Hieronder vindt u een lijst van uit Loenhout afkomstige personen die tijdens hun leven een tijdje in de gevangenis moesten doorbrengen. De lijst is initieel samengesteld op basis van de gevangenisregisters van Breda 1815-1940 maar het is best mogelijk dat de lijst later nog aangevuld zal worden met registers van andere gevangenissen.

De zwaarst gestrafte in onderstaande lijst, is voorlopig Petrus Johannes Rombouts, die gedurende van 1873 tot 1879 zes jaren in de gevangenis zat voor verkrachting en doodsbedreigingen. De meest voorkomende misdrijven betreffen inbreuken op de jachtwet, smokkelen, openbare dronkenschap, diverse geweldplegingen en het te dicht benaderen van de grens tijdens WOI.

Alle personen werden gekoppeld aan het genealogisch bestand van inwoners na 1800 en telkens vindt u ook een rechtstreekse koppeling naar de ingescande archiefstukken van de archiefvormer bhic.nl.

Joanna Aertsen

 • 12 tot 17 juli 1917
  • Het door iemand die het hoofd van het bedrijf als zodanig vervangt in een localiteit waarvoor een verlof is verleend sterken drank aanwezig hebben. 5 dagen hechtenis.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Adrianus Anthonissen

 • 19-12-1853
  • Moedwillige mishandeling. 19-12-1853: 6 dagen hechtenis.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 25-09-1863
  • Desertie. Op 20-09-1863 op transport van Breda naar 's-Hertogenbosch en aldaar voor de Krijgsraad op 25-09-1863.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Gerardus Anthonissen

 • 13 tot 27 juli 1901
  • a opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed vernielen dat aan een ander toebehoort
  • b mishandeling. 14 dagen hechtenis van 13-07 tot 27-07-1901.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 25 juni tot 09 juli 1903
  • 1e het in de woning bij een ander in gebruik wederrechtelijk vertoevende zich niet op de vordering van de rechthebbende aanstonds verwijderen.
  • 2e het opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort vernielen. 14 dagen hechtenis van 25-06 tot 09-07-1903.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 17 tot 19 september 1906
  • Het in staat van dronkenschap verkerende openbare orde verstoren. 2 dagen hechtenis van 17 tot 19 september 1906.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 29 maart tot 1 april 1907
  • Zich in kenlijke staat van dronkenschap op den openbare weg bevinden. 3 dagen hechtenis van 29-03 tot 01-04-1907.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Arnoldus Antonissen

 • 9 juli tot 28 september 1853
  • Moedwillige verwonding. 3 maanden hechtenis van 09-07 tot 28-09-1853
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Adriaan Arnouts 

 • 5 tot 7 mei 1869
  • Diefstal van heide. 2 dagen hechtenis van 05-05 tot 07-05-1869.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Johannes Baptist Assenberghs

 • 15 tot 16 juni 1860
  • Aangehouden vreemdeling zonder behoorlijke papieren of middelen van bestaan. 15-06 tot 16-06-1860.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Charles Assenberghs

 • 26 januari 1844
  • Zonder papieren. 1844
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Franciscus van Camp

 • 29 september tot 2 oktober 1915
  • Wederspannigheid te zamen en in vereeniging. 29-09-1915 en onmiddelijke vrijlating op 02-10-1915
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Adriaan Elsakkers

 • 26 februari tot 4 maart 1855
  • Diefstal.6 dagen gevangenisstraf. 26-02-1855 tot 04-03-1855.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Jan Floren (°4/6/1875, maar blijkbaar onbekend in Loenhout)

 • 1 februari 1892
  • Passant. Vreemdeling. 01-02-1892 uitgeleid naar België.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Cornelia Franken (°10/4/1870, maar blijkbaar onbekend in Loenhout)

 • 9 tot 12 juli 1912
  • Poging van uitvoer van koffie en zeep. 09-07 tot 12-07-1912 onmiddellijke vrijlating.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Frans Frijters

 • 13 augustus tot 24 september 1918
  • Verboden vervoer. 6 weken gevangenisstraf 13-08-1918 tot 24-09-1918.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Paulus Gorissen

 • 28 tot 29 juli 1869
  • boete van NLG 3,00 overtreding op het voerwezen te Zundert. 1 dag.28-07/29-07-1869
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Cornelis Jochems

 • 14 mei 1865
  • boete NLG 1,00 het storten van haardasch krachtens de politie verordening der gemeente Zundert. 1 dag.14-05-1865.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 22 tot 24 september 1865
  • boete ad NLG 2,00 volgens vonnis wegens het storten van haardasch. 14 dagen gegijzeld ! 22-09 tot 24-09-1865.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 10 oktober 1883
  • Frauduleuze invoer. 1 dag 10-10-1883.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Jan Baptist Keijser

