Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 271b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 271b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 271

P1110558

Beschrijvingland en weide ca een half B in Sneppel, O de molen of ackerstrate Z Jan Neefs weduwe en Charel van Meren W Geertruijt van Erffrenten N Cornelis Aert Nops
Cijns2,5 L gerst

Cijnsplichtigen

Heijltken Hendrick van Elsacker x +Aert Peeter Aerts

Daarna: Jan van Dael weduwe de helft

Daarna: Peeter Janssen opt Hillo onder Kalmthout de helft bij deling