Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

De bibliotheek van secretaris Van Elsacker (1742)

Notaris Essers stelde in december 1742 een inventaris op van de bibliotheek van secretaris Joan Mattheus van Elsacker. Dit is een zeer interessant tijdsdocument waarvan we hieronder een volledige transcriptie geven. Voor bijna elk werk werd een gedigitaliseerde versie gevonden, meestal bij Google Books, zodat de bezoeker de bibliotheek a.h.w. zelf online kan inkijken! Af en toe werd ook een koppeling toegevoegd naar de biografie van de betreffende auteur. Extra opmerkingen of aanvullende koppelingen werden steeds tussen rechte haken [...] toegevoegd. Met dank aan Maria Gorissen voor het opzoekwerk.

De scans van de handgeschreven inventaris zijn online te bekijken via de website van het Felixarchief te Antwerpen (scan N#1450_00044 en volgende), alsook op deze pagina.

Biografie

Joan Mattheus van Elsacker werd op 18/4/1669 te Loenhout boven de doopvont gehouden(1). Hij was het vijfde kind van Michiel Van Elsacker (1630-1689), notaris en brouwer te Loenhout, en Catelijn Van Gilse (1635-1720), op 14/10/1659 gehuwd in de kathedraal van Antwerpen. Van deze vijf was bij zijn geboorte in 1669 enkel nog Frans-Hendrik (1663-1740) in leven, die later prior in de abdij van Tongerlo zou worden. Na Jan Matthijs zouden er nog 3 kinderen geboren worden: Maria-Josine (1671-1749), die geestelijke dochter (gewijde maagd) was, Cornelia, die jong stierf (1674-1682) en Petrus (1677-1756), die pastoor zou worden in Antwerpen.

Moeder Catelijn was afkomstig uit Weelde nabij Baarle-Hertog.

Vader Michiel had een broer Cornelis van Elsacker (1611-1678) die te Loenhout stadhouder was, een andere broer Peter van Elsacker (1612-1676) die te Loenhout de ambten van notaris, stadhouder, secretaris en rentmeester heeft vervuld, en nog een broer Joannes van Elsacker (1614-1667) die te Wouw secretaris, rentmeester en burgemeester was. Zijn zus Marie van Elsacker (1616-1685) was gehuwd met Cornelis van Lanschot (1603-1669), vorster in Zundert, en zus Anneken (1620-1697) trouwde met Peter Van Beeck (1616-1674, afkomstig uit Weelde), die brouwer en secretaris was te Wuustwezel. De twee jongste zussen Catharina van Elsacker (1624-1669) en Cornelia van Elsacker (1627-na 1686) traden beiden in in het klooster St. Margrietendael te Antwerpen.

Circa 1688 ging Joan Mattheus rechten studeren (2).

In september 1707, op 38-jarige leeftijd, vinden we hem voor het eerst vermeld als secretaris te Loenhout (3).

Op 25/3/1708 huwde Joan Mattheus van Elsacker met Madalonna Willem Tappers uit Roosendaal, dochter van Willem Andries Paessen Tappers (geb. 1652 te Roosendaal) en Maria Crol. Zij was 19 jaar jonger dan hem, gedoopt op 27/9/1688 te Roosendaal, en schonk hem 10 kinderen, waarvan slechts 5 een volwassen leeftijd zouden bereiken.

 1. Maria-Catharina (°19/5/1709) stierf op 4-jarige leeftijd (3/6/1713). (4)
 2. Michiel-Joos (°07/5/1711) zou later advocaat worden in Roosendaal en werd te Loenhout begraven op 23/3/1739.
 3. Matthijs (°20/2/1713) stierf 2 maanden na zijn geboorte (17/4/1713)
 4. Maria-Anna (°07/4/1714) huwde in 1737 met Leobardus Vierlingh en kreeg een kind, maar zou enkele jaren later al overlijden, op 8/1/1743.
 5. Joris (°14/6/1716) overleed voor zijn derde verjaardag (2/5/1719)
 6. Willem (°25/5/1718) werd slechts enkele dagen oud en overleed op 13/6/1718
 7. Frans (°23/8/1719) stierf ook al na enkele dagen op 17/8/1719.
 8. Frans-Bernaert (°22/8/1720) trad in de voetsporen van zijn vader en werd brouwer, secretaris en landbouwer. Hij overleed op 26/8/1790.
 9. Guilielmus (°04/9/1722) werd priester in Loenhout en overleed aldaar op 12/3/1792.
 10. Peter (°28/3/1725) werd arts te Antwerpen, waar hij overleed op 31/7/1798.

Vanaf 1710 geraakte Joan Mattheus van Elsacker verzeild in een langlopend conflict met de Vrouwe van Loenhout (5). Er zouden ook problemen gerezen zijn met zijn mentale gezondheid (6).

De laatste jaren van zijn leven bracht hij in Antwerpen door bij zijn broer, E.H. Petrus van Elsacker, die pastoor van de Sint-Willibrordsparochie was. Daar overleed secretaris Van Elsacker op 16/4/1751(7).