 • 28 tot 30 oktober 1862
  • met steen geworpen naar den veldwachter te Zundert. 2 dagen 28-10 tot 30-10-1862.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 16 december 1862 tot 16 januari 1863
  • Rebellie. 1 maand gevangenisstraf 16-12-1862 tot 16 januari 1863
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 2 tot 10 december 1869
  • moedwillige mishandeling. 8 dagen gevangenisstraf 02-12-1869 tot 10-12-1869.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 8 tot 10 mei 1872
  • boete à NLG 3 overtreding der politie verordening te Zundert. 2 dagen 08-05 tot 10-05-1872.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Ludovicus de Keijzer

 • 13 tot 15 maart 1867
  • boete ad f6,00 het verwekken van nachtelijk burengerucht te Zundert. 2 dagen 13-03 tot 15-03-1867
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 2 november tot 10 december 1869
  • Moedwillige mshandeling. 8 dagen gevangenisstraf. 02-11- tot 10-12-1869
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Arnoldus Kennis

 • 24 tot 27 augustus 1890
  • het van buitenlands invoeren van spek. 3 dagen 24-08 tot 27-08-1890.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 11 september 1890
  • Zoutfraude. 1 dag 11-09-1890.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Cornelis van Loon

 • 26 tot 30 augustus 1911
  • Overtreding jachtwet. Het aanwenden van verboden pogingen om wild op te sporen te bemachtigen of te doden met de hulp van een wildstrik. 4 dagen 26-08 tot 30-08-1911.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 30 tot 31 november 1911
  • Te Zundert tussen 10 u nam. en 5 u voormid. zich als bezoeker in een herberg bevinden. 1 dag 30/31-11-1911.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Frans Massaert

 • 17 tot 19 september 1917
  • Het te Zundert zich bevinden op een plaats gelegen binnen een strook ter breedte van 1500 m lang de rijksgrens ten W. begrensd door de Eldersche turfvaart. 2dagen 17-09 tot 19-09-1917.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Hendrik Meeuwissen

 • 29 mei tot 1 juni 1850
  • Diefstal met braak. 29-05 tot 01-06-1850
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 10 oktober 1850
  • Diefstal. 10-10-1850: een 1/2 uur tentoonstelling op een straat en zes jaren confinement.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Cornelis Peeters

 • 29 november tot 2 december 1865
  • voor boete van NLG 7,47 volgens vonnis overtreding op de plaatselijke belasting te Breda. 3 dagen 29-11 tot 02-12-1865.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 23 tot 25 december 1865
  • boete a NLG 5,00 volgens vonnis met zijn kar bespannen met een paard en ijzeren lantaarn gebroken te hebben. 2dagen 23-12 tot 25-12-1865.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Cornelius Quirijnen

 • 2 september tot 30 oktober 1919
  • Verboden invoer van jenever. 02-09-1919 en onmiddellijke vrijlating op 30-10-1919.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Johannes Franciscus Quirijnen

 • 7 november tot 19 december 1918
  • Overtreding van art. 45 der oorlogswet. 07-11-1918 en op 19-12-1918 onmiddellijke invrijheidstelling.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Catharina van Riel

 • 11 tot 14 juli 1853
  • Diefstal. 3 dagen 11-07 tot 14-07-1853. 29-10-1873.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Petrus Johannes Rombouts

 • 24 september 1873 tot 18 juli 1879
  • Verkrachting. 6 jaar tuchthuisstraf. 24-09-1873 tot 18-07-1879 in vrijheid gesteld.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 11 november 1873
  • verdacht van aanranding der eerbaarheid en bedreiging van moord. Op 11-11-1873 overgebracht naar het huis van arrest nr. 536.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Johannes Schoepen

 • 13 juni tot 13 juli 1843
  • vechterij met Adriaan Peters. Een maand 13-06 tot 13-07-1843.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Petrus Johannes Simons

 • 24 tot 27 juli 1888
  • Verdacht van diefstal. 24-07 tot 27-07-1888.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Cornelia Sips

 • 26 augustus tot 2 september 1874
  • Diefstal. 26-08 tot 02-09-1874.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Frans Hendrik Speltincx

 • 22 tot 29 april 1914
  • Overtreding van art. 3 en 5 der wet van 10 januari 1920 (Grensbewakingswet van 10 januari 1920, Stb. 11). 03-02 en op 21-02-1921 onmiddellijke invrijheidstelling. 7 dagen 22-04 tot 29-04-1914.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Adrianus van Tichelt

 • 22 tot 29 april 1918
  • Het in de gemeente Rucphen e.a. zich bevinden op een strook ter breedte van 1500 m lang de rijksgrens ten W. begrensd door de Eldersche turfvaart.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Lodewijk van Tichelt

 • 19 april tot 19 mei 1917
  • Poging tot verboden uitvoer. 1 maand gevangenisstraf. 19-04 tot 19-05-1917.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 19 mei tot 22 mei 1917
  • Het in de gemeente Rucphen e.a. zich bevinden op een strook ter breedte van 1500 m lang de rijksgrens ten W. begrensd door de Eldersche turfvaart. 3 dagen 19-05 tot 22-05-1917.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Pieter van Tiggelen

 • 5 februari tot 5 maart 1846
  • Mishandeling. 1maand 05-02-1846 tot 05-03-1846.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Johannes van Tilburg (°1841 maar blijkbaar onbekend in Loenhout?)

