Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 83b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 83b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 83

P1110389

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren aan de donckstraete, O en Z sheeren strate W en N sheeren erven
Cijns3 st

Cijnsplichtigen

Niclaes Anthonissen bij koop van Frans Imbrechts

Daarna: de weduwe en kinderen

Daarna: mevrouwe van Loenhout bij koop tegen de erfgenamen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 79

P1110113

Beschrijvingitem
Cijns3 st

Cijnsplichtigen

Jan Hegge de oude

Daarna: Mechtelt Jan Peeters dr