Brouwerij "De Kroon"

Brouwerij De Kroon in de Kapelstraat te Loenhout is sinds 1988 eigendom van Karel Christiaan ‘Carlo’ Vermeiren. Er wordt al vele jaren geen bier meer gebrouwd, de huidige eigenaar is hoofdverdeler van het trappistenbier van Westmalle in de streek.

Chronologie van de eigenaars

 • 1673-1692 Jan Roelen Bertrams, brouwer
 • 1704-1728 Corneel Jan Roelen Bertrams, brouwer en zoon van voorgaande
 • 1738-1757 Geert Roelen Bertrams, brouwer en zoon van voorgaande
 • 1767-1775 Jan Baptist Frans Hermans, secretaris te Loenhout
 • 1776-1814 Adriaan Vroman, brouwer
 • 1814-1832 Cornelia Van Dijck, brouwer, weduwe van voorgaande
 • 1834-1848 Petrus Vroman, burgemeerster 1831-36, zoon van voorgaande
 • 1848-1851 Catharina Vroman, mede-eigenares van voorgaande
 • 1851-1871 Martinus Rommens, brouwer
 • 1871-1879 Theresia Proost, weduwe van voorgaande
 • 1879-1882 Corneel Van Dijck
 • 1882-1913 Joanna Vermeiren, weduwe van voorgaande, hertrouwd met Jef Vermeiren
 • 1913-1956 Felix Vermeiren, zoon van Jef en Joanna Vermeiren
 • 1956-... Karel Christiaan "Carlo" Vermeiren, zoon van voorgaande

Kort historisch overzicht

Op 6 februari 1673 werd Jan Roelen Bertrams eigenaar van het perceel n°23 op de oude figuratieve kaart van Loenhout waar nu de brouwerij is. In de koopakte wordt geen melding gemaakt van een brouwerij. Na de dood van Jan Roelen Bertrams en zijn vrouw Cathelijn Kersemans hebben de acht kinderen op 10 oktober 1704 de eigendom verkocht aan hun broer Corneel Jan Roelen Bertrams:

“eene stede met huyzinge, schuere, brouwhuyse mette brouwerije daerinne..” (Schepenregisters Loenhout)

De brouwerij bestond dus al in 1704. Er wordt bij vermeld dat ze afkomstig was van de ouders en dat de koper deze goederen reeds in gebruik had. Hoelang bestond de brouwerij toen? Was Jan Roelen vóór zijn dood in 1692 al begonnen met het brouwen van bier? Verder onderzoek is nog nodig om deze vragen te beantwoorden.

Corneel Roelen Bertrams stierf in 1728, een jaar na de dood van zijn vrouw Dimphna Gabriels. De kinderen zetten het brouwersbedrijf verder. Eén van hen, Geert Roelen Bertrams, werd vanaf 1738 de brouwer. Hij trouwde dat jaar met Apollonia Maesmans. Bij de volkstelling van 1755 wordt als zijn beroep opgegeven “brouwer, tavenier ende labeurder”. Geert Roelen Bertrams overleed in 1757 op 42-jarige leeftijd, zijn vrouw volgde hem in 1763. Hun enige dochter Anna Catharina Bertrams heeft op 25 april 1767 de brouwerij verkocht. Zij was getrouwd met Petrus Josephus Floren en woonde in Rijsbergen. Koper was Jan Baptist Frans Hermans, secretaris te Loenhout. De eigendom wordt als volgt beschreven:

“eene stede met huysinge, stallinge, brouwerije, brandeweynstokerije… gelegen tot Loenhout aen de kercke..”

De nieuwe eigenaar, die een lening aanging van 1200 gulden wisselgeld, geraakte blijkbaar in financiële moeilijkheden. Na zijn dood op 14 december 1775 bleek dat hij schulden had nagelaten. Op 11 maart 1776 werd de brouwerij opnieuw verkocht. In een verslag van de Loenhoutse schepenbank van 6 juli 1777 lezen we over deze verkoop:

“De heer Thomas Victor Gerardi, schout nomine officii, als curator van de boedel van wijlen Jan Baptist Frans Hermans, in leven secretaris, heeft op 11 maart 1776 verkocht aan Regina de la Housse, weduwe Jan Vroman, eene stede met huysinge, stalle, schuere, brouwerije met den ketel, coelbacken , tonnen ende vaten… alhier bij de kercke…”

