E. Houtman (1)

E. Houtman

Inventaris van het archief van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk

DEEL I : ARCHIEVEN VAN DE HEERLIJKHEDEN LOEHOUT EN POPENDONKI. InventarissenII. Vererving en belening van de heerlijkhedenIII. Betrekkingen tussen de heer en het plaatselijk bestuurIV. Personen belast met het beheer van de heerlijkhedenV. Financieel beheer van de heerlijkhedena. Algemeenhedenb. Journalen van de rentmeestersc. Rekeningen van…

Lees meer