Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 32c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 32c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 32

P1110344

Beschrijvingeen B land in Terbeek in de akker genaamd 'thesschot', O en Z jonker Jan de Herde W hun zelfs N Matijs Gossen Lemmens, item een weide 1 B in Terbeek, O Adriaen Vermunten Z Jan Oom Janssen W hun zelfs N de rijt
Cijns2 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Jan Janssen Oom voor zoveel het land aangaat en Cornelis Peeter Mertens voor de rest

Daarna: Cornelis Peeter Mertens voor een perceel in het B land

Daarna: het deel van Adriaen de Haen nu Melsen Rombouts bij koop

Daarna: het deel van Cornelis Peeter Mertens nu zijn zoon Adriaen bij deling

Daarna: het deel van Jan Oom Janssen nu Adriaentken zijn dochter x Geert van de Cloot en de kinderen Adriaen de Haen bij versterf en deling

Daarna: het deel van Melsen Rombouts nu Jan Wouter Rombouts n.u. bij deling

Daarna: het deel van Adriaen Mertens nu Digne Cornelis Aert Nops bij deling

Daarna: het deel van Geert van de Cloot nu Cornelis van Dijck n.u. bij deling

Daarna: het deel van Jan Wouter Rombouts nu Jan Mattijs Goossens de oude bij koop

Daarna: het deel van Digne Aert Nops nu Peeter Cornelis Broomans bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 31

P1110069

Beschrijvingitem, N Goosem Lemmens, en voor de weide item, O Heijndrick Vermunten Z en W de kinderen Cornelis van den Broeck
Cijns2 st 1 oort

Cijnsplichtigen

Laureijs van den Broecke

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 26

P1100805

Beschrijvingeen B land 'thesschot', Z en O de oude Peeter Mertens, en nog 2 B eussels aan de leemputten O en N Peeter Boots Z zijn zelfs
Cijns18 torn

Cijnsplichtigen

Wouter van den Broeck

Oude cijnsboek pre-1530

f° 32

Willem van Diest