Mgr. Louis Jansen 1919-1988


Mgr. Lodewijk Antoon Jansen, S.M.M. (Montfortaan)

Geboren te Loenhout op 19 november 1919
Middelbaar onderwijs te Tervuren en te Rotselaar
Legerdienst te Meerssen (Nederlands-Limburg)
Koostergeloften op 8 september 1939 te Meerssen
Priester gewijd op 19 maart 1945 te Oirschot
Eerste afreis op 20 november 1946
Aangesteld als prefect van Isangi (Kongo) op 4 of 10 januari 1952
Bisschop gewijd van Isangi op 9 september 1962
Concilievader op het Tweede Vaticaans Concilie (zittingen 1, 2 en 4 in 1962-65)
Overleden te Malle op 20 april 1988.

Broer van missionaris E.H. Leopold Jansen.

De Lomami is een van de bijrivieren van de Kongostroom en vormt ongeveer midden in de kolonie een vallei, die mooi recht omhoog loopt van zuid naar noord. Water en warmte: wat moet men nog meer hebben om ontstaan te geven aan het oerwoud met zijn overdadige plantengroei.

In dat midden vecht de primitieve mens voor zijn bestaan: een strijd tegen het oerwoud, waarin ze een plaats moeten openkappen om de zon door te laten; en een strijd tegen de wilde dieren. Heel de mens, spieren en zintuigen, is enkel op dit midden afgericht. Hun verstand gaat niet verder dan het oplossen van dit ene probleem: "Hoe trek ik me uit de slag?"

Toen de Montfortanen er in 1933 aankwamen woedde er ook nog een strijd van mens tegen mens, van stam tegen stam. Voortbouwend op het weinig menselijke dat ze in de inboorlingen bespeurden, moeten de missionarissen hier de christelijke beschaving brengen; ieder mens moet zijn leven naar God richten. Dat is het voornaamste punt, maar het veronderstelt een geestesontwikkeling die vele jaren werk en geduld vraagt. Wij in Europa hebben daar eeuwen voor nodig gehad.

Isangi

De oorlog was voor de Montfortanen een zware tijd; de overwerkten konden hun krachten niet herstellen en op verse hulptroepen moest men niet rekenen. Voor het zware klimaat van de Lomamivallei is dat een grote handicap.

Pater L. Jansen was één van de eersten die er het werk van de ouderen kwam overnemen. Toen hun missie op 14 juni 1951 verheven werd tot "apostolische prefectuur", moest er dan ook een prefect benoemd worden: voor de betrokkenen een spannende tijd van afwachten en "pronostiekeren". 't Schijnt dat er tamelijk hun pronostiek juist hadden!

Na 5 jaar en enkele weken verblijf in de missie werd onze Loenhoutse kandidaat aangeduid voor deze belangrijke post: Monseigneur Louis Jansen. Als apostolisch prefect is hij de rechtstreekse plaatsvervanger van de paus voor het gebied van Isangi. Bij zijn laatste thuiskomst heeft Loenhout hem een triomfantelijke intocht voorbereid.

Ondertussen is Mgr. Jansen weer terug naar zijn post. Isangi, waar de Lomami in de Kongostroom uitmondt, is nu zijn definitieve residentie. Van daaruit moet hij zijn gebied besturen en regelmatig afreizen, al was het maar om te vormen.

Isangi is toegewijd aan Maria Middelares: wij, christenen van het thuisfront bidden tot haar opdat zij de taak van Mgr. Jansen moge verlichten en haar genaden overvloedig moge uitstorten over de mensen die hem zijn toevertrouwd: christenen en heidenen.

Loenhout wenst Mgr. Jansen: ALLE HEIL.

Uit: Loenhouts missionarissen (1955)

Mgr. Jansen, Mgr. Daem, E.H. A. Desmedt en zijn broer Raphaël wandelen door het kerkblok
(uit: "Loenhout. Historisch fotoboek door Marcel Leunen")