 • 29 tot 30 november 1861
  • Overtreding op de plaatselijke belasting boete ad f 8,00 volgens vonnis wegens mishandeling. 1 dag 29-11 tot 30-11-1861.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Lambertus Vermeeren

 • 25 juni tot 4 juli 1873
  • 2 boeten a f. 15,00 en a f. 4,00 jagtdelict. 9 dagen 25-06 tot 04-07-1873.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 13 tot 15 november 1875
  • boete NLG 10,00 jagtdelict. 2 dagen 13-11 tot 15-11-1875
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 2 tot 11 oktober 1877
  • jagtdelict. 9 dagen 02-10 tot 11-10-1877.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
Adrianus Vermeeren (of Vermeiren)
 • 23 tot 28 september 1875
  • boete à NLG 20 jagtdelict. 5 dagen 23-09 tot 28-09-1875.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 20 tot 23 augustus 1880
  • jagtdelict. 3 dagen 20-08 tot 23-08-1880.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 22 tot 27 december 1881
  • jagtdelict. 5 dagen 22-12 tot 27-12-1881.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 28 oktober tot 4 november 1882
  • Jachtdelict. 7 dagen 28-10 tot 04-11-1882.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 31 januari tot 4 februari 1883
  • Dronkenschap. 4dagen 31-01 tot 04-02-1883.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 27 tot 29 maart 1884
  • Dronkenschap. 2 dagen 27-03 tot 29-03-1884.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 21 tot 25 mei 1885
  • Dronkenschap. 2 dagen 21-05 tot 25-05-1885.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 7 tot 13 juli 1885
  • Frauduleuze invoer. 6 dagen 07-07 tot 13-07-1885.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 17 tot 23 mei 1893
  • Diefstal. 6 dagen 17-05 tot 23-05-1893.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Jacobus Vermeeren

 • 29 mei tot 6 juni 1880
  • Moedwillige verwonding. 8 dagen 29-05 tot 06-06-1880.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Adriana Vermeeren

 • 16 tot 18 december 1858
  • Weigering van visitatie. 2 dagen 16-12 tot 18-12-1858.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Jozef Vermeiren

 • 29 april tot 2 mei 1917
  • Het te Ginneken zich bevinden binnen een strook ter breedte van 1500 m lang de Rijksgrens. 3 dagen 29-04 tot 02-05-1917.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Johannes Vermeiren

 • 4 november 1882
  • Jachtdelict. 2 dagen 04-11-1882.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Johanna Vermeulen

 • 5 tot 7 mei 1916
  • Het een goed, hetwelk krachtens art. 1 v/h K.B. van 7 aug. 1915 S 370 d/d Min. v. Fin. is aangewezen, vervoeren in rechtstreeksche uitwaartsche richting naar de Rijksgrens buiten de kom eener in staat van beleg verklaarde gemeente in de pro. N. Brabant op het terrein omschreven in art. 177 der W. v. aug. 1822 S. 38 (de z.g.n. 1e linie) 2 dagen 05-05 tot 07-05-1916.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 7 tot 9 mei 1916
  • Het een goed, hetwelk krachtens art. 1 van K.B. van 7 aug. 1915 S. 370 d/d min. v. Financiën is aangewezen, vervoeren in rechtstreeksche uitwaartsche richting naar de Rijksgrens buiten de kom eener in staat van beleg verklaarde gemeente in de prov. N. Brabant op het terrein omschreven in art. 177 W. wet van 26 aug. 22. 2dagen 07-05 tot 09-05-1916.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 9 tot 11 mei 1916
  • Het in de gemeente Rucphen e.a. zich bevinden op de strook ter breedte van 1500 m. langs de rijksgrens tusschen de Eldersche Turfvart en den steenen paal aan de Rijksgrens 800 m ter westen grenspaal 238. 2 dagen 09-05 tot 11-05-1916.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 3 tot 9 augustus 1918
  • Het in een gemeente Rucphen er zich bevinden op een straal van 1500m. langs de Rijksgrens ten W; begrensd door de Eldersche Turfvaart. 6 dagen 03-08 tot 09-08-1918.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl

Johannes Victor Vervoort

 • 18 tot 21 februari 1897
  • Het jagen in een ander pand zonder voorzien te zijn van jachtacte, consent of buitengewone machtiging noch van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende.3 dagen 18-02 tot 21-02-1897.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl
 • 21 tot 24 februari 1897
  • Het jagen in een ander pand zonder voorzien te zijn van jachtacte, consent of buitengewone machtiging noch van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende.3 dagen 21-02- tot 24-02-1897.
  • Bron: gevangenisregisters in Breda 1815-1940, te raadplegen op www.bhic.nl