Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Verenigingen

De gilden

Wanneer de twee oudste gilden: deze van Sint Joris (kruisboog) en van Sint Sebastiaan (handboog) gesticht werden, kan men niet met zekerheid bepalen. In 1538 was er reeds spraak een altaar van Sint Joris (geschiedenis) op te richten in de kerk. Wij mogen veronderstellen, dat…

Lees meer

Bloemencorso (vanaf 1952)

Overgenomen van Bloemencorsoloenhout.be. De Loenhoutse Bloemencorso ontstond naar aanleiding van de feestelijke opening van de vernieuwde weg van Brecht naar Loenhout op 31 augustus 1952. Op initiatief van de verenigde herbergiers van de Huffel-Molenstraat, werd een "commiteit" gevormd om voor die gelegenheid de feestelijkheden in te…

Lees meer

Nationale Strijdersbond (1909-2009)

Op 15 september 1909 werd een maatschappij gesticht onder de titel “Vaderlandsminnende maatschappij van gewezen wapendragers van het Belgisch leger” of de “Maatschappij van Oud-Soldaten”. Dit was de voorloper van de Nationale Strijders Bond (N.S.B.). Ten jare 1919, na het einde van Wereldoorlog II ontstond…

Lees meer