Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 19c

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 19c 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 19

P1110332

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren groot met de inslag 4 B in Popendonk, O sheeren strate Z Jan Coecx W hun andere erven N leemans dijck
Cijns2 st 3 oort 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

Peeter Hendericx van Aerde voor de twee derdedelen en Adriaen Cornelis Vermunten voor de rest

Daarna: het deel van Peeter van Aerde zijn vier achtergelaten weeskinderen bij versterf

Daarna: het deel van Peeter van Aerde nu Huijbrecht Hendricx Wagemaker bij deling en bij koop

Daarna: het deel van vs Vermunten nu zijn weduwe en vier kinderen bij versterf

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 19

P1110057

Beschrijvingitem,
Cijns2 st 3 oort 4,5 mijten

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Peeter Jan Dignen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 2

P1100780

Beschrijvingitem, Z Henrick Loijcx
Cijns6 den obool lov

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Dignen

f° 90

P1100875

Beschrijvingeen inslag voor zijn deur te popendonk waar zijn nieuwe kamer op staat en voor zijn messie
Cijns3 den torn 1 mijt outs

Cijnsplichtigen

Peeter Jan Dignen

Oude cijnsboek pre-1530

f° 34

Henrick van Ossenberghe en Peeter Giels