Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 213d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 213d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 213

P1110505

Beschrijvinghuis en hof in Huffel, O zijn zelfs Z sheeren strate W het klein straatken naar huffeler heide N huffeler heide
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Adriaen Cornelis Deckers bij versterf van nageneoemde Catherine zijn vaders moeije

Daarna: Anneken Janssen weduwe Adriaen Deckers

Daarna: Adriaen Adriaen Deckers bij koop van zijn moeder

Daarna: Jan van den Heuvel bij koop (1680)

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 1

P1110258

Beschrijvingitem, O Jan Peeter Hovelmans voorkinderen
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Catherin Cornelis de Cininck dr (x Cornelis Machiel van den Elsackere)

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 68

P1100996

Beschrijvinghuis, hof en inslag ca 1,5 L in Huffel, O Cornelis Adriaen Sconincx kinderen
Cijns1 kapoen

Cijnsplichtigen

Henrick Hovelmans

Daarna: Peeter Jan Snellen

Daarna: Cornelis Machiels van Elzackere

Oude cijnsboek pre-1530

f° 66

Henrick Claijs