Transcriptie

Inventaris gemaekt ten versoecke van d’ heer Joan Matheus Van Elsacker, secretaris van Loenhout, van alle ende ygelijcke de Boecken sijnder Bibliotheque, degene die berusten ’t zijnen huyse op de Plaetse, de welcke geapproprieert is tot het comtoir der secretarije aldaer ende beschreven door mij Marco Antonio Essers, notaris publique, geadmitteert bij de Majesteyts Souvereine Raede van Brabant, residerende tot Loenhout voors. Ende in de presentie van Reijnier Gerardi als getuyge, ende is soo ende gelijck als volgt.

Eerst Latijnsche Boecken

 1. Biblia Sacra Lovanii imp. Anno 1547 mense Novembri in folio magno [Leuvense Vulgaat] [Zie ook nr. 106]
 2. Tractatus de justitia et jure ceterisque virtutibus cardinalibus Auctore Leonardo Lessio Societate Jesu Antverpiae ex officina plantiniana Balthasaris Moreti Anno 1632 in folio
 3. Didaci Covarruvias a Leyva toletani episcopi Segobiensis Philippi II Hispaniarum regis summo practorio praetorio ac juris interpretis acutissimi opera omnia. Impres. Antverpiae apud Petrum et Joannem Belleros anno 1627 in folio magno [Auteur]
 4. Summa azonis locuples juris civilis Thesaurus Basilea Imp. per Joannem Hervagium anno 1563 in folio magno
 5. Consuetudines ducatus Burgundiae fereque totius Galliae Lugduni Imp. Apud Antonium Vincentium A.D. 1552 in folio magno [Auteur]
 6. R.P. Sebastiani Izquierdo Alcavarensis Societas Jesu Opus theologicum Tomus 2 Romae ex typographia Varesiana Anno 1570 [moet 1670 zijn] in folio magno
 7. Codex Fabrianus Definitionem forensium et rerum in sacro Sabaudiae senatu tractatarum. Imp. Coloniae apud Petrum et Jacobum Chouët. Anno 1620 [Auteur]
 8. Commentarium variarumque resolutionum juris civilis, communis et regii. Auctore Antonio Gomesio Imp. Francofurti 1597 In folio
 9. Opera cuiacii J.C. quae de jure fecit in hunc diem. Parisiis Imp. Apud Sebastianum Nivellium sub ciconiis via Jacobea anno 1577 in folio [Auteur]
 10. Theologiae sacramentalis Scholasticae et moralis pars tertia. Auctore F. Joanne Bosco, ordinis fratrum minorum Imp. Lovanii Typis Hieronymi Nempiae Anno 1670 in folio [Auteur]
 11. C. Cornelii Taciti opera quae exstant a Justo Lipsio Antverpiae ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti Anno 1648 in folio magno
 12. Jacobi Cuiacii J. C. operam quod de jure fecit ad Africanum Tractatus Parisiis Imp. apud Sebastianum Nivellium sub Ciconius, via Jacobaea A° 1577
 13. Jacobi Cuiacii operam quod de jure fecit observationum et emendationum Parisiis Imp. Anno 1577 apud Sebastianun Nivellium in folio
 14. Jacobi Cuiacii J.C. ad tres Postremus Lib. Cod. Dn Justiniani commentarii ad illustr. et optimam principem Margaritam Valesiam, Ducem Sabaudiae et Biturigum. Lugduni Imp. apud Ioann. Tornaesiam Anno Domini 1562 in folio
 15. Practicarum quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis judicatarum observatorumque Volumes 2 - 3 secundum ordinem codicis D. Justiniani imperatoris digestium a Paulo Christineo J.V.D. ex officina Hieronymi Verdassii Antverpiae Anno 1626 In folio
 16. Practicarum questionum rerumque in supremis Belgarum Curiis actarum et observatarum decisiones Auctore Paulo Christianeo Volume 1 Antverpiae imp. apud Hieronyum Verdasse Anno 1626
 17. Volume 4 a Paulo Christianeo anno 1626 in folio
 18. Diodori Tuldeni in Academia Lovaniense Legum antecessoris primarii Commentarius ad Codicem Justinianeum Imp. Lovanii Typis Hieronymi Nempaei Anno 1651 in folio parvo [Auteur: Wikipedia Van der Aa]
 19. Henrici Kinschoti J.C. et Francisci Henrici Brabantiae Cancellarii Responsa sive consilia juris Imp. Bruxellae Typis Joannis Mommartii Anno 1653 in folio parvo
 20. Guidonis Papae Decisiones Genevae Imp. Anno 1667 in folio magno
 21. Joannis Deckheri Falckenbourgi I.C. Belga dissertationem juris et decisionum Bruxellae typis Joannis Meursi Anno 1631 in folio [incl. eerste pagina's]
 22. Opera omnia juridica Joannis et Frederici a Sande Antverpiae Imp. Apud Marcellium Parys sub turri Devae Virginis in Clavi aurea anno 1674 in folio
 23. Responsa sive consilia D. Nicolai Everardi a Middelburgo Lovanii imp. Anno 1554 in folio parvo
 24. Joannis Wamesii responsorum ad jus forumque civile centuria prima Lovanii imp. apud Cornelium Woons anno 1665 in folio [Auteur]
 25. Joannis Wamesii J. C. celeb. et in Academia Lovaniensi antecessoris primarii consiliorum sive responsorum civilium centuria tertia Lovanii Imp. apud viduam Henrici Hastenii Anno 1631 in folio [Auteur]
 26. B. D’Argentre commentarii in consuetudines Ducatus Britanniae aliique tractatus varii Imp. Parisiis apud Jacobum D’Allin via Jacobaea sub signo Sancti Stephani Anno Domini 1660 Folio magno [Auteur]
