Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 135c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 135c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 135

P1110440

Beschrijvingdrie vierendeel B beemd op het hoogbos in 'de duijckt', O de kapel van O L Vr altaar Z huffeler heide W Jan Cases erfgenamen N de weeskinderen Jan Huijbrecht Bode
Cijns1 oort

Cijnsplichtigen

Jan Joosssen van Riel n.u. het deel van Henrick van Aken, Michiel Jan Michielsen van Elsackere het deel van Jan Hovelmans en Michiel Jordaens het deel van Jan Praeijens

Daarna: Michiel Jans van Elsacker

Daarna: Cornelis van Lantschot nomine uxoris

Daarna: Joannes van Lantschot

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 130

P1110164

Beschrijvingitem, W Hubrecht Praeijens N de erfgenamen Jan praeijens
Cijns1 oort

Cijnsplichtigen

Heijndrick van Aken, Jan Hovelmans en de erfgenamen van Jan Praeijens

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 26

P1100806

Beschrijvingitem
Cijns1 den lov 0,5 picta

Cijnsplichtigen

Peeter Mertens de oude

Daarna: de erfgenamen Wouter van den Cloot en de erfgenamen Jan Praeijens