Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

M. Van Aken, M. Gorissen (2019) (1)

Memoriesteen St. Quirinus

Deze memoriesteen, gedateerd op 13 juni 1661, bevindt zich in de Kapel van Sint-Quirinus. We lezen: Tot memorie van de edele Joffr: Jof. Catharina De Perez Fondatrice deser capelle ende van een Misse alle Maendagen gestorven den XIII Juny MDCLXI Bidt voor haer ziele. De…

Lees meer