Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 235f

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 235f 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 235

P1110526

Beschrijvingeen inslag voor dezelfde stede (cfr vorige akte), O sheeren strate Z Jan Vuijst W zijn zelfs N Matijs Goosens
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Adriaen Vermeren cum suis

Daarna: Adriaen Vermeren en de kinderen Adriaen Wouters samen ut supra

Cijnzen in natura, vervallend op 11 november 1566

f° 24

P1110279

Beschrijvingeen kleine inslag ingenomen tegen de rentmeester, komende voor zijn andere erve, Z de erfgenamen Peeter Willem Bode W zijn zelfs N Matijs Goosem Lemmens eerste cijns verschuldigd 1572
Cijns1 hen

Cijnsplichtigen

Peeter van Aerde