebehoorten genaemt 't Hesschot, gestaen ende gelegen ter Beeke." De familie de Herde was toen reeds lang eigenaar van deze hoeve. In een schepenverslag van…

Lees meer

Brouwerij "De Kroon"

Brouwerij De Kroon in de Kapelstraat te Loenhout is sinds 1988 eigendom van Karel Christiaan ‘Carlo’ Vermeiren. Er wordt al vele jaren geen bier meer gebrouwd, de huidige eigenaar is hoofdverdeler van het trappistenbier van Westmalle in de streek. Op 6 februari 1673 werd Jan…

Lees meer