Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 142c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 142c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 142

P1110445

Beschrijvingeen half B hooimaden in het molenbroeck, O Staes Dirricx Z de erfgenamen Cornelis Jan Peeter Mertens W huffeler heide N Peeter Joris Christiaens
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Joos Cornelis van Bavel bij vesterf

Daarna: Joosen drie kinderen bij versterf van hun vader

Daarna: Cornelis Jan Neven bij koop van Daniel Buijcx ut ante

Daarna: Cornelis Jacob Crocq bij scheiding en Cornelis Cornelis Jan Neven

Daarna: Huijbrecht Hendricx Wagemaecker bij koop

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 138

P1110170

Beschrijvingitem, O Peeter Pauwels Gheens Z Huijbrecht Cornelis Bode N Joris Peeter Christiaens
Cijns1 st

Cijnsplichtigen

Cornelis Bernaerts van Bavele

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 120

P1100901

Beschrijving1,5 B beemd, Z Wouter Sconincx N Jan Leest Costers van Brecht
Cijns4,5 den lov 1 picta

Cijnsplichtigen

Lijsbeth Christiaen Reijns

Daarna: Joris Christiaen en Cornelis van Bavele

Oude cijnsboek pre-1530

f° 43

Peeter van den Bogaerde