Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 263b

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 263b 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 263

P1110550

Beschrijvingeen V land 'de breeacker' boven de steechde, O zijn zelfs Z mr Peeter Jordaens W de gemene weg N Jacob Jan Nijs steechde
Cijns2 V rogge

Cijnsplichtigen

Hendrick Hendricx van Turnhout

Daarna: Hendrick de molder 2 L en Maie Nevers, Anthoni Wackers erfgenamen en Jan Huijbrecht Bode de jonge 6 L

Daarna: Peeter Arnout van Ostaeijen moet hierin 1,5 L betalen bij afdracht van de kinderen Antonis Wackers

Daarna: Matteeus Peeter Arnouts moet hierin 2,5 L betalen bij afdracht waarvoor hij stede te pand stelt

Daarna: het deel van Matteus Peeter Arnouts nij zijn zoon Peeter bij deling