Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 93a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 93a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 93

P1110399

Beschrijvingstede met huis, hof, land en toebehoren 8 L in Neerven aan stapelheide, O en Z Anthoni Adriaenssen van Baerl W en N sheeren strate
Cijns20 st

Cijnsplichtigen

Aert Anthonis Aertssen met zijn broers en zusters

Daarna: Aert Anthonis Aerts alleen bij koop

Daarna: Joan Marcelli, schout en rentmeester, bij koop van Cornelis Dilis Vlemincx

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 88

P1110122

Beschrijving
Cijns20 st

Cijnsplichtigen

Jan van Lille