Bloemencorso (vanaf 1952)

Overgenomen van Bloemencorsoloenhout.be.

De Loenhoutse Bloemencorso ontstond naar aanleiding van de feestelijke opening van de vernieuwde weg van Brecht naar Loenhout op 31 augustus 1952. Op initiatief van de verenigde herbergiers van de Huffel-Molenstraat, werd een "commiteit" gevormd om voor die gelegenheid de feestelijkheden in te richten. Na een eerste vergadering werd een toelage van 3.000 Bef bekomen van het Gemeentebestuur, alsmede de toezegging van een "kosteloos bal in alle herbergen".

Op 31 augustus 1952 - omstreeks 13.30 uur - begaf de toenmalige Burgemeester Jozef Van Looveren en zijn Raadslieden zich "ter streke Stapelheide" op de grens van Loenhout met Brecht om het lint door te knippen en zo de vernieuwde weg officieel te openen. Daarna trok de stoet van Burgemeester, Raadlieden, muziekcorpsen en vooral 18 bloemenwagens naar de dorpskern van Loenhout.

De stoet passeerde voor die eerste Corso na de Brechtseweg, langs de Tienpondstraat en de Kapelstraat zo naar de Huffel, waar een jury (van Zundert) de prijzen toekende.

Alle deelnemende kinderen kregen van het "commiteit" een bon van 5 frank voor snoep. De muzikanten van de beide corpsen (Heidegalm en Sint-Lucia) nodigden de bevolking ten dans. Op het gehucht "Stapelheide" werd door Herbergier "Brouwer Mol" een tent opgesteld waar duchtig gefeest werd.

De Loenhoutse Bloemencorso was geboren. Het "feestcomiteit" bleef in functie met als eerste voorzitter brouwer Felix Vermeiren. Hij werd bijgestaan door secretaris Leon Coertjens, die enkele jaren later het voorzitterschap zou overnemen.

Foto's verschenen in het Historisch Fotoboek van Marcel Leunen (1983):

 • In 1953, ten huize van brouwer Vermeiren, schreven zich 20 deelnemers in voor de tweede Bloemencorso.
 • Dat het initiatief bleef groeien blijkt uit het feit dat in 1955 beslist werd om enkele honderden dahliaknollen aan de deelnemende verenigingen aan te bieden. Ze moesten besteld worden voor 20 maart van dat jaar bij de bakker Jef Peeters.
 • In 1956 werd voor het eerst een programmaboekje gedrukt voor de bezoekers. Dat was ook het jaar dat voor het eerst een thema aan de wagenbouwers werd opgelegd: "Eendracht maakt Macht".
 • 1957: Toenmalig notaris Jan Verschraegen, werd voorzitter van de Corso en zal gedurende meer dan 25 jaar (tot en met 1985) de Corso bezielen en voorzitten. De toen dienstdoende gemeentesecretaris; Emiel Van Neuten, wordt ook secretaris van de Corso. Er worden in het totaal 12 leden opgenomen in het bestuur.
 • 1958: Voor de eerste maal werd een affiche gemaakt om de Corso aan te kondigen in de omliggende Gemeenten en bij de "neringdoeners".
 • 1962: De Corso werd volledig opgedragen aan de wijding van Monseigneur Jansen; een Loenhoutenaar die Bisschop gewijd was van een Congolees bisdom. De monseigneur is aanwezig in vol ornaat en zegende de stoet.
 • 1965: Voor de eerste maal wordt de "Prijs van de Toeschouwer" ingericht. Een 40-tal stemformulieren worden aan niet-Loenhoutenaren op het parcours uitgedeeld. Hun stem bepaalt wie de prijs van de toeschouwer verkrijgt.
 • 1966: Marcel Huybrechts wordt organisator van de stoet en werkt een gedetailleerd draaiboek uit voor de organisatie van de stoet.
 • 1972: Jos Ansoms wordt gekozen als jongste burgemeester van het land en wordt onmiddellijk beschermheer van de Corso.
 • 1976: Invoering van de Prijs van het Kind: Op het parcours worden aan een 25-tal niet-Loenhoutse kinderen (jonger dan 12 jaar) stem­formulieren overhandigd waarmee zij stemmen voor deze felbegeerde prijs.
 • 1978: Eerste verkiezing van een Corso-prins en -prinses. Door middel van een quiz over de Corso die georganiseerd wordt in de gemeentelijke en vrije lagere school wordt een corsoprins en -prinses gekozen. Zij worden uitgedost in feestelijke klederen en openen de stoet in een open koets.
 • 1982: Onder impuls van Leo Van Riel en Jan Proost werd de eerste Corsokrant uitgegeven.
 • 1983: De Bloemencorso die van bij het begin een "kinderstoet" was in die zin dat de onderwerpen van de wagens uit de kinderfantasie moest komen, wordt uitgebouwd tot een volwaardig kinderfeest:
  • Gratis inkom voor alle kinderen jonger dan 12 jaar;
  • Op het Huffelplein worden paardenmolens en ander kindervermaak geïnstalleerd;
  • De kinderen mogen mits een eenmalige betaling (toen ± 60 frank) onbeperkt van de attracties genieten.
  • Op maandagnamiddag na de Corso wordt voor alle kinderen van de beide lagere scholen en voor de kleuterschool een kinderfeest georganiseerd (optreden van goochelaars, clowns, poppenkast en dergelijke). Ook de kinderen van de BLO-school van Wuustwezel worden uitgenodigd. Hen wordt een middagmaal aangeboden en zij genieten gratis mee van de feestnamiddag. Een deel van de opbrengst van de Corso wordt uitbetaald aan de BLO-school.
 • 1985: De Rommelmarkt wordt voor het eerst als nevenactiviteit georganiseerd.
 • 1986: De stoet was dermate uitgegroeid dat de grote wagens gebouwd door de volwassenen de kleinere exemplaren gemaakt door de jongeren en de kinderen, verdrongen. Het reglement wordt aangepast en drie categorieën van wagens worden ingevoerd:
  1. de Corsowagens
  2. de Bloemenwagens
  3. de snoepstoet.
 • 1990: Jubileumjaar van Koning Boudewijn: De stoet krijgt als opgelegd thema de sprookjes geschreven door Koningin Fabiola.
 • 1992: De groeiende vraag naar aan steeds meer bloemen noodzaakte tot de oprichting van het "Bloemencomité" dat via internationale contacten met andere corso's in Europa (onder meer Zundert, Leersum, Sint-Jansklooster, Lichtervoorde, Valkenswaard en andere in Nederland, alsook via contacten in Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) een succesvol uitwisselingsprogramma opzet voor de aanvoer van de honderd duizenden bloemen. Wij leveren bloemen aan de verschillende corso's die op andere dagen uitrijden en wij krijgen bloemen teruggeleverd op het ogenblik dat onze Bloemencorso uitrijdt.
 • 1995: Organisator Marcel Huybrechts overlijdt.
 • 1996: Themajaar Strips naar aanleiding van het Belgische Stripjaar.
 • 1998: Samenwerking met de "Open Monumentendag"
 • 2001: 50ste Bloemencorso. Het corso-parcours wordt omwille van dit jubileumjaar versierd met levensgrote bloemstukken. Deze uitgave is legendarisch geworden omwille van een nooit gezien onweer tijdens de stoet.
 • 2002: Officiële toekenning van de titel "Koninklijke Loenhoutse Bloemencorso". Het Hof biedt deze titel n.a.v. het 50-jarige, onafgebroken bestaan en uitrijden van de Loenhoutse Bloemencorso. Deze titel is een erkenning die telt ... en waar iedereen van harte trots op is !