Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 166c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 166c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 166

P1110463

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren ca 1,5 L aan de kerk, O en Z de warande W de kerkpat N Cornelis Schurmans
Cijns36 st

Cijnsplichtigen

Peeter Jordaens bij koop van mr Hendrick van Erffrenten

Daarna: de secretaris Elsacker bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 11 november 1566

f° 17

P1110195

Beschrijvingitem, N Peeter Janssen
Cijns36 st

Cijnsplichtigen

Peeter Bernaerts Stevens zoon

Daarna: Henrick Peeter Heijnssen