Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 75b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 75b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 75

P1110382

Beschrijvingeen heiveld ca een B 'de willaert' in Sneppel in de beerenstrate, O de erfgenamen Huijbrecht Eskens Z Cornelis Leenaerts W hun inslag N hun andere erve
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Claes Segers

Daarna: Michiel van Elsacker bij koop

Daarna: mr Peeter van Beeck nomine uxoris bij deling

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 71

P1110106

Beschrijvingitem, O de erfgenamen Geert Vercaert Z Heijndrick van der Buijten
Cijns3 oort 6 mijten

Cijnsplichtigen

Catherine Cornelis Laets dr, v/v Pauwels der Weuwen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 39

P1100821

Beschrijvingitem, W de beerenstrate Z Henrick Verbuijten en Adriaen Peeter Boets 'ksnodders'
Cijns4 den lov

Cijnsplichtigen

Jan Strobiers

Daarna: Aert Willem Aerts

Oude cijnsboek pre-1530

f° 26

Jan de Hont