 27. Paponis arresta Francofurti imp. Joannis Godefredii Schönwetteri Typis Joannis Weissii Anno Domini 1624 in folio magno
 28. Antonii Anselmo Commentaria ad perpetuum edictum Antverpiae apud Petrum Bellerum 1656 in folio
 29. Observationes Dn. Joachimi Mynsingeri a Frundeck J.C. celeb. Wittebergae ex officina typographica Michaelis Wendts Anno 1658 in quaerto
 30. Corpus juris canonici tomus 1s Lugduni Sumptibus Laurentii Anisson anno 1661 in quarto
 31. Corpus juris canonici tomus secundus Lugduni Sumptibus Laurentii Anisson anno 1661 in quarto
 32. Conceptus morales super dominicas hyemales Autore R.D. Jacobo Segers Lovanii ex officina Andreae Bouveti typogr. jurat. Anno 1657 in quarto [editie 1663] [editie 1645]
 33. Practicarum observationum per D. Andream Gaill Agrippinatem Imp. Amstelodami apud Joannem Stammium Anno 1669 in quarto [editie 1663] [Auteur]
 34. Utriusque Hollandiae Zelandiae Frisiaeque curiae decisiones item tractatus de feudi Hollandici frisicique etc. Hagae-Comitis, apud Joannem et Danielem Steuckerios, anno 1667 in quarto.
 35. Explanatio in psalmos Auctore Roberto Bellarmino ex Societate Jesu Coloniae sumptimbus Bernardi Giralteri Anno 1611 in quarto
 36. Praxis rerum civilium opus absolutissimum Auctore D. Idoro Damhouderio Antverpiae impr. apud Gasparem Bellerum Anno 1617 in quarto [Auteur]
 37. Corpus perfectum scholiorum ad institutiones Justineanias pertinentium Joachimi Mynsingeri, Duaci typis Martini Bogardi sub signo Parisiorum Anno 1633 in quarto
 38. Steyart et de Urbe de pontifice Anno 1685 in quarto [editie 1687] [Auteur]
 39. Henrici Jacobi Zoesii Amersfortii Commentarius ad institutionum juris civilis Lovanii typis Hieronimi Nempaei Anno 1653 in quarto
 40. Pauli Christinaei Comment. in leges municipales curiam Mechliniensium Antverpiae typis Hyeronimi Verdassi Anno 1625 in quarto
 41. D. Jodoci Damhouderii Praxis rerum criminalium opus absolutissimum Antverpiae imp. apud Gasparem Bellerum Anno 1616 in quarto
 42. Theologia ascetica a Christophoro Schorrer Societatis Jesu Romae ex typographia Varesii 1658 in quarto
 43. Petri Fabri conciliarii regii libellorum ex-magistri et in sen. Senatu praesidis Commentarius ad tit. de diversis regulis juris antiqui Coloniae allobrogum 1602 in quarto [editie Lugduni apud Franciscum Fabrum 1602]
 44. Cursus integer Philosophiae a reverendo patre F. Angelo a S. Francisco Pars prima duaci imp. apud Bathasarem Bellerum sub Circino aureo Anno 1656 in quarto [Auteur] [geen scan gevonden]
 45. Cursus integer Philisophiae a F. Angelo a S. Francisco pars secunda duaci apud Balthasarem Bellerum Anno 1656 in quarto [Auteur] [geen scan gevonden]
 46. Epitheta Joannis Ravisii Textoris Nivernensis opus absolutissimum Coloniae allobrogum functibus Samnelis Crispini Anno 1612 in 8° [editie 1608]
 47. Flavissae Poeticae sive electorum poeticorum thesaurus opera R. F. Joannis Bacherii ord. Erem. S. August. Antverpiae Typis Reneri Sleghers Anno 1669 in 8°
 48. Diogenis Laertii de vitis philosoph. Coloniae ex officina Eucharii Cervicorni Anno 1542 in octavo
 49. Petri Peckii Commentarius cum notis et observationibus Arnoldi Vinii Lugdani Batavorum ex officina Adriani Wijngaerden Anno 1647 in octavo
 50. Petri Lombardi episcopi Parisiensis Sententiarum libri Imp. Parisiis apud Mauricium Menier Anno 1560 in octavo [editie Parisiis apud Gulielmum Iulianum 1560] [Handschrift 12de eeuw] [Auteur]
 51. Natalis comitis mythologiae fabularium libri Francofurti Imp. apud Andreae Wecheli heredes Claudium Marnium et Joann. Aubrium Anno 1596 in octavo
 52. Ethica seu moralis pars primus De cognitione sui et Dei par Guil. Marcellum Claes Lovanii imp. apud Egidium Denique 1692 in octavo [editie 1702]
 53. Hugo Grotius De jure belli et pacis Amstelodami apud Janssonio Waesbergius Anno 1701 in octavo [Auteur] [Over dit werk]
 54. Enchiridion sive manuale confessariorum et poenitentium Auctore Martinio Azpilcueta doctore Navarro Antverpiae apud Petrum et Joannem Bellerius Anno 1625 in octavo [Auteur] [Portret auteur]
 55. Enarrationum in Matheum, Marcum et Lucam Pars prima De evangelii promissi exhibitione et energia (sine nomine auctoris)
 56. Francisci Toleti Societate Jesu De instructione sacerdotum et peccatis mortalibus Rothomagi ex officina Jacobi Besogne Anno 1611 in octavo [editie 1608] [Auteur]
 57. Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabilium libri novem Francofurti typis Wechelianis apud Claudium Marnium et heredes Joannis Aubrii 1601 in 8° [Auteur] [Over het boek] [Ndl. vertaling uit 1721]
 58. Adriani Hofstadii ordine minorum Sermones Eucharistici Antverpiae imp. apud Joach. Trognaesium Anno 1608 in octavo
