Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 187e

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 187e 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 187

P1110485

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren 10 B in Sneppel in de berenstraat, O zijn zelfs en sheeren strate Z de erfgenamen Jan Michiels van Elsackere en de erfgenamen Adriaen Peeter de Heun W het klooster van st michiels N Claes Segers
Cijns6,5 st

Cijnsplichtigen

Cornelis Lenaert Luijcx

Daarna: Maeijken de weduwe met haar 7 kinderen

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 51

P1110225

Beschrijvingitem, O Heijndrick Ghoris W Cornelis Jan Mercx N Cornelis Lippens en Catherine Cornelis Laets dr
Cijns6,5 st

Cijnsplichtigen

Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen

Daarna: Cornelis Pauwels alias den zwarten Neel en consorten

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 24

P1100951

Beschrijvinggoederen in 'het hencxtbroeck', beemdeken 'steenbackere' en land samen ca 3 L, Z Gheert Verkaert W Margriete Peeter Verbuijten dr erfgenamen
Cijns16,5 den lov

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Henrick van der Buijten

Oude cijnsboek pre-1530

f° 52

Henrick Schelkens