Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 266c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 266c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 266

P1110553

Beschrijvingstede met huis, hof en toebehoren een B in Sneppel, O het heilaar Z Anthonij van der Buijten W de beek N Michiel Michielssen cum suis
Cijns5,5 L rogge

Cijnsplichtigen

Jacob Adriaen Mattheeussen

Daarna: deszelfs weduwe hierin 2 L een kw en Adriaen en Maeijken Jacobs elk 1,5 L een half lwartier

Daarna: Lenaert Huijbrecht Hendricx bij koop en deling n.u.