 59. Terentius a Marco Antonio Mureto Emendatus et argumentis in singulas fabulas et scenas illustratus Lugdoni Batavorum typis Isaaci Elseviri functibus Henrici Laurenti Anno 1619 in octavo [Auteur]
 60. Notabiles resolutiones variorum casuum et quaestionum practicarum a multis hactenus desideratae Auctore Petro Marchant Antverpiae apud Petrum Bellerum 1655 in 8° [Auteur]
 61. Sermones de sanctis per anni totius circulum R.D. magistri Jacobi de Voragine ord. Praedicat. Venetiis 1602 apud Nicolaum Polum et socios in octavo [Auteur]
 62. Sermones dominicales per totum annum D. Mag. Jacobi de Voragine Venetiis 1602 apud Nicolaum Polum in octavo [Auteur]
 63. D. Rob. Marantae Venusii J.C. Clar. Tractatus de ord. Judiciorum vulgo Speculum aureum et lumen advocatorum Lugduni apud heredes Jacobi Juntae Anno 1557 in 8° [Auteur]
 64. Justi Lipsi Epistolae apud Franciscum Helvidium Anno 1611 in 8° [Auteur]
 65. Antonii Broickwy a Koningstein, viri doctissimi et observantiae regularis novimagen. Gardiani eruditissimarum in quatuor Evangelia enarratiorum nunc primum ex ipso archetypo excerptarum Pars 2 Eucharius excudebat impentis Petri Quentell. anno 1539 mense augusto in 8°
 66. Jo. Ravisii Textoris Nivernensis , poeta. celeb. Officina sive theatrum histor. et poeticum Basileae sumptibus Ludovici regis Anno 1617 in 8°
 67. Thesaurus elegantiarum seu Latinae Phrases ex Aldo Manutio per P.F. Nicasium Baxium Antverpiae apud Hieronymum Verdassium 1628 In 8° [editie 1634]
 68. P. Virgilii Maronis opera in locos communes ad academiae turnoniae Coloniae Agrippinae functibus Bernardi Gualteri Anno 1601 in 8° [Auteur]
 69. R.P. Friderici Bartscii Soc. Jesu Theol. Concionum controv. Tomus primus Coloniae apud Antonium Boetzerum et Franc. Jacob Mertsernich 1610 in 8°
 70. Corporis humani anatomia Verheyen Lipsiae apud Thomam Fritsch anno 1705 in octavo [editie 1699] [Auteur]
 71. L. Julii Flori Rerum a Romanis gestarum Libri 4 a Joanne Stadio emendati Antverpiae apud Martinum Nutium [Martinus Nuyts] ad insigne duarum ciconiarum Anno 1600 in 8° [Auteur]
 72. Danielis Henrici de contemptu mortis Liber 4 Lugduni Batavorum ex officina Elseviriana Anno 1621 in octavo [Auteur]
 73. D. Aurelii Augustini Hypponensis episcopi libri Tredecim confessionum Duaci typis Balthasaris Belleri sub Circino aureo Anno 1608 in octavo
 74. Auctorum Graecorum Opuscula selecta in usum studiosae juventutis Societatis Jesu Antverpiae apud Michaelem Knobbaert Anno 1685 in 8°
 75. Joannis Dekeni Societate Jesu Observationes Poeticae Antverpiae typis Jacobi Mesa Anno 1685 in octavo [editie 1688]
 76. Summa Philosophiae quadripartita de rebus dialecticis, moralibus, physicis et metaphysicis Authore Fr. Eustachio à Sancto Paulo Coloniae sumptibus haeredum Lazari Zetzneri Anno 1629 in 8° [deel 2] [Auteur]
 77. Ars Rhetorica ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano Auctore Cypriano Soarez Antverpiae apud Jacobum Meursium Anno 1663 in octavo [editie 1680]
 78. Daretis Phrygii Poëtarum et Historicorum omnium primi de Bello Trojano Libri sex a Cornelio Nepote Antverpiae apud Joach. Trognaesium Anno 1608 in octavo
 79. Manipulus poeticus Autore F. Joanne Pignewart Namurci Typis Joannis van Milst 1644 in 8° [Vermelding in Bibliographie Namuroise  1473-1799]
 80. Exactum examen ordinandorum seu Theologia pastoralis, conscriptum a R.P. Petro Binsfeldio suffraganeo Trevirensi Duaci ex officina typographica Balthasaris Belleri Anno 1613 in 8° [Vermelding in Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, zie p.772] [Auteur]
 81. Novus candidatus Rhetoricae auctore P. Francisco Pomey e Societate Jesu Antverpiae apud Joannem Baptistam Verdussen Anno 1676 in 8° [editie 1711]
 82. Justi Lipsi Epistolarum centuriae duae Lugduni Batavorum ex officina Plantiniana apud Fransciscum Raphelengium Anno 1591 in 8°
 83. Phrases Aldi Manutii [editie 1696] [Auteur]
 84. M.T. Ciceronis epistolae familiares Antverpiae apud Henricum Aertssens Anno 1660 in 8° [editie 1660 bij Baba, Venetië] [Auteur] [Bibliotheken]
 85. De actionibus virtutis ex Sanctis scripturis et patribus Libri duo Auctore Bernardino Rosignolio Moguntiae excudebat Balthasarus Lippius Anno 1604 in octavo
 86. Henrici Smetii Alostani Prosodia Antverpiae apud Joannem Meursium Anno 1645 in 8° [editie 1614] [Auteur]
 87. Saxonia Catholica hoc est christianae fidei a Petro Cutsemio Coloniae Agrippinae fructibus Bernardi Gualteri Anno 1621 in 8°
 88. Commentarius de evictionibus Nicolai Burgundii Coloniae Agrippinae apud Joannem Busaeum Anno 1662 in 8°
 89. Exemplorum omnium sacrosanctae scripturae Liber absolutissimus Christianis omnibus, praecipue vero Divini Verbi. Patri R.P. Nicolao Hanapo patriarcha Hierosolymitano authore anno 1533 in octavo
