Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 179a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 179a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 179

P1110475

Beschrijvingeen heiblok 'de haenrijt' een half B op 'de brande', O Adriaen zijn zelfs Z Michiel Jordaens W Jacques Loemans N de erfgenamen Jan Vuijst
Cijns1 st 3,5 oort

Cijnsplichtigen

Adriaen Vermeren alias Put, Jan Aert der Weuwen en Lambrecht Broomans

Daarna: het deel van Lambrecht Broomans nu zijn 3 zonen

Daarna: Marie Jan Aertssen een st na dood van Jan Aertssen

Daarna: Cornelis Aert van Tijchelt bij koop van vs Marie

Daarna: Jan Aert van Tijchelt bij koop van Cornelis Aert van Tijchelt

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 36

P1110211

Beschrijvingitem, O Lodewijck Lesens andere erven Z Jan Wouter Laets W Anthonis Ments N de erfgenamen Peeter Willem Bode
Cijns1 st 3,5 oort

Cijnsplichtigen

Lodewijck Lesens en de erfgenamen Aert der Weuwen

Daarna: Jan der Weuwen de helft

Daarna: het weeskind Jan Aert der Weuwen voor 3/4 en Lambrecht Broomans voor het ander 1/4

Daarna: Adriaen Vermeren bij koop van zijn vader voor de helft

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 11 november 1530

f° 30

P1100955

Beschrijvingheide in 'de haenrijt'
Cijns9 den lov

Cijnsplichtigen

Jan der Wewen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 48

Willem Joerdaens