Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 179d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 179d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 179

P1110476

Beschrijvingeen heiblok 1,5 B op 'de endepoel', O Peeter van Aerde Z, W en N Jasper de Hase
Cijns1,5 st

Cijnsplichtigen

Floris Janssen, waard in het sweert tot Hoogstraten bij koop

Daarna: Cornelis de Visser bij mangeling tegen de weduwe en kinderen Floris Janssen

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 37

P1110212

Beschrijvingitem, O Peeter van Aerde Z Melchior Tabbaert W en N de erfgenamen Jan Adriaens
Cijns1,5 st

Cijnsplichtigen

mr Gheert van Berghen

Daarna: Jan van Vollenhove

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 37

P1100963

Beschrijving7,5 B erven op 'de brant', met een zijde aan Wouter Sbien brant (hierin zijn 1,5 st gezet op het goed van mr Gheert van Berghen
Cijns7,5 sch lov

Cijnsplichtigen

Machiel Jan Meeus en Jan Loijcx kind

Daarna: Adriaen Seelkens (doorstreept)

Daarna: Melchior Tabbaert

Oude cijnsboek pre-1530

f° 53

Henrick Meeus