 90. Rudimenta linguae Graecae Jacobi Gretseri Societatis Jesu Antverpiae apud Jacobum Meursium anno 1674 in 8° [editie 1722]
 91. Imp. Caes. Justiniani institutionum libri 4 Antverpiae apud Joannem Keerbergium anno 1622 in 8° [editie 1606] [Auteur]
 92. Acta et decreta synodalia Ecclesiae Leodiensis Bruxellis apud Emmanuelem de Grieck in 8°
 93. Privilegia omnium religiosorum ordinem mendicantium et non mendicantium auctore R.S. Augustino a Virginae Maria Lugduni sumpt. Horatii Boissat et Georgii Rimeus 1661 in 8° [editie 1664]
 94. Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab anno Salutis 1500 usque in annum 1567 per F. Laurentium Surium Carthusianum Coloniae apud Gervinum Calenium et haeredes Johannis Quentel Anno 1567 in 8° [Auteur]
 95. M. Tullii Ciceronis Philosophicorum Tomus 1 Lugduni Batavorum ex officina Elseviriana anno 1642 in 16°
 96. M. Tullii Ciceronis Ad quintum fratrem de oratore dialogi tres Antverpiae apud Jacobum Meursium Anno 1656 in 16° [Aanwezig bij KBR] [editie 1746]
 97. Candidatus Rhetoricae autore P. Francisco Pomey Leodii typis Henrici Hoyoux 1669 in 16 [editie 1666]
 98. Catechismus ad usum studiosorum Lovanii apud Cyp. Coenestenium Anno 1655 in 16°
 99. Aristophanis Comoediae Graece et Latina Amstelodami apud Joannem Ravesteinium 1670 in 16 [Over Aristophanes]
 100. Defensio Regia pro Carolo I ad serenis. Magnae Brittanniae regem Carolum 2 filium natu maiorem heredem Sumptibus Regiis 1649 in 16
 101. Famiani Stradae Romani Societate Jesu De bello Belgico decas secunda anno 1578 ad anno 1590 in 16 [Auteur]
 102. Famiani Stradae Romanae De bello Belgico decas prima Anno 1634 in 16 [editie 1635] [Auteur]
 103. M. Tullii Ciceronis epistolae ad Atticum Lugduni Batavorum ex officina Elseviriana anno 1642 in 16 [Auteur]
 104. Thesaurus phrasium poeticarum opera M. Joannis Buchleri Amsterodami apud Joannem Janssonium anno 1636 in 16 [Auteur]
 105. M. Tullii [Ciceronis] Philosophicorum volumen primum Hanoviae typis Wechelianis apud Claudium Marnium et haeredes Joan. Aubrii anno 1606 in 16
 106. Biblia ad vetustissima exemplaria castigata Antverpiae ex officina Christophori Plantini Anno 1565 in 16 [Over Hentenius] [Zie ook nr. 1]
 107. Medulla theologi ex sacri scripturis auctore M. Ludovico Abel, Parisii apud Georgium Josse Anno 1601 [onmogelijk: auteur geboren in 1604!] in 16 [Auteur]
 108. De imitatione Christi libri quatuor auctore Thomae a Kempis audomari ex typographia Petri Ghijbels sub biblia aurea Anno 1622 in 16 [editie 1626] [Auteur]
 109. Joh. Ar. Corvini Enchiridium seu Institutiones Imperiales Amsterodami apud Ludovicum Elsevirium Anno 1640 in 16 [Auteur]
 110. D. Frederici de Marselaer equitis Legatio Mentis ad Deum operis de legato Parergon Bruxellis Typis Francisci Foppons Anno 1666 in 16 [Auteur]
 111. Via compendii ad Deum auctore D. Joanne Bona Coloniae sumptibus Hermanni Demen Anno 1673 in 16 [Auteur]
 112. Novus candidatus rhetoricae Auctore P. Francisco Pomey Antverpiae apud Joannem Baptistam Verdussen Anno 1686 in 16 [editie 1686 Lugdunum apud Danielem Gayet]
 113. Deductio pueri ad venustatem varietatemque Latini sermonis studio Amandi Gilselii insulis ex officina Nicolai de Rache Anno 1665 in 16 [geen scan gevonden] [auteur, zie p. 834]
 114. Medicina Salernitana: id est, conservandae bonae valetudinis praecepta cum luculenta et succincta Arnoldi Villanovani in singula capita exegesi per Joannem Curionem recognita Antverpiae apud Petrum et Joannem Belleros Anno 1624 in 16 [over Arnoldus de Villa Nova]
 115. P. Ovidii Nasonis fastorum libri in 16 [editie 1651] [Auteur]
 116. Jacobi Sannazarii Opera omnia, Duaci apud Joannem Bogardum 1621 in 16 [editie 1613] [Auteur]
 117. Illustrium poetarum flores per Octavianum Mirandulam collecti Antverpiae apud Joannem Bellerum Anno 1568 in 16
 118. Jacobi Wallii e Societate Jesu Libri novem Anverpiae ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti anno 1657 [Auteur]
 119. Cornelii Curti Augustiniani poëmata Antverpiae apud Henricum Aertssens Anno 1629 in 16
 120. Deliciarum gentis humanae Pars 3 Christus Jesus resurgens inscript. et consecratus ab Hieremia Drexelio Societate Jesu Antverpiae Typis viduae Joannis Cnobbari Anna 1639 in 16 [Auteur]
 121. J.Lipsi Monita et exempla politica Lugduni Batavorum ex officina Joannis Maire Anno 1630 in 16 [editie 1630, Amsterdami apud Guilielmus Blaeuw] [Auteur]
 122. Parvum dictionarium poeticum collectum Hermanno Torrentino Antverpiae apud Martinum Nutium Anno 1637 in 16 [editie 1538] [Auteur]
 123. Jacobi Bidermani Societate Jesu acroamatum academicorum Antverpiae apud viduam J. Cnobbari Anno 1648 in 16 [Auteur]

