Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 201f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 201f 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 201

P1110497

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 8 L in kesselbeke, O de heeren van Loenhout Z en N zijn zelfs W sheeren strate
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Jan Nijs van Tichelt

Daarna: Jan Nijs van Tijchelt Jans zoon huis en helft van de erve, zijn zuster Cathelijne x Gbriel Peeter Joris de andere helft met de schuur (doorstreept)

Daarna: Nijs Jan Nijs een V bij deling

Daarna: Jacob Jan Nijs de helft bij koop (doorstreept)

Daarna: Jaerij (?) Jan Nijs en Lenaert Matthijsen n.u. elk een half V bij deling

Daarna: het half V van Lenaert Matthijssen nu Nijs Jan Nijs bij koop

Daarna: de ene helft van het deel van Nijs Jan Nijs zijn weeskinderen Maeijken, Willem, Lisken, Dingne en Cornelie

Daarna: de andere helft van het deel van Nijs Jan Nijs nu Laureijs Anthonis Staeijmans bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 72

P1110241

Beschrijvingitem, O hun zelfs Z Thomas Ghoris N Anthonis Cornelis Wouters
Cijns1 st 1 oort

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Gheert Meermans

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 56

P1100982

Beschrijvingitem
Cijns2 ingelen outs

Cijnsplichtigen

Cornelis Cornelis Jan Nijs

Daarna: Anthonis Cornelis van Aerde (doorstreeept)

Daarna: Lenaert Mens

Oude cijnsboek pre-1530

f° 63

Gielijs Jan Peeterssen

Daarna: Cornelis Henrick Goossens

Daarna: Cornelis Joos