Cijnsboek alle cijnzen 1622, f° 73d

Terug naar overzicht Cijnsboek 1622.

Cijnsgoed 73d 

Cijnsboek van alle cijnzen, 1622

f° 73

P1110381

Beschrijvingstede met huis, hof, land, grond en toebehoren samen 10 B in Sneppel in de beerenstrate, O zijn zelfs inslag Z de erfgenamen Jan Michielssen van Elsacker en Adriaen Peeter de Hoon W het klooster van st Michiels N Jan Cornelis LIppens
Cijns10 st 1,5 oort 3 mijten

Cijnsplichtigen

Cornelis Lenaert Luijcx

Daarna: Maeijken de weduwe met haar 7 kinderen

Cijnzen in geld, vervallend op 24 juni 1566

f° 69

P1110105

Beschrijvingitem, Z Heijndrick Ghoris W Cornelis Jan Mercx N COrnelis Lippens en Catherine Cornelis Laets dr
Cijns10 st 1,5 oort 3 mijten

Cijnsplichtigen

Heijndrick van der Buijten Heijndricxssen

Cijnzen in geld en natura, vervallend op 24 juni 1530

f° 59

P1100842

Beschrijvinghuis en hof onder land, weide en bossen ca 10 B, O de berestraat Z hun zelfs en Cornelijs Henrick Goorijs en Wouter Jan Stevens W Jan van Staijen
Cijns70 torn

Cijnsplichtigen

de erfgenamen Henrick Verbuijten

Oude cijnsboek pre-1530

f° 16

Henrick Haest