Fransche boeken

 1. Arrets de Louët à Paris chez P. Rocolet et Jean Guignard Anno 1644 in folio magno
 2. Les oeuvres de Coquille contenant la coustume de Nivernois item les institutions au droit de français à Paris chez Antoine de Cay Anno 1646 in folio magno [editie 1646, Paris, Henry le Gras] [over Guy Coquille]
 3. Oeuvres de Loyseau contenant les cinq livres du droit des .... ? a Paris chez Pierre Lamy Anno 1660 in magno [editie 1666, Parijs, Michel Bobin & Nicolas le Gras]
 4. L’arithmetique de Legendre avec un traité de géometrie et un abrégé d’algebre à Paris chez Augustin Besoigne Anno 1687 in quarto [editie 1691] [auteur]
 5. Théatre de la noblesse du Brabant à Liège chez Jean François Broncaert 1705 in quarto
 6. La science parfaite des notoires par M. Claude de Ferrera a Paris chez Charles Osmont Anno 1704 in quarto
 7. Coustume de la ville et prévosté de Paris ou droict civil Parisien avec les commentaires de L. Charondas le Caron a Paris chez Nicolas du Fosse 1614 in 4° [Auteur]
 8. Chronologie des rois français depuis Pharamond jusqu' a Louis 15 a présent regnant in quarto [misschien dit werk uit 1722?]
 9. Les 32 tomes de Sacy in octavo [=Franse Bijbelvertaling door Louis-Isaac Lemaistre de Sacy, in 32 delen] [bv. Tobie, Judith et Esther]
 10. Les six voyages de Jean Baptist Tavernier seconde partie imp. a Paris anno 1679 in 8° [Auteur]
 11. L’astrologie naturelle du compte de Pagan 1° partie a Paris chez Antoine de Sommeville Anno 1659 in 8° [Auteur]
 12. La description universelle des Pays Bas de l’oeuvre de Guiciardin par B. Rohault a Arras chez Robert Maudhuy Anno 1608 in 8° [Auteur]
 13. La conclusion et derniere partie d’astrée a Paris chez François Pomeray in quarto [Auteur] [over dit boek]
 14. L’esprit des saints évangiles par le père Lattaignant a Paris chez Laurent Rondet anno 1714 in 8° [vermelding in Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus ou notices bibliographiques, p. 421]
 15. L'histoire du vieux et du nouveau testament par Royaumont a Paris anno 1687 8° [Auteur]
 16. Traité de confiture a Amsterdam chez Pierre Mortier sans auteur ou date [1700?] in octavo
 17. La télémacomanie ou la censure et critique du roman intitulé Les avantures de Telemaque a Eleuterople chez Pierre Philaletre Anno 1700 in 8° [Auteur]
 18. La vie du dévot père [lees: frère] Alphonse Rodrigues a Hage chez Jean Mathias Hovius 1656 in 8° [over Alphonsus Rodriguez]
 19. La réformation de l'église par le pastorat contenue en 2 lettres pastorales de Jean de Labadie a Middelbourg chez Henri Smidt Anno 1667 in 8° [over Jean de Labadie]
 20. Histoire de Hollande depuis la mort du prince d'Orange Frederic Henri par M. de la Neuville Tome 3 a Paris par la Compagnie des Libraires Associez 1702 in octavo [Auteur]
 21. Politique tirée des propres paroles de l’écriture-sainte a monseig. Le Dauphin ouvrage posthume du messire Jacques Benigne Bossuet premiere partie a Bruxelles chez Jean Léonard 1710 in 8° [Auteur]
 22. La monarchie universelle de Louis 14 partie seconde traduit de l’italien de monsieur Leti a Amsterdam chez Abraham Wolfgang anno 1701 in 8° [Vertaler]
 23. Le lutheran abjuré avec une exposition de la doctrine de l’église catholique sur les matières de controverse par M. Jacques Benigne Bossuet anno 1685 se vend a Bruxelles chez Eugene Fricx [editie 1681] [Auteur]
 24. Histoire des troubles de Hongrie avec le siège de Neuheusel Tome 2 a Amsterdam chez Pierre Mortier Anno 1686 in 8°
 25. Histoire des troubles de Hongrie contenante ce qui s’est passé en l’an 1687 Tome 4 a Amsterdam chez Pierre Mortier anno 1686 in 8° [editie 1687]
 26. L’education chrétienne des enfans selon les maximes de l’écriture sainte a Bruxelles chez François Foppens anno 1669 in 8°
 27. Testament politique de Charles, duc de Lorraine et de Bar deposé entre les mains de l’Empereur Leopold a Presbourg le 29 Novembre 1687 imprimé a Lipsic chez George Weitman in 8° [gedrukt in 1697]
 28. Le portrait d’un honneste homme par M. l’abbé Goussault a Paris chez Michel Brunet se vend a Bruxelles chez Jean Leonard anno 1695 in 8° [editie 1696]
 29. Les fondemens de la conduite a la vie et a la pieté chretienne a Anvers et se vend a Liège chez J.P.Gramme anno 1707 in 8° [Auteur: Joseph de Nave / Navaeus]
 30. La science du monde ou la sagesse civile de Cardan A Paris chez Antoine de Sommaville anno 1661 in octavo [over Gerolamo Cardano]
 31. Les particules reformées a Tournay chez Jacques Vincent 1714 in 8° [editie 1692]
 32. Comédies de Terence, très excellent poete comique en Latin et français a Paris par Claude Micard anno 1574 in 8° [editie 1565] [over Publius Terentius Afer]
 33. Lettres de monseig. [lees: mons.] Arnauld d’Andilly a Paris chez Pierre le Petit anno 1662 in octavo [over Arnauld d'Andilly]
 34. Les proverbes de Salomon a Bruxelles chez Lamb. Marchant 1672 in 8° [editie 1672 Parijs]
 35. Histoire Romaine de Lucius Annaeus Florus par Coeffeteau a Paris chez Louis Boulanger anno 1626 in 16 [over Publius Annius Florus]
 36. Les merveilles du sacré rosaire de la saincte Vierge dressé par F. Reginald Cavanao a Rouen chez David Ferrand (sans date)

