Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

A.J. Van Aken (1930) (7)

Het gemeentezegel

Vroeger jaren gebruikte men voor officiële stukken altijd 's lands zegel. Het toenmalig Gemeentebestuur wilde overgaan tot het maken van een eigen zegel. Daarom werd in de archieven gezocht naar het oudste zegel dat in de lijst der opgaande heren van Loenhout te vinden was.

Lees meer

Geschiedenis van het onderwijs

Het schijnt dat de onderwijsinrichtingen, in tegenstelling voor wat de omliggende gemeenten betreft, vrij laattijdig alhier werden ingericht. Tot vóór een eeuw waren hier geen wezenlijke scholen: alleen gewaagt men van een middelbare kostschool, die zou bestaan hebben op het einde der XVIIIe eeuw, op…

Lees meer