Zij betaalde 2748 gulden en 10 stuivers. Haar zoon Adriaan Vroman (°1753) en schoondochter Cornelia Van Dijck (°1745) werden vanaf 1776 de nieuwe uitbaters van de brouwerij. In 1798 was Adriaan Vroman een van de grootste belastingbetalers van Loenhout, nl 60 gulden, 1 stuiver en 3 oordjes, het was dus zeker geen klein bedrijf. Adriaan Vroman stierf in 1814. De weduwe en haar twee ongehuwde kinderen bleven de brouwerij verder uitbaten. Na haar dood in 1832 hebben de vijf kinderen op 15 februari 1834 de brouwerij verkocht aan hun broer Petrus Vroman (°1782) en Catharina Vroman (°1780) Ze waren beiden ongehuwd. (not. J.J.Bogaerts Antwerpen) Brouwer Petrus Vroman was burgemeester van Loenhout van 1831 tot 1836. In 1846 begon hij aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester, maar hij stierf in 1848. In de overlijdensakte van de BS van Loenhout lezen we:

“Petrus Cornelius Vroman, brouwer en burgemeester, geboren te Loenhout op 28 mei 1782, ongehuwde zoon van Adriaan Vroman en Cornelia Van Dijck, overleed in zijn woning op de Huffel wijk 1, n°79.”

Catharina Vroman was nu de enige eigenares van de brouwerij die zij op 12 april 1851 verkocht aan Martinus Rommens en Theresia Proost. Bij notaris Frans Egidius Van Nueten lezen we daarover:

“Anna Catharina Vroman, ongehuwd, brouwerinne en landbouwster, verkocht aan Martinus Rommens, brouwer en landbouwer, en aan zijn vrouw Theresia Proost eene brouwerij, stokerij, rosmolen met den vasten en lossen alem..”

Samen met de brouwerij werden nog 15 ha grond verkocht voor 18.000F.

Martinus Rommens en Theresia Proost hadden geen kinderen. Hij werd geboren te Wuustwezel in 1812 als zoon van Petrus Rommens en Anna Cornelia Van Agtmael. Theresia werd geboren in Tielen in 1798, dochter van Constant Proost en Anna Maria Embrechts. Martinus Rommens overleed in 1871 en Theresia Proost op 18 maart 1879. Op 28 mei 1879 hebben de erfgenamen de brouwerij verkocht:

“eene bierbrouwerij hebbende groote huizing… stallingen, schuur, brouwerij met vasten en lossen alem, rosmolen…”

Corneel Van Dijck en Joanna Vermeiren kochten de brouwerij met 3 ha grond voor 20.080F (not. Van Nueten Loenhout) Corneel Van Dijck was slechts 24 jaar oud toen hij op 12 september 1882 overleed. De weduwe Joanna Vermeiren trouwde eind 1883 met haar naamgenoot Jef Vermeiren, landbouwer en boswachter. Deze liet het brouwersbedrijf over aan zijn vrouw. Het brouwershuis in de Kapelstraat werd vanaf 1884 bewoond door zaakvoerder Marten Vissers, later door Petrus Joannes Van Aken. Begin 1907 werd Victor Van Hooydonck (°1885) de brouwer. Hij was toen pas getrouwd met Antonia Vermeiren (°1884) oudste dochter van Jef en Joanna Vermeiren. Eind 1913 nam Felix Vermeiren de brouwerij over. Felix (°1888) zoon van Jef en Joanna Vermeiren, trouwde in 1913 een eerste maal met Amelia Verschueren. Op 20 juli 1928 heeft hij de brouwerij gekocht van zijn broers en zusters:

“eene bierbrouwerij met twee woonhuizen, stal, schuur.. brouwerij met vasten alem, koelmachine en bierstallingen..”

Na de dood van zijn eerste vrouw trouwde Felix Vermeiren met Eugenia Van Beckhoven (°Antw. 1895) Hij overleed in 1956. Karel Christiaan ‘Carlo’ Vermeiren (°1931) zoon van Felix en zijn tweede vrouw,volgde hem op in de brouwerij. Na de dood van Eugenia Van Beckhoven hebben de erfgenamen van Felix Vermeiren in 1988 de brouwerij verkocht aan hun mede-erfgenaam Carlo Vermeiren die tot op vandaag de eigenaar is.