Sneppel, Ferrariskaart (1778)

Sneppel

De wijk Sneppel was vroeger uitgestrekter dan de huidige Sneppelstraat. Uit diverse historische schepenactes kunnen we opmaken dat deze straten er ook toe behoorden:

  • Hoenderstraat
  • Katerstraat
  • Tommelberg
  • Berenstraat

Enkele bronnen

Loenhout R 141, f. 29, 01-05-1538

Cornelie Nout Luijcx dr gh Jan Heerkens en Jan Geert Roovaerts zoon, ook voor zijn broers en zusters bekennen dat Cornelie gh Jan schuldig zijn aan Katrijne Cornelis Conincx gh Peeter de smid Janssen van Breda een rente van 5 L rogge op een eusel in Sneppel in de Katerstraat.

Loenhout R 141, f. 49, 25-08-1539

Pauwels Claus Thoen Thijs, moeder was Heijlwich Pauwels Couwenberchs is schuldig aan zijn vader Claus Thoen Thijs Diericxssen rente van 1 veertel rogge op stede in Sneppel in de hoenderstraat ZO Peeter Cornelis Pauwels Geens ZW Aert en Henrick van Staijen NW Peeter Wierocx en Bernaert Nouts- Last aan Wouter Meus (Brecht), Lucije Hovelmans, Aert der Wewen, Cornelis Cornelis Legen, Jan Pauwels Keeselmans.

Loenhout R 141, f. 434, 26-02-1550

Michiel van Elsacker Cornelissen verkocht aan Marie Jan Pauwels Keeselmans rente van 9 Kgld 7 st op stede in Sneppel in de hoenderstraat, oost: Peeter Faes, zuid: Peeter Jans en Peeter Wijerocx, noord: Peeter en Bernaert Nouts- Vader Cornelis van Elsacker stelt onderpand.

Loenhout R 142, f. 273v, 08-03-1557

Laureijs van den Broecke x +Marie Cornelis van Elsackere verkocht aan Michiel van Elsackere Cornelissen een stede in Sneppel in de hoenderstraat, oost: Peeter Faes, zuid: Peeter Wierocx en Marck Nouts, noord: Peeter Nouts en erfgenamen Bernaert Nouts. Cornelis van den Broeck als voogd en Henrick van Elsacker als toeziener van het weeskind van vs Laureijs zijn daarmee tevreden. Op 13-05-1550 kwamen voor schout en schepenen Cornelis van den Broecke, Laureijs van den Broecke, Adriaen van Aken en Jan van Onstaeijen, alle 4 van de vaders kant; en Cornelis Michiels van Elsacker,Henrick van Elsackere en Cornelis van Elsackere Cornelissen, alle 3 van moeders kant approberen de koop.

Loenhout R 143, f. 105v, 05-01-1562

Luijck Willem Luijcx verkocht aan Jan Cornelis Mercx x Lucia een stede in Sneppel in de “caterstrate”, oost: erfgenamen Jan de Vison, west: Jan Gabriels.

Loenhout R 147, f. 212, 02-10-1621

Jenneken Cornelis Peeter Nouts x Jan Antonis Tijs transporteerden aan Goris Heijnricks van der Wijen, Hoogstraten voor de helft en aan Michiel Jans van Elsacker en Jan Heijnriccx de Crom samen voor de andere helft rente van 2 V rogge op “Jan Saeldien” stede in Sneppel op Hoenderen, welke rente comparanten voorheen beleend hadden aan Michiel Jordaens, belening ten laste van vs Goris Heijnricx, Michiel Jans van Elsacker en Jan Heijnricx de Crom.

Loenhout R 766, f. 18, 14-01-1671

-een weijde bij Anthonis Giulliams stede gelegen tot sneppel inde hoenderstraat oost en noord: Anthonis Giulliams erve zuid: en west: de sheerenstraat.

Item eene stede met huijssinge, hove, driesse, lande en weijden oock tot sneppel inde hoenderstraet oost: Barbel Peeter Aernouts erve en Lenaert Wiercx erve zuid: Neeltien Jan Lippens wedue Claes Jan Claessens erve west: Willem Straetmans erve noord: de straet

Loenhout R 768, f. 8, 23-08-1673

-woonhuijse, hove, driessche en lande tot sneppel inde caterstraet oost: naergenoemde weijde zuid: desselffs nomine uxoris erve west: hoenderstraet noord: caterstraet.

Loenhout R 772, 17-2-1689

-eene stede met huyse erop staende, hoven driessche, landen, weyden en heydengelegen in den gehuchte van sneppel in de hoenderstraet, oost: Willem Straetmans, zuid: Jan Adam Wouters en Lenaert Huybrecht Hendrickx, west en noord: de straet.

Loenhout R 182, 27-01-1700

Catelijn Anthonis van Aecken weduwe van wijlen Adriaen Heyndrick Bertolmeussen is schuldigh Jan Geert van der Buyten de som 220 gld.

Van de stede in de hoenderstraet vercocht van Anthonis Geert van Acken.

En ook uit niet nader genoemde actes:

  • Sneppel bij de “tommelberch” en op land, weide, hei en bos ook aldaar.
  • een stede te Sneppel in de berenstraat