Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

E.H. Jan Simons (19)

De bibliotheek van secretaris Van Elsacker (1742)

Notaris Essers stelde in december 1742 een inventaris op van de bibliotheek van secretaris Joan Mattheus van Elsacker. Dit is een zeer interessant tijdsdocument waarvan we hieronder een volledige transcriptie geven. Voor bijna elk werk werd een gedigitaliseerde versie gevonden, meestal bij Google Books, zodat de…

Lees meer

Oude Popendonkse Hoeve

Waar nu de Larenweg n° 8 en 10 is heeft van oudsher een grote hoeve gestaan, het hof van Popendonk of de Popendonkse hoeve genaamd. De gebouwen van deze hoeve stonden op het perceel n° 1174 van de figuratieve kaart. Nu wonen er twee gezinnen;…

Lees meer

Nieuwe Popendonkse Hoeve

De heren van Loenhout zijn eeuwenlang eigenaars geweest van twee grote pachthoeven op Popendonk; de oude en de nieuwe Popendonkse hoeve genoemd. In 't archief van de heerlijkheid zijn hierover heel wat gegevens bewaard gebleven. In een document van rond 1676 worden de eigendommen opgesomd…

Lees meer

Huis "De Leeuw"

Het huis waar Louisa Van Nueten, weduwe Edmond Van Aken, gewoond heeft werd vroeger "De Leeuw" genoemd. Het is een historisch gebouw waar zich een stukje Loenhoutse geschiedenis heeft afgespeeld. Het perceel waarop het huis staat heeft op de oude figuratieve kaart van Loenhout het…

Lees meer

Hoeve "De Munt"

Gaspar de Haze, drossaard van Merksem Dambrugge, was een rijke grondbezitter. Hij was eigenaar van een groot deel van de Munt. Op 17 oktober 1639 heeft hij, mede in naam van zijn vrouw Maria Buycx, al zijn goederen in de Munt geschonken aan ’t College…

Lees meer