Het gemeentezegel

Vroeger jaren gebruikte men voor officiële stukken altijd 's lands zegel. Het toenmalig Gemeentebestuur wilde overgaan tot het maken van een eigen zegel. Daarom werd in de archieven gezocht naar het oudste zegel dat in de lijst der opgaande heren van Loenhout te vinden was. Dit was ten slotte het zegel of wapenschild van de Familie van Bouchout en dagtekent dus van omstreeks het jaar 1370.

Het gemeentezegel verbeeldt een dambord van 9 x 3 of 27 vierkante vakjes, beurtelings in rode en witte kleur. De overige grond van het schild is geel en achter het dambord is een rode hoofdletter L ingewerkt.

Hieruit volgt dat de vereenvoudigde vlag van Loenhout moet bestaan uit drie kleuren: beurtelings rood, wit en geel.

Aanvulling

(door: Maria Gorissen, 2018)

Edmond Van Aken schrijft dat het gemeentezegel teruggaat op het wapenschild van de familie van Bouchout. Het lijkt ons echter eerder terug te gaan op het wapenschild van de familie Van der Marck, die vanaf 1479 enkele heren van Loenhout leverden. De eerste betrokkenheid van de familie Van der Marck, kwam via Margaretha van Boechout, die gehuwd was met Everaert Van der Marck. Kenmerkend aan het wapenschild van de familie Van Bouchout was een kruis, dat helemaal afwezig is in het wapenschild van Loenhout.

Misschien gaat de betrokkenheid van de familie Van der Marck nog verder terug in de tijd, aangezien de onderkant van het wapenschild van Godevaert van Loenhout (Neerven), schepen te Breda in de periode van ca. 1375 tot 1393 ook het kenmerkende dambord lijkt te vertonen:

Bronnen: