Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 194a

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 194a 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 194

P1110490

Beschrijvingeen stuk erven lang 7 roeden breed 3 voeten tot vernadering van zijn gaersdries omheesters te mogen planten
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Anthonis Aertssen een achtste deel

Daarna: Cornelis Cornelis Goossens een achtste deel

Daarna: Aert Anthonis Aerts moet hierin de helft en een vierendeel

Daarna: het deel van Aert Anthonis Aerts nu Jan Aert van Ruiel bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 59

P1110232

Beschrijvingitem
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Aert Anthonis Aerts