Nederduytsche Boecken

 1. Het eerste deel placcaerten en ordonnantiën [doorstreept: van de hertogen] van Brabant tot Antwerpen bij Hend. Aertssens 1648 in folio
 2. Nog ditto eerste deel der placcaerten van Brabant in folio
 3. Het 2° deel der placcaerten van Brabant ’t Antwerpen bij Hendrick Aertssens in folio
 4. Nog ditto 2° deel der placcaeten in folio
 5. Het 3° deel der placcaerten van Brabant tot Brussel bij Huybrecht Antoon Velpius 1664 in folio
 6. Het 4° deel der placcaerten van Brabant tot Brussel bij Marcel Antoon Velpius anno 1677 in folio [editie 1724] [ed. 1677 is aanwezig in Leuven]
 7. Het eerste deel der placcaerten van Vlaenderen tot Gendt bij Anna Van de Steene wed. van Michiel du Lavry anno 1639 in folio
 8. Het tweede placcaertboeck van Vlaenderen tot Gendt bij Anna Van de Steene fa Jans anno 1629 in folio
 9. De costumen van Brussel door J.B.Christijn in ’t Duytsch en Frans tot Brussel bij Petrus Dobbeleer anno 1689 in folio
 10. Dagelijckxe consultaties en advisen door D. Antonio Anselmo tot Antwerpen bij Petrus Bellerus anno 1671 in folio [over Antonius Anselmo]
 11. Placcaertboeck op ’t stuck van de lijftocht door de Staaten van Holland bij een vergadert door Mr. Dirk Graswinckel tot Leyden ter druckerije van de Elseviers Anno 1651 in folio
 12. Codex Belgicus ofte Nederlandsche nieuwe soo geestelijcke als wereldlijcke rechten getrocken uyt de vier placcaertboecken tot Gendt door Antonio Anselmo t'Antwerpen bij Petrus Bellerus 1649 in folio
 13. Noch eenen dito codex Belgicus uyt de vier placcaertboecken tot Gent door dezelfde auteur bij Petrus Bellerus t'Antwerpen 1649 in folio
 14. Costumen van het graefschap Vlaenderen door Mr. Laureys Van den Hane t' Antwerpen bij Michiel Cnobbaert 1674 in folio magno
 15. Triomph vande christelijcke leer ofte grooten catechismus door C. Hazart t' Antwerpen bij Michiel Cnobbaert 1683 in folio [Auteur]
 16. De costume van Antwerpen geschreven in folio [cfr. Brabants recht]
 17. Practijque Nederlandsche rechten soo civiele als criminele questien door Bernard Van Zutphen tot Leewarden 1664 in quarto [Auteur] [drukker]
 18. Utrechtsche consultatien, dat is decisoire en adviesen instructien e.a. Het eerste deel tot Utrecht bij Rudolph Van Zijll Anno 1676 in quarto
 19. Consultaties advysen etc. bij verscheyde rechtsgel. in Holland eerste deel tot Rotterdam bij Joannes Naeranus 1648 in quarto
 20. Het 2° deel als voor bij Joan Naeranus tot Rotterdam 1645 in quarto
 21. Het 3° deel van de consultaties en adviesen als voor t' Amsterdam bij Joannes Colom 1647 in quarto
 22. Consultatien en adviesen ged. bij verscheijde rechtsgeleerden in Hollandt het tweede stuck van het derde deel tot Rotterdam bij Joannes Naeranus anno 1648 in quarto [Over Joannes Naeranus]
 23. Rechten en costumen van Santhoven tot Antwerpen bij Cornelis Woons 1664 in quarto
 24. Ordonnancie en manieren van procederen vanden Souv. Raede van Brabant tot Brussel bij Rutgeert Velpius anno 1605 in quarto
 25. Het eeuwig edict van Brabant tot Ceulen bij Godefrido Hirtzhorn 1565 in 4°
