Loenhout, Kaart J. de Ferraris (1777)

Kampioenen uit Loenhouts hout gesneden

Kersvers wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel en vice wereldkampioen Wout van Aert hebben mekaar in het verleden al veelvuldig en met wisselend succes bekampt, zowel op de weg als in het veld, waar vele duels werden beslecht.

Zo ook in de Azencross in Loenhout, waar zij meermaals present tekenden, en, als we er de uitslagen van de laatste 6 jaren op nakijken, zien we daar 3 keer van der Poel en 3 keer van Aert op het hoogste schavotje staan.

Maar hun banden met Loenhout beperken zich blijkbaar niet tot hun deelnames en overwinningen in de Azencross; ook een deel van hun genenmateriaal blijkt Loenhoutse wortels te bevatten.

Mathieu van der Poel is (via Johanna van Ostaaij die in 1928 huwde met Adrianus van der Poel) een afstammeling van onder meer Franciscus Wierckx die zelf in Loenhout gedoopt werd op 28.08.1732 als zoon van Lenaert Wierckx en Anna de Schutter. De voorouders van Lenaert Wierckx maakten reeds deel uit van de Loenhoutse populatie in de 16de eeuw.

In diezelfde periode (16de eeuw) leefde in Loenhout de familie Cornelis Peter Joris Boer x Marie Jan Thijs Cleijs. Hun dochter Neeltien huwde in Zundert met Jan Jacob Mandenmakers waarvan een afstammelinge eveneens in Zundert huwde met Cornelis Hendrik van Aert, in rechte lijn voorvader van Wout van Aert. De familie Boer woonde omtrent de kerk in Loenhout.

In de 16de eeuw leefden dus voorouders van zowel Mathieu als van Wout in Loenhout en het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat dezen mekaar hebben getroffen, maar of er toen ook al sprake was van enige rivaliteit hebben we (nog) niet kunnen achterhalen. Wel kunnen we ervanuit gaan dat, zoals gebruikelijk in die tijd, ze gezamenlijk in de kerk en lokale herbergen zullen vertoefd hebben.

De rechtstreekse voorouders van van Aert waren molenaars in Zundert in de 16de en 17de eeuw; voorvader Hendrik van Aert heeft ook gemalen in Kalmthout, mogelijk ook in Loenhout maar hier hebben we vooralsnog geen sluitend bewijs van. Wel treedt hij in de schepenakten op als getuige.

Het was en is niet onze bedoeling mogelijke gezamenlijke voorouders van Mathieu en Wout op te sporen en evenmin hun volledige stamboom of kwartierstaat uit te spitten. Het was er ons enkel om te doen na te gaan of er een link met Loenhout was, en uiteraard zullen onze gebruikers die hun wortels in Loenhout (en omgeving) hebben zelf ook meerdere aanknopingspunten bij de voorouders van deze twee wielerkampioenen vinden.

Wat mezelf betreft, wist ik reeds geruime tijd dat ik met van Aert gemeenschappelijke voorouders heb (via het hogergenoemd gezin van Aert-Mandenmakers) en was dan ook in eerste instantie steeds supporter van Wout. Met dit artikel heb ik bovendien ontdekt dat hij ook een verre voorvader Kerremans heeft zodat er ook langs die kant een relatie is. Anderzijds heb ik hierbij ook gemerkt dat ik met van der Poel reeds minstens 3 gemeenschappelijke voorouders heb (Wierckx, van Oevel en van Thillo), zodat ik nu echt niet meer weet voor wie van de twee te supporteren. Maar gezien, wanneer ze samen aan de start staan, meestal één van hen wint maakt het niet zoveel meer uit.

En als ze bij de volgende Azencross paraat tekenen kunnen ze zoals hun voorouders misschien samen eens een pint gaan pakken in de lokale herberg.