E.H. Petrus Michiel Van Elsacker

Terug naar overzicht

Loenhout, 4 januari 1677 - Antwerpen, voor 1764

 Als kind komt hij voor in de volkstelling van 1698:

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.237
Catharina van Gilse, weduwe van Michiel van Elsacker, Joannes, Peeter ende Josine haer kinderen, Mattheus van Gilse haer broeder, Cornelie ende Heijnderine van Gilse haer susters, Jan Jacob de Cuijper, cnecht, Griet Anthoni Bernaerts ende Anne Cornelis Aernaut Laureijssens

Hij werd in 1708 tot priester gewijd:

Schepenregister 187, f° 34 v° 01.02.1708
Catharine van Gilse x +Michiel van Elsacker - Joannes Mattheus van Elsacker - Petrus van Elsacker - Maria Josina van Elsacker verbinden land de "meirbolck" bij molenakker en andere erven 'pro titulo patrimoniali 'ter som van 3000 gld en tot 'avancement' van de priesterlijke staat die vs Petrus van Elsacker eerstdaags zal aanvaarden

Uit deze schepeakte leren we ook dat hij priester was:

Schepenregister 192, f° 42 v° 18.05.1713
Petrus van Elsacker, priester, ontvangen van vrouw Bernardine Louise Herrij de penningen met intrest die vs vrouw van Loenhout op 16.12.1707 voor schepenen van Loenhout bekend heeft schuldig te zijn aan de weduwe en kinderen +Michiel van Elsacker en hem comparant dezelfde rente toekomende uit kracht van transport dd 16.01.1708 aan hem gedaan door Catharina van Gilse x +Michiel van Gilse, Joan Mattheus van Elsacker, Maria Josina van Elsacker

Meer bepaald in de Sint-Willibrordusparochie te Antwerpen:

Schepenregister 199, 15.4.1723
Jacomijn Anthoni Gulliams x + Adriaen Vermeiren en Peeter Doms zijn, elk voor de helft, 1.400 gld schuldig aan Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts te Antwerpen, verbonden aan al hun goederen te Loenhout.

In 1764 was hij overleden:

Schepenregister 225, 30.10.1764
E.H. Guilielmus van Elsacker, priester, Francis Bernardus van Elsacker ook voor hun broer Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen en voor Engelbertus Vierlingh, Priester, beiden wonende te Antwerpen, allen erfgenamen van wijlen E.H. Petrus van Elsacker, pastoor te St. Willebrord der comparanten vaderlijke oom, ter eenre, Digna Jan Goossens x + Huijbrecht Jan Lenaerts als mede-erfgenaam van wijlen Cornelis Jacob Peeter Jans sluiten een akkoord over een zekere rente.