Cijnsboek: verklaring van enkele termen

Verklaring van enkele termen die voorkomen in de cijnsboeken, en waarmee een hedendaagse onderzoeker misschien niet vertrouwd is.

 • Beemd: weiland
 • Bunder (afkorting 'B'): 1ha 33a 33ca
 • Hove: het land toebehorend aan een boerderij
 • Huyse: een huis
 • Inslag: een stuk weiland
 • Lichtmisse: 2 februari
 • Loopensaet (afk. 'L'): 1/6 bunder of 22a 22ca
 • Messie: Kempische variant van messing, geen mesthoop of mestput in 't algemeen, maar meer bepaald de open plaats (put of poel), bij, achter of voor een huis, bestemd om mest uit de stal of andere vuilnis te leggen. Mesthopen of pestputten op het veld worden geen messingen genoemd. De binnenplaats voor de woning, de stallingen en de schuur van een boerderij, (Fr: basse-cour) worden in de Kempen 'messie', elders in Brabant 'messing' genoemd, hoewel zij niet meer dienen als mestplaats
 • Roede (afk. 'R'): 300 R = 1 ha
 • Sint-Jansmisse: 24 juni
 • Sint-Martinusmisse: 11 november
 • Stede: plaats
 • Veertelsaet (afk. 'V'): 4 L of 88a 88ca