 26. Ordinantie en maniere van procederen van den Souv. Raede van Brabant tot Brussel bij de wed. van Huybrecht Antoon en Marcel Antoon Velpius anno 1672 in quarto
 27. Rechten en custumen van Antwerpen tot Ceulen 1644 in quarto
 28. Codex Batavus waer in het algemeen kerk- en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant kortelyk is begrepen door Eduard van Zurck Te Delft by Adriaen Beman 1711 in quarto
 29. Ars notariatus t' Antwerpen bij Ghelijn Jansens anno 1613 in 8° [editie 1613 te Delft bij Schinckel]
 30. De costumen van Antwerpen tot Ceulen 1597 in octavo
 31. Den Nederlandschen negociant oft tarief generael van alle coophandelsche rechten tot Brussel bij Jan Baptist de Leeneer anno 1720 in 8° [Franstalige versie] [Nederlandstalige editie 1785]
 32. Generaele regelen en deffenitien van beschreve rechten van den hove van Hollandt, Zeelandt e.a. naer het corpus juris uytgegeven door Mr. Karel Van Aller tot Rotterdam bij Bastiaen Wagens 1655 in 8°
 33. S. Blanckaert nieuw practijck der medicijnen tot Amsterdam bij Jan Claesz den Hoorn anno 1685 in 8° [editie 1680]
 34. Sinte Augustinus virige meditatien ofte aendachten door Antonius Van Hemert ’t Antwerpen bij Hieronymus Verdussen anno 1618 in 8° [editie 1591] [auteur = pseudo-Augustinus. Meer informatie]
 35. Hantboeck der catholiicken om godtvruchteliick te bidden door C. Canisius t' Antwerpen in de Plantijnsche druckerije bij Jan Moerentorf Anno 1608 in 8° [editie 1630]
 36. Het Corpus Juris oft cort begrijp van alle titulen van de 50 boecken Digestorum Justiniani uytgegeven door H. à Schingen nu verbetert door Jacob Spoors tot Delft bij Abraham Waelpot anno 1658 in 8°
 37. Costume, usancien en stijl van procederen der stadt van Mechelen bij Jan Roelants tot Antwerpen 1514 In 8° [editie 1535 bij Michiel Van Hoochstraeten, Antwerpen]

In 't Hooghduyts

 1. Neu vermehrte und verbesserte Philosophische Schau Bühne von autore Adolpho Christophoro Benzio, Medicinae & Philosphiae Licentiato Nürnberg in Berlegung Johann Adolphs

Aldus gedaen ende geinventarieert ten versoecke ende ter presentie als voore tot Loenhout den 17° - 18° en 19° decemb. 1742

Bronnen

 1. Alle genealogische gegevens met verwijzingen naar brondocumenten kunnen teruggevonden worden in ons genealogisch bestand pre-1800.
 2. Schepenregister 208, Nr 270 18.6.1737 "Joannes Matheus van Elsacker, licentiaat in de rechten"
 3. Schepenregister 187, f° 8 v° 24.09.1707 "...mandanten transporteren aan Joannes Mattheus van Elsacker, secretaris in Loenhout..."
 4. Cfr. volkstelling 1709 "Joan Mattheus van Elsacker met Magdalena Tappers; kind: Marie Cathrine"
 5. Zie bv. OA Loenhout nr. 4454, stukken betreffen de periode 1710-1745. Meer informatie op deze website.
 6. Inventaris van het archief van de Raad van Brabant: Processen van de clerus (1672-1758) (vnl. 1700-1749). I. Procesdossiers voor de Raad van Brabant. Nr. 1767. Bezoekrecht voor de mentaal zieke Johannes Matheus. 1734.
 7. Overlijdensregister St. Willibrord Antwerpen 1/3/1693 - 23/12/1778, p. 76 "D. Joannes Mattheis van Elsacker secret. de Loenhout in ecclesiam"