Het Verbrand Hof

Het zgn. Verbrand Hof was gebouwd in steen, waarop een vierkantige toren stond. Het bevond zich op het Klein Neerven ten oosten van de Herenstraat, nu Blaktstraatje genoemd. Twee hoeven waren aan dit kasteel verbonden: de ene op Klein Nedervenne, de andere op Groot Nedervenne, zoals de archieven vermelden.

Het gebouw kreeg de naam "Verbrand Hof" wellicht rond 1583-1589 toen de Spanjaarden en Engelsen in Loenhout waren. De eerste vermelding van het Verbrand Hof in de archieven dateert van 1599:

Schepenregister 252, Stuk 15 - 18.12.1599

taxatie van de goederen van +jonker Henrick Tseraerts, schout van Antwerpen, deel in de "cleijne thiende" in het leenhof van den Wijngaerde, op stede "afgebrant hoff" achtergelaten bij +Peeter Jacob Verhaert,

Het gebouw werd een "hof" genoemd omdat het een leen- en laathof betrof, een soort lagere rechtbank dus, met name het laathof "Van de Wijngaerde", zoals ook blijkt uit dit archiefstuk:

Loenhout R 1326, f. 13, 22-11-1568

Cornelis Ijsendonck tegen Merthen Peeter Thijs. Over bezeten van pand in laathof "van de wijngaerde".

Deze leen- en laathoeve "Van de Wijngaarde", minstens sinds 1599 gekend als "Verbrand Hof", lag inderdaad op Neerven, zoals blijkt uit meerdere archiefstukken, o.m.

Schepenregister 146, f° 20 v° 26.03.1614

op verzoek van sr Cornelis van Dongen verschenen mrs. Peeter Jordaens, ca 65j, en Andries Jordaens, ca 30j, beide procureurs in Loenhout, getuigen nopens de 'costumen' in Loenhout, meer bepaald over het leen- en laathof van heer van den Wijngaerde

Schepenregister 146, f° 111 v° 22.12.1616

Jacob Verdijck, Brecht verkocht aan sr Daniel Buijcx als rentmeester van heer Wijnand van den Wijngaerde, domproost in Luik een rente van 8 V rogge op hoeve in Neerven toebehoren vs van den Wijngaerde (schepenbrief 29.05.1564)

De voorlopig oudste vermelding van het laathof Van de Wijngaerde vonden we in dit charter van 1467:

3.19.11, J.K. Bondam, Nationaal Archief, Den Haag, 1911, cc0

6 Toestemming van Johan, graaf van Nassau, voor Willem van den Wijngaerde, om te mogen aanstellen zeven leden in den Laathof van Loenhout, dien deze te leen hield van Adriaan van Daelhem, leenman van Johan van Nassau, als heer van Breda, in den hof van Tiechelt, 15 mei 1467, 1 charter

Willem Kenis, soldaat van Napoleon en later schoolmeester te Wuustwezel, werd geboren op 't Verbrand Hof in 1785.

De oude gebouwen van het Verbrand Hof werden in 1939 afgebroken. Ze stonden toen ook heel ver van de weg verwijderd, ongeveer waar nu de Verbrand-Hofstraat is. Een nieuwe hoeve werd toen tegen de Neervenweg gebouwd. (Bron: "Boerderijen in Loenhout - Neerven en Sneppel" van E.H. Jan Simons - 2013)

Situering