Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 216c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 216c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 216

P1110508

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 7 L in Popendonk, O sheeren strate Z Adriaen Lenaerts W Cornelis Verboven Janszoon N Peeter Jan Janssen
Cijns1,5 kapoen

Cijnsplichtigen

Matijs Jan Claes Jans

Daarna: Daniel Buijcx, schout, bij evictie

Daarna: Peeter Jan Janssen bij koop

Daarna: Jacob Peeter Jans bij vesterf als deling

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 4

P1110261

Beschrijvingitem, Z Wouter Cornelis van Meere W Jan Verboven en zijn zelfs N Lambrecht Broomans erfgenamen
Cijns1,5 kapoen

Cijnsplichtigen

Jan Cornelis Claes Janssen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 71

P1110001

Beschrijvingitem, Z Jan van Bavel N Lambrecht Jacop Bromans
Cijns1,5 kapoen

Cijnsplichtigen

Cornelijs van Staeijen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 67

Peeter van der Achter