Memoriesteen St. Quirinus

Deze memoriesteen, gedateerd op 13 juni 1661, bevindt zich in de Kapel van Sint-Quirinus.

We lezen:

Tot memorie van de edele Joffr: Jof. Catharina De Perez Fondatrice deser capelle ende van een Misse alle Maendagen gestorven den XIII Juny MDCLXI Bidt voor haer ziele.

De Catherine Perez waarvan sprake op de memoriesteen, mag men niet verwarren met Catherine-Eléonore Perez-de-Baron, vrouwe van Loenhout. Het betreft hier haar volle nicht, Catherine Perez, dochter van Marc-Antoine en Marie Perez-de-Baron. Ziehier het genealogisch overzicht van de familie Perez:

(Bronnenonderzoek door Maria Gorissen)

Rondom het centrale wapenschild van de familie Perez, vinden we de wapenschilden van de families Perez, Sigoura, Lopez, Beirevots, Barron, Arbieto, Camnego en Aquinaga. Dit zijn de wapenschilden die voorkomen in de kwartierstaat van Catherine de Perez al is ons voorlopig nog onduidelijk hoe de families Arbieto, Camnego en Aquinaga in dit schema passen. Het zijn evenwel vaak plaatsen in Noord-Spanje: Cameno (Burgos), Barrón (Álava), Aguinaga (Navarre). Arbieto zou kunnen verwijzen naar Arbieto bij Bilbao of Arbieto bij Urduña. Later onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Perez

Heraldische beschrijving: "Écartelé; aux 1 et 4 d’argent à l’aigle de sable; à la bande d’azur sur l’aigle; aux 2 et 3 fascé d’or et d’azur."

Over de schuinbalk in het wapenschild, zegt Rietstap het volgende: "In vele hand- en leerboeken kan men de schuinbalk, en dan nog meer in het bijzonder de smalle linker schuinstreep vermeld vinden als het uitgesproken teken van bastaardij, dat iedere bastaard zou hebben gevoerd." Dit zou erop kunnen wijzen dat de stamvader van het geslacht Perez, Marc Perez (x Agnès Baysta) een bestaard was.

Barron

Sigoura

Arbieto

Heraldische omschrijving: "Partido: primero, de gules, con cinco panelas de oro, puestas en sotuer, y segundo, de sinople, con cinco estrellas de oro, también en sotuer. En el centro de la punta de este escudo hay una peña de su color natural, de la que parten dos ramas secas. Una de estas ramas sube por la partición diestra, y en su extremo, sobre las panelas, aparece posado un gavilán de plata. La otra rama sube por la partición siniestra, y de su extremo, sobre las estrellas, pende un guante de cazador, también de plata." Bron: Heraldrys Institute of Rome

Lopez (de Villanova)

Spanje, Brabant. Heraldische beschrijving: "De gueules à une tour d'argent ouverte et ajourée du champ". (Rietstap)

Camnego

Beirevots

Brabant. Ook wel 'Berwouts' geheten. Heraldische beschrijving: "De Gueles à la fasce d’argent , accompagné de trois merlettes d’or, rangées en chef."

Bron foto grafzerk van Edmond Otto baron von Rochau: BALaT, de zoekmachine van de databases van het KIK. 

Aquinaga

Biscaye. Heraldische omschrijving: "Parti au 1 de sable à la tour de deux étages d'argent ouverte et ajourée de gueules au 2 d'or à un arbre de sinople acc d'un loup passant de sable brochant sur le pied du fût."