Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 92d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 92d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 92

P1110399

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren 2 L in Neerven aan stapelheide, O en N Anthoni Adriaenssen van Baerl Z en W sheeren strate
Cijns6 st

Cijnsplichtigen

de kinderen Jan Lenaert Nouts

Daarna: ut supra (92c) maar niet duidelijk of dit voor de volledige lijst geldt

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 87

P1110122

Beschrijvingitem, O Cornelis Meijs N Lenaert van den Bogaerde
Cijns6 st

Cijnsplichtigen

Cornelis van den Bogaerde Willemssone

Daarna: Jan Laureijs Nouts bij koop van de erfgenamen Henrick Adriaenssen