Hoeve "De Linde"

Hoeve "De Linde"

In 1829 kwamen Corneel Van Dijck en Catharina Vissers als pachters op deze hoeve. Corneel (°1792) en Catharina (°1792) waren in 1817 getrouwd en hadden voordien op Terbeek gewoond. De boerderij was sinds 1791 eigendom van Carolina Van Elsacker, ze was afkomstig uit de nalatenschap van haar ouders Frans Van Elsacker en Theresia Hermans. Carolina overleed in Roermond op 28 augustus 1836. Haar erfgenamen hebben op 16 september 1837 de boerderij verkocht aan E.H. Frans Van Elsacker voor de som van 7.000F. De eigendom was belast met een jaarlijkse en eeuwigdurende rente van 20 Nederlandse gulden of 42,32F. Dit geld moest dienen om jaarlijks 20 missen ‘met miserere en profundis’ te doen voor de overleden Carolina Van Elsacker.

In 1843 verkocht de nieuwe eigenaar de boerderij met 23 ha grond aan de pachters Corneel Van Dijck en Catharina Vissers voor 11.000 F. Na de dood van Corneel en Catharina hebben de negen kinderen de boerderij in 1874 verkocht aan hun broer Jaak Van Dijck. Jaak was na zijn huwelijk in 1859 met Adriana Vermeiren naar Meer getrokken. In 1865 keerde hij terug naar Loenhout waar hij een boerderij op ’t Hecht huurde. In 1874 kwam hij met zijn gezin naar de Hoenderstraat. Jef Van Dijck (°1870) en Catharina Van den Heuvel (°1878) werden in 1905 de nieuwe eigenaars en bewoners van de hoeve. Zij werden in 1941 opgevolgd door hun zoon Jan Van Dijck en schoondochter Theresia Van Tichelt. Vanaf 1971 namen Frans Van Dijck en Elza Aernouts het bedrijf over. De huidige bewoners Koen en Hilde Van Dijck-Reynaerts zijn reeds de zesde generatie van Dijck op deze hoeve.