Notariaten zijn een zeer rijke informatiebron. Volgende verzamelingen hebben wij samengevat en zijn beschikbaar op de website:

Table of Contents

Notariaat Jan Van Vorspoel (1565-1573)

In het rijksarchief Antwerpen bevindt zich onder toegang R02 - 8995 een bundel waarin 16 notariële akten van Jan van Vorspoele, in ditzelfde bundel vinden we aansluitend ook 5 akten van notaris Peeter Beijers van Voxdael (cfr. infra). Of deze Jan van Vorspoele in Loenhout heeft opgevolgd is ons tot heden niet gekend; wij hebben evenmin weet van een verder archief van deze notaris.

In het stadsarchief Antwerpen bevindt zich onder inventaris nr # 4633 een boek met notariële akten van Jan van Vorspoel. Het betreffen in totaal 239 akten, gedateerd 1565 tot 1581. Het merendeel van deze akten, uitgezonderd de eerste 50, betreffen zogenaamde procuraties of machtigingen. Deze  procuraties hebben tot doel ofwel de schulden van de lastgever(s) te innen en daarover indien nodig te procederen, ofwel de lastgever(s) te vertegenwoordigen in rechtszaken. Veelal echter wordt buiten een algemene formulering geen nadere toelichting over de grond van de zaak gegeven, maar beperkt de akte zich tot formele geplogenheden. Indien een akte buiten de naam (namen) van de opdrachtgever(s) en naam (namen) van de volmachtdrager(s) geen essentiële informatie bevat hebben wij ons dan ook beperkt tot het weergeven van die namen. Wel worden ook steeds de aanwezige getuigen vermeld.

De notariële akten van Jan van Vorspoele aanwezig op het Felixarchief kunnen via de website van dit archief in origineel geraadpleegd worden.

Notariaat Peeter Beijers Van Voxdael (1587-1589)

Notariaat Laureys van der Buyten (1625-1663)

In het rijksarchief Antwerpen bevindt zich bij de notariële archieven ook het archief van notaris Laureys Van Der Buyten te Loenhout, periode 1625-1663, inventarisnummers 2917, 2918 en 2919. De akten van dit notariaat werden vroeger samengevat door wijlen Gaston Roggeman, en zijn in drukvorm onder meer in het rijksarchief raadpleegbaar. Wij hebben deze samenvattingen gedigitaliseerd zodat deze ook op onze site kunnen aangeboden worden, en aan ons genealogisch bestand gekoppeld. U zult opmerken dat de samenvattingen vaak nogal cryptisch en beperkt zijn, en dat de namen niet altijd correct worden weergegeven. Hier en daar hebben wij dan ook de naam aangepast, maar meestal zult U na koppeling meer duidelijkheid hebben wie precies bedoeld wordt.

Notariaat Peter van Elsacker (1636-1675)

Notariaat Mark-Antoon Essers (1742-1747)

Dit archief is ook online in te kijken via de website van het Felixarchief te Antwerpen. (Deze koppelingen waren correct op het moment van publicatie, 23/3/2020 - dank bij voorbaat om ons eventuele gebroken koppelingen